27. maaliskuu 2001 21:00 kategoriassa Pörssitiedotteet
Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 28.3.2001 klo 17.15 1/2

NOKIAN RENKAAT OYJ:N YHTIÖKOKOUSPÄÄTÖKSET


Nokian Renkaiden varsinainen yhtiökokous 28.3.2001 vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2000 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille toimikaudelta 1.1.2000-31.12.2000 ja toimitusjohtaja Lasse Kurkilahdelle kaudelta 1.1.2000-31.8.2000 ja toimitusjohtaja Kim Granille kaudelta 1.9.2000-31.12.2000. Osinkoa päätettiin maksaa 0,65 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 2.4.2001 ja maksupäivä 9.4.2001.

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin viisi. Hallituksen jäseniksi valittiin Bo-Erik Haglund, kauppat.tri h.c.; Olli-Pekka Kallasvuo, johtaja, rahoitus ja talous, Nokia Yhtymä; Matti Oksanen, johtaja, Fortum Oil and Gas; Hannu Penttilä, toimitusjohtaja, Stockmann Oyj Abp; Antti Saarialho, professori (emer.).

Tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy.

Yhtiökokous valtuutti Nokian Renkaiden hallituksen vuoden kuluessa yhtiökokouksesta päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä. Hallituksella on myös oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutukseen sisältyvien osakeantien seurauksena yhtiön osakepäoma saa nousta enintään 20 miljoonalla markalla (3,4 miljoonalla eurolla). Uusia 10 markan (1,68 euron) nimellisarvoisia osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta.

Henkilöstön optiolaina

Yhtiökokous päätti optiolainan tarjoamisesta Nokian Renkaat
-konsernin henkilöstön sekä Nokian Renkaat Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön merkittäväksi. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska optiolaina on osa kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää.

Optiolainan määrä on 2.400.000 markkaa (0,4 miljoonaa euroa). Lainasta annetaan 10.800 velkakirjaa I, 9.600 velkakirjaa II ja 9.600 velkakirjaa III. Lainaan liittyy yhteensä 600.000 optio-oikeutta, joista 216.000 merkitään tunnuksella 2001A ja jotka liittyvät velkakirjaan I, 192.000 tunnuksella 2001B, jotka liittyvät velkakirjaan II ja 192.000 tunnuksella 2001C, jotka liittyvät velkakirjaan III.

Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen merkintähinta on optio-oikeudella 2001A 19 euroa, optio-oikeudella 2001B Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.10.-31.10.2001 ja optio-oikeudella 2001C Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.4.-30.4.2002. Optio-oikeuksilla 2001A merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan 28.3.2001 jälkeen ja ennen osakemerkintää jaettavien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Optio-oikeuksilla 2001B ja 2001C merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää jaettavien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä.

Optiolla tapahtuva osakkeiden merkintä alkaa optio-oikeudella 2001A 1.3.2003, optio-oikeudella 2001B 1.3.2004 ja optio-oikeudella 2001C 1.3.2005. Osakkeiden merkintäaika päättyy kaikilla optio-oikeuksilla 31.3.2007. Nokian Renkaat Oyj:n osakepääoma voi merkintöjen seurauksena nousta enintään 6.000.000 markalla (miljoona euroa)ja osakemäärä enintään 600.000 uudella osakkeella.

NOKIAN RENKAAT OYJ

Raila Hietala-Hellman
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Kim Gran, puh. (03) 3407 336

Jakelu: Helsingin Arvopaperipörssi
Keskeiset tiedotusvälineet