5. huhtikuu 2004 15:30 kategoriassa Pörssitiedotteet
Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 5.4.2004 klo 18.30

NOKIAN RENKAAT OYJ:N YHTIÖKOKOUSPÄÄTÖKSET


Nokian Renkaiden varsinainen yhtiökokous 5.4.2004 vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2003 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osinkoa päätettiin maksaa 1,56 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 8.4.2004 ja maksupäivä 19.4.2004.

1. Hallitus ja tilintarkastaja


Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin kahdeksan. Hallituksen jäseninä jatkavat Rabbe Grönblom, hallituksen puheenjohtaja, Kotipizza Oyj; Bo-Erik Haglund, kauppat.tri h.c.; Satu Heikintalo, suunnittelujohtaja G2 Helsinki Oy; Hannu Penttilä, toimitusjohtaja, Stockmann Oyj Abp; Henrik Therman,DI; Matti Vuoria, varatoimitusjohtaja Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma ja Kim Gran, toimitusjohtaja Nokian Renkaat Oyj. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Mitsuhira Shimazaki, Director, Sales Administration, Bridgestone Europe NV/SA. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Henrik Thermanin.

Tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy.

2. Hallitukselle myönnetty valtuutus osakepääoman korottamiseksi


Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja/tai ottamalla vaihtovelkakirjalainaa yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen seurauksena yhtiön osakepääoma saa nousta enintään
4 miljoonalla eurolla. Uusia 2 euron nimellisarvoisia osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 2 miljoonaa kappaletta.

Hallituksella on myös oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on osakeyhtiölain 4:2a pykälässä viitattu yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskaupat tai muut yritysjärjestelyt.

Valtuutuksen perusteella hallituksella on oikeus päättää merkintään oikeutetuista, merkintähinnoista, merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan ehdoista. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen tekemästä päätöksestä lukien.

3. Hallitukselle myönnetty valtuutus optio-oikeuden antamiseksi


Yhtiökokous valtuutti hallituksen antamaan optio-oikeuden Nokian Renkaat -konsernin henkilöstölle ja Nokian Renkaat Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle, Direnic Oy:lle. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin henkilöstön kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksien määrä on 735.000 kappaletta.

Optio-oikeuksista 245.000 merkitään tunnuksella 2004A, 245.000 tunnuksella 2004B ja 245.000 tunnuksella 2004C. Optio-oikeuksilla voi merkitä Nokian Renkaat Oyj:n osakkeita yhteensä enintään 735.000 kappaletta.

Hallituksen aikomuksena on jakaa optiot keväällä 2004 (2004A-optiot), 2005(2004B-optiot)ja 2006 (2004C-optiot).

Osakkeen merkintähinta on optio-oikeudella 2004A Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.1.–31.3.2004, optio-oikeudella 2004B Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.1.–31.3.2005 ja optio-oikeudella 2004C Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.1.–31.3.2006.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähintoja alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2004A on 1.3.2006 – 31.3.2008, optio-oikeudella 2004B 1.3.2007 – 31.3.2009 ja optio-oikeudella 2004C 1.3.2008 – 31.3.2010.

Nokian Renkaat Oyj:n osakepääoma voi vuoden 2004 optio-oikeuksilla tehtävien osakemerkintöjen seurauksena nousta enintään 1.470.000 eurolla ja osakkeiden lukumäärä enintään 735.000 uudella osakkeella.

Nokian Renkaat Oyj

Raila Hietala-Hellman
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Kim Gran, puh. (03) 340 7336.

JAKELU Helsingin Arvopaperipörssi
Keskeiset tiedotusvälineet