2. huhtikuu 2009 14:50 kategoriassa Pörssitiedotteet
Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote

Nokian Renkaat Oyj:n


yhtiökokouspäätöksetNokian Renkaiden varsinainen yhtiökokous 2.4.2009 vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2008 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osinkoa päätettiin maksaa
0,40 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 7.4.2009 ja maksupäivä 21.4.2009.

Hallitus ja tilintarkastaja

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin seitsemän. Hallituksen jäseninä jatkavat Kim Gran, Hille Korhonen, Hannu Penttilä, Petteri Walldén, Aleksey Vlasov ja Kai Öistämö. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Yasuhiko Tanokashira. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Petteri Walldénin.

Tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa kuukausipalkkiona 5.833 euroa eli 70.000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenelle 2.917 euroa eli 35.000 euroa vuodessa. Lisäksi päätettiin, että jokaisesta mahdollisesta valiokunnan kokouksesta maksetaan 500 euroa kokouspalkkiota jokaiselle läsnä olleelle valiokunnan jäsenelle.

Entisen käytännön mukaisesti vuosipalkkio päätettiin maksaa 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 3.4.–30.4.2009 hankitaan Nokian Renkaat Oyj:n osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajan lukuun 28.000 eurolla ja kunkin hallituksen jäsenen lukuun 14.000 eurolla. Palkkiopäätös tarkoittaa hallituksen jäsenten lopullisen palkkion olevan riippuvainen yhtiön osakkeen kurssikehityksestä. Toimitusjohtajalle ei makseta eri korvausta hallitustyöskentelystä.

Nokian Renkaat Oyj

Raila Hietala-Hellman
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: talousjohtaja Anne Leskelä, puh. 010 401 7481

Jakelu: NASDAQ OMX, media ja www.nokiantyres.com