8. helmikuu 2012 06:04 kategoriassa Pörssitiedotteet
Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 8.2.2012 klo 8.00

Nokian Renkaat Oyj:n tulos 2011:
Vahva tulos 2011 – kannattavan kasvun ennakoidaan jatkuvanNokian Renkaat –konsernin liikevaihto kasvoi 37,7 % ja oli 1 456,8 MEUR (2010: 1 058,1 MEUR). Liikevoitto parani ja oli 380,1 MEUR (222,2 MEUR). Tilikauden voitto oli 308,9 MEUR (169,7 MEUR). Osakekohtainen tulos kasvoi ja oli 2,39 euroa (1,34 euroa). Liiketoiminnan kassavirta oli 114,1 MEUR (318,8 MEUR). Hallitus ehdottaa osingoksi 1,20 EUR/osake (0,65 EUR).

Näkymät:
Nokian henkilöautonrenkaiden kysyntä ja tilauskanta ovat säilyneet vahvoina kaikilla Nokian Renkaiden ydinmarkkinoilla maailmantalouden epävarmuustekijöistä huolimatta. Lisääntyvä tuotantokapasiteetti tarjoaa lisää kasvupotentiaalia ja tuottavuushyötyjä. Raaka-ainekustannusten lasku tukee kannattavuutta. Raskaiden renkaiden kysyntä on tasaantunut ja kysynnän odotetaan olevan heikompaa vuonna 2012.

Taloudellinen ohjeistus:
Vuonna 2012 yhtiöllä on edellytykset kasvattaa liikevaihtoa ja liikevoittoa vuoteen 2011 verrattuna.

Lue tiedote kokonaisuudessaan täältä.