4. toukokuu 2016 08:00 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Oyj Osavuosikatsaus 4.5.2016 klo 8.00

Myynti kasvoi Keski-Euroopassa ja Pohjoismaissa, kannattavuus parantunut

Tämä tiedote on tiivistelmä Nokian Renkaiden tammi-maaliskuun 2016 osavuosikatsauksesta.

Tammi-maaliskuu 2016

  • Liikevaihto laski 1,9 % ja oli 275,8 MEUR (1-3/2015: 281,3). Valuuttakurssit heikensivät liikevaihtoa 14,6 MEUR 1-3/2015 kurssitasoon verrattuna.
  • Liikevoitto kasvoi 4,6 % ja oli 50,5 MEUR (48,3). Liikevoittoprosentti oli 18,3 % (17,2 %).
  • Tilikauden voitto heikkeni 70,5 % ja oli 39,9 MEUR (135,3). Tammi-maaliskuussa 2015, yhtiö palautti taloudelliseen tulokseensa vuosien 2007-2010 lisäverot ja viivästyskorot 100,3 MEUR perustuen Verotuksen oikaisulautakunnan tekemään kumoamispäätökseen. Pois lukien veropäätös, tilikauden voitto kasvoi 13,8 % Q1/2015 verrattuna. 
  • Osakekohtainen tulos oli 0,30 euroa (1,02).
  • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat olivat -61,4 MEUR (-16,8), ja niihin vaikuttivat 51,0 MEUR maksetut lisäverot ja viivästyskorot vuosien 2007-2010 verokiistaan liittyen.

Taloudellinen ohjeistus (päivitetty)
Vuonna 2016, nykyisillä valuuttakursseilla, liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan säilyvän samalla tasolla vuoteen 2015 verrattuna. Q2/2016 on heikompi kuin Q2/2015 johtuen myynnin siirtymisestä lähemmäksi sesonkia sekä Venäjän ja Pohjois-Amerikan asiakkaiden korkeista talvirengasvarastotasoista. 

Aikaisempi ohjeistus (5.2.2016)
Vuonna 2016, nykyisillä valuuttakursseilla, liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan säilyvän samalla tasolla vuoteen 2015 verrattuna.

Avainluvut, MEUR

  1-3
/16
1-3
/15
Muutos
%
4-6/
15
7-9/
15
10-12/15 2015
Liikevaihto 275,8 281,3 -1,9 345,5 311,0 422,3 1 360,1
Liikevoitto 50,5 48,3 4,6 80,6 72,4 94,8 296,0
Liikevoitto-% 18,3 17,2   23,3 23,3 22,5 21,8
Voitto ennen veroja 48,5 63,5 -23,7 73,2 64,6 72,9 274,2
Tilikauden voitto 39,9 135,3 -70,5 64,5 57,7 -16,8 240,7
Tulos/osake, euroa 0,30 1,02 -70,8 0,48 0,43 -0,13 1,80
Omavaraisuusaste, % 74,5 71,7         70,8
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat -61,4 -16,8         283,4
Gearing, % -8,5 -8,0         -16,9
Korollinen nettovelka -111,8 -112,6         -209,7
Bruttoinvestoinnit 19,1 21,9 -12,9 26,3 24,5 29,0 101,7
 

Toimitusjohtaja Ari Lehtoranta:

“Suorituksemme markkinoilla on alkanut odotustemme mukaisesti. Venäjän haasteet jatkuvat, uusien autojen myynnin ja rengasmarkkinan laskiessa. Talvirengastoimitukset sekä Pohjois-Amerikassa että Venäjällä ovat olleet viime vuotta alhaisemmat asiakkaiden korkeista varastotasoista johtuen. Olemme onnistuneet kasvattamaan kesärengasmyyntiämme kaikilla markkinoillamme, sekä talvirenkaiden myyntiä erityisesti Keski-Euroopassa. Olemme saavuttaneet markkinaosuutta lähes kaikilla markkinoillamme säilyttäen vahvan asemamme Pohjoismaissa.

Raskaiden Renkaiden myynti säilyi viime vuoden tasolla, mutta kannattavuus parani. Tuottavuus parani edelleen kaksinumeroisesti Raskailla Renkailla ja Henkilöautonrenkaissa 4 %. Vianorin tulokseen vaikutti kevätsesongin myöhäisempi aloitus.

Tuotantovolyymit olivat korkeammat kuin viime vuonna. Raaka-ainekustannusten lasku jatkui, ja omat alhaisemmat tuotantokustannuksemme tukivat kannattavuutta. Negatiivinen vaikutus tuli keskimyyntihintakehityksestä. Keskimyyntihintaan vaikuttivat valuutat sekä useat tuotemixasiat, mutta myös paikalliset hinnanalennukset. Negatiivinen keskimyyntihintakehitys pudotti liikevaihtoamme 1,9 % viime vuodesta. Valuutat aiheuttivat 14,6 MEUR negatiivisen vaikutuksen; täten liikevaihto olisi kasvanut 3 % vertailukelpoisin valuutoin. Kaikki yllämainittu johti parempaan kannattavuuteen. Liikevoitto parani 4,6 % edellisvuoteen verrattuna.

Brändätyn jakeluverkostomme kasvu oli hitaampaa. Lisäsimme yhteensä 18 uutta Vianor, NAD ja N-Tyre-pistettä jakeluverkostoomme; tällä hetkellä Vianor-myyntipisteitä on 1 475 ja NAD/N-Tyre-verkosto on kasvanut jo 1 377 myymälään. Venäjän ja IVY-maiden taloustilanne hidastuttaa hieman verkoston kasvua, koska joitakin partneripisteitä on suljettu.

Toistamme koko vuoden ohjeistuksemme. Kuten sanoimme jo helmikuussa, myynti painottuu toiselle vuosipuoliskolle enemmän kuin viime vuonna. Ottaen huomioon toimitusten ajoitusmuutokset, toinen neljännes on heikompi kuin vastaava neljännes viime vuonna.

Vuoden ensimmäisinä kuukausia meillä oli sekä erinomaisia että negatiivisia uutisia. Onnistuimme saavuttamaan sopimuksen Nokian henkilöautonrengastehtaalla. Sopimus lisää tuotannon joustavuutta, ja takaa työntekijöillemme vähintäänkin kahden ja puolen vuoden lomautus- ja irtisanomisturvan. Heti tämän jälkeen kerroimme aiemmista lehtitestitavoista, ja kuinka korjasimme ne omissa prosesseissamme. Jatkamme työskentelemistä kaikkien olennaisten osapuolten kanssa teollisuudenlaajuisten testiperiaatteiden luomiseksi.

Kiitos jälleen työntekijöillemme hyvistä tuloksista vaikeassa ympäristössä. Jakeluasiakkaamme ovat erittäin tyytyväisiä siihen, kuinka olemme heitä viime aikoina tukeneet ja palvelleet. Olen ylpeä siitä mitä me teemme, ja kun korjasimme lehtitestitapamme, olen ylpeä myös siitä kuinka teemme asiat. Tämä antaa minulle uskoa positiivisesta tulevaisuudesta.”

LIIKETOIMINTAYKSIKKÖJEN KATSAUKSET

Henkilöautonrenkaat

  1-3
/16
1-3
/15
Muutos
%
4-6/
15
7-9/
15
10-12/
15
2015
Liikevaihto, M€ 202,4 207,6 -2,5 241,2 226,3 276,5 951,5
Liikevoitto, M€ 62,3 60,1 3,7 69,6 75,6 80,3 285,5
Liikevoitto, % 30,8 28,9   28,9 33,4 29,0 30,0

Raskaat Renkaat

  1-3
/16
1-3
/15
Muutos
%
4-6/
15
7-9/
15
10-12/
15
2015
Liikevaihto, M€ 37,6 37,6 -0,2 38,0 37,9 41,8 155,3
Liikevoitto, M€ 8,9 6,7 32,7 7,5 7,8 6,7 28,7
Liikevoitto, % 23,7 17,9   19,8 20,6 15,9 18,5

Vianor

Oma myyntipisteverkosto

  1-3
/16
1-3
/15
Muutos
%
4-6/
15
7-9/
15
10-12/
15
2015
Liikevaihto, M€ 53,8 55,0 -2,3 86,7 66,4 119,4 327,6
Liikevoitto, M€ -14,7 -12,6 -16,9 5,7 -6,0 11,1 -1,9
Liikevoitto, % -27,3 -22,9   6,5 -9,1 9,3 -0,6

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet

Englanninkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle järjestetään hotelli Kämpissä (os. Pohjoisesplanadi 29, Helsinki) 4.5.2016 klo 10.00 alkaen. Tiedotustilaisuutta voi kuunnella klo 10 alkaen verkosta osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/tulosinfo-Q1-2016.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon: +358 9 8171 0495.

Tiedote ja esitysmateriaali ovat julkistuksen jälkeen nähtävillä yhtiön internet-sivuilla https://www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/.

Äänitallenne tiedotustilaisuudesta löytyy yhtiön internet-sivuilta myöhemmin samana päivänä.

Nokian Renkaat Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2016 julkaistaan 9.8.2016.

Lisätietoja:

Ari Lehtoranta, toimitusjohtaja, puh. 010 401 7733

Nokian Renkaat Oyj

Antti-Jussi Tähtinen, markkinointi- ja viestintäjohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, media, www.nokiantyres.com

Liite: Nokian Renkaiden osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016


Liitteet

Osavuosikatsaus Q1-2016
Esitysmateriaali