24. lokakuu 2002 21:00 kategoriassa Pörssitiedotteet
Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 25.10.2002 klo 8.00 1 (8)

NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2002


Konsernin liikevaihto kasvoi 12 % ja oli 311,2 MEUR(2001: 277,7 MEUR). Liiketulos oli 23,9 MEUR (25,3 MEUR). Vertailukelpoinen liiketulos parani 3,1 MEUR edellisvuodesta, koska vuoden 2001 vertailuluku sisältää käyttöomaisuuden myyntivoittoja 4,5 MEUR. Tulos per osake oli 0,93 euroa (0,86 euroa). Tavoitteena on myynnin kasvu ja parempi toiminnallinen tulos kuin vuonna 2001.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Euroopan rengasmarkkinoilla tilanne oli hieman edellisvuotta parempi johtuen talvirengaskysynnän kasvusta. Kysynnän kasvu oli voimakkainta Pohjoismaissa, Itä-Euroopassa ja Venäjällä. Suomessa uusien autojen myynnin kasvu vauhditti rengaskauppaa. Raskaiden renkaiden kysyntä alkoi hitaasti elpyä alkuvuodesta. Myönteinen kehitys jatkui vuoden kolmannella neljänneksellä, vaikka maailman talouden epävarmuus heijastuikin yhä liiketoimintaan.

Nokian Renkaiden ja Vianorin myynnit kasvoivat yhtiön ydinmarkkinoilla ja markkinaosuudet paranivat. Vianorissa jatkettiin kustannusten sopeuttamistoimia, joiden seurauksena Suomen Vianorin tulos parani selvästi edellisvuodesta. Norjassa ja erityisesti Ruotsissa toimintojen tehostaminen ja kustannusten sopeutus ovat vielä kesken.

Heinä-syyskuu 2002

Nokian Renkaat -konsernin liikevaihto kasvoi 11,1 % ja oli 117,9 MEUR (106,1 MEUR vastaavalla kaudella vuonna 2001). Valmistustoiminnan liikevaihto kasvoi 10,3 % ja Vianorin liikevaihto 15,5 %.

Kiinteät kustannukset kasvoivat 10,2 % ja olivat 38,5 MEUR
(34,9 milj. euroa).

Konsernin liiketulos oli 15,2 MEUR (18,6 MEUR). Vertailukelpoinen liiketulos oli edellisvuoden tasolla, koska vuoden 2001 vertailulukuun sisältyy käyttöomaisuuden myyntivoittoja 3,4 MEUR. Valmistustoiminnan liiketulos oli 19,9 MEUR (22,2 MEUR). Vianorin liiketulos parani ja oli -1,2 MEUR (-1,7 MEUR). Valmistustoiminnan vertailuluku sisältää 3,3 MEUR ja Vianorin vertailuluku 0,1 MEUR käyttöomaisuuden myyntivoittoja.

Konsernin tulos ennen veroja oli 12,4 MEUR (14,8 MEUR) ja katsauskauden tulos 8,8 MEUR (9,8 MEUR).

Tammi-syyskuu 2002

Konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa 2002 oli 311,2 MEUR
(277,7 MEUR) eli 12,0 % enemmän kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Valmistustoiminnan liikevaihto kasvoi 11,5 % ja Vianorin liikevaihto 14,4 % edellisvuodesta.

Uusien tuotteiden myötä parantunut myyntimix, tehdyt hinnankorotukset, ja valmistustoiminnan edellisvuotta pienemmät materiaalikustannukset paransivat myynnin kannattavuutta. Valmistustoiminnan tuottavuus (kg/mh) parani selvästi edellisvuodesta. Henkilöautonrenkaiden kappalekohtaiset nettomyyntihinnat nousivat 4,2 %.

2 (8)

Valmistustoiminnan raaka-ainehinnat laskivat 2 % viime vuoden vastaavan katsauskauden keskihinnasta.

Konsernin kiinteät kustannukset kasvoivat 14,7 MEUR eli 13,7 % edellisvuodesta ja olivat 121,9 MEUR (107,2 MEUR). Kiinteiden kustannusten osuus liikevaihdosta oli 39 % (39 %).

Konsernin liiketulos oli 23,9 MEUR (25,3 MEUR). Vuoden 2001 vertailuluku sisältää käyttöomaisuuden myyntivoittoja 4,5 MEUR. Valmistustoiminnan liiketulos oli 36,0 MEUR (33,6 MEUR) ja Vianorin liiketulos oli -7,7 MEUR (-6,4 MEUR). Nettorahoituskulut olivat
9,2 MEUR (10,1 MEUR).

Konsernin tulos ennen veroja oli 14,8 MEUR (15,2 MEUR). Katsauskaudenkauden tulos oli 9,8 MEUR (9,1 MEUR). Tulos per osake oli 0,93 euroa (0,86 euroa).

Liiketoimintaan sitoutuneen pääoman tuottoaste (RONA, liukuva 12 kk) oli 12,3 % (13,5 %). Tulorahoitus käyttöpääoman muutoksen ja investointien jälkeen (Kassavirta II) oli -23,7 MEUR (-20,9 MEUR).

Konsernin henkilöstön määrä oli keskimäärin 2.612 (2.656) henkilöä ja katsauskauden lopussa 2.621 (2.618). Vianorin henkilöstön määrä katsauskauden lopussa oli 1.190 (1.111).

VALMISTUSTOIMINTA

Henkilöautonrenkaat

Nokian henkilöautonrenkaiden liikevaihto kasvoi 14,2 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan aikaan ja oli 162,7 MEUR (142,5 MEUR). Liiketulos oli 30,6 MEUR (26,2 MEUR).

Nokian henkilöautonrenkaiden myynti sujui hyvin keskeisillä markkina-alueilla Euroopassa, USA:ssa ja Venäjällä ja markkinaosuudet paranivat. Myynti painottui talvirenkaisiin ja muihin korkeakatteisiin erikoistuotteisiin. Talvirenkaiden osuus oli 51,9 % (41,9 %) katsauskauden myynnistä. Myynnin kannattavuutta paransivat lisäksi tehdyt hinnankorotukset, edellisvuoden vastaavasta ajasta
6,4 % parantunut tuottavuus ja viime vuotta alhaisemmat materiaali-kustannukset. Tuotantomäärät lisääntyivät 6,3 % edellisvuodesta.

Uuden logistiikkakeskuksen antamia etuja hyödynnettiin, mikä näkyi selvästi tehostuneena toimituskykynä huippusesongin aikana.

Katsauskauden aikana esiteltiin kaksi high performance -segmenttiin kuuluvaa kesärengasuutuutta, Nokian NRVi ja Nokian NRY. Tuotteet on suunniteltu vaativaan ajoon erityisesti Keski-Euroopan markkinoille ja niiden kuluttajamyynti alkaa keväällä 2003. Uuden nastattoman talvirengasperheen, Nokian WR:n toimitukset Keski-Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan käynnistyivät suunnitellusti.

Raskaat renkaat

Nokian raskaiden renkaiden liikevaihto oli 39,9 MEUR (37,6 MEUR) eli 6,2 % viimevuotista enemmän. Liiketulos oli 3,0 MEUR (1,1 MEUR).

3 (8)

Raskaiden renkaiden kysyntä alkoi vähitellen kasvaa vuoden toisella neljänneksellä ja vilkastui edelleen heinä-syyskuun aikana. Voimakkainta kasvu oli metsäkonerenkaissa, joiden kysyntää metsäkone- ja laitevalmistajien lisääntyneet tuotantovolyymit vauhdittivat. Myynti sujui Pohjoismaiden lisäksi hyvin myös USA:ssa, missä Nokian
metsäkonerenkaiden asema vahvistui merkittävästi. Myös Nokian-merkkisten kuorma-autonrenkaiden myynti piristyi alkuvuoteen verrattuna.

Polkupyöränrenkaat

Nokian polkupyöränrenkaiden liikevaihto oli 4,0 MEUR (3,8 MEUR) eli 5,8 % edellisvuotista enemmän.

Polkupyörien valmistus laski edelleen Euroopassa ja polkupyörän-renkaiden kysyntä oli vähäistä. Nokian polkupyöränrenkaiden myynti kuitenkin kasvoi ja oli kannattavampaa kuin vuotta aiemmin. Pääsyitä olivat hyvää palautetta ja testivoittoja saavuttaneet uudet tuotteet, myynnin hyvä kehitys USA:ssa, Kanadassa, Japanissa ja Filippiineillä sekä tuotannon tehostamistoimenpiteet

Pinnoitusmateriaalit

Nokian Renkaiden pinnoitusmateriaalien myynti oli 7,6 MEUR (8,1 MEUR) eli 6,2 % edellisvuotta vähemmän.

Henkilöautonrenkaiden pinnoitus oli edelleen vähäistä ja
kuorma-autonrenkaiden pinnoitteidenkin kysyntä edellisvuotta vähäisempää Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa. Talvipinnoitteiden kysyntä alkoi kuitenkin katsauskauden lopussa selvästi piristyä. Pinnoitusmateraalien myynti painottuu normaaliin tapaan loppuvuodelle.

VIANOR

Vianorin liikevaihto oli 134,6 MEUR (117,7 MEUR) eli 14,4 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Vianorin vertailukelpoinen liiketulos oli edellisen vuoden tasolla. Katsauskauden liiketulos oli -7,7 MEUR (-6,4 MEUR). Vuoden 2001 vertailulukuun sisältyy käyttöomaisuuden myyntivoittoja 1,2 MEUR. Goodwill-poistot olivat
5,9 MEUR (5,6 MEUR). Kassavirta II oli -16,2 MEUR (2,2 MEUR). Vianorin luvuissa ovat mukana viime vuoden lopussa Ruotsista hankitut 13 uutta myyntipistettä. Vianorin tulos painottuu voimakkaasti vuoden viimeisille kuukausille.

Vianorin myynti kasvoi ja markkinaosuudet paranivat Suomessa, Ruotsissa ja erityisesti Norjassa, vaikka talvirenkaiden kuluttajamyynti ei ehtinyt alkaa vielä katsauskauden aikana. Uusien kuorma-autonrenkaiden kysyntä oli vähäistä alkuvuodesta, mutta alkoi selvästi kasvaa vuoden kolmannella neljänneksellä. Myös maatalousrenkaiden myynti sujui hyvin. Renkaiden kuluttajahintoja ja Vianorin palvelujen hintoja nostettiin

Kustannusten sopeutustoimet Suomen Vianorissa tuottivat tulosta ja myynti ja tulos kehittyivät haluttuun suuntaan. Kustannusten sopeuttamistoimet Ruotsissa ja Norjassa jatkuivat, mutta ovat vielä kesken.

4 (8)
INVESTOINNIT

Nokian Renkaiden investoinnit katsauskautena olivat 21,1 MEUR
(37,1 MEUR). Investoinnit olivat uusien muottien hankintoja sekä tuotannon kone- ja laiteinvestointeja. Yhtiön kokonaisinvestoinnit vuodelle 2002 ovat 32,0 MEUR.

MUUT ASIAT

Nokian Renkaat ja Amtel -yhteistyö

Amtel Holding Company (Venäjä) ja Nokian Renkaat Oyj (Suomi) allekirjoittivat kesällä aiesopimuksen, jonka mukaisesti yhtiöt perustavat 50/50 -omistuspohjaan perustuvan yhteisyrityksen valmistamaan, markkinoimaan ja myymään premium-renkaita Venäjällä ja ns. IVY-maissa. Aiesopimus on viimeisin vaihe Nokian Renkaiden ja Amtel Holding Companyn välillä tavoitteena yhtiöitten strateginen yhteistyö.

Yhteistyöneuvottelut jatkuvat tiiviinä. Yhteisyrityksen perustamissopimuksen on määrä valmistua vuodenvaihteeseen mennessä. Osapuolet ovat jo aiemmin sopineet Nordman-merkkisten renkaiden sopimusvalmistuksesta Amtelin tehtailla Venäjällä syksystä 2002 alkaen.

Amtel Holding Company on yksityinen yritys ja noin 30 % markkinaosuudellaan rengasteollisuuden markkinajohtaja IVY-maissa. Henkilöautojen ja kevyiden kuorma-autojen markkinasegmentillä Amtelin markkinaosuus on jopa korkeampi eli 36,5 %. Amtel on markkinajohtaja IVY-maissa myös polkupyöränrenkaiden ja moottoripyöränrenkaiden valmistajana, samoin lentokoneteollisuuden renkaissa, maansiirtokoneiden ja muiden suurten koneiden erikoisrenkaissa. Amtel omistaa raaka-ainetehtaita, jotka valmistavat muun muassa Nylon 6 ja Nylon 6,6 koordeja ja polyamidikuituja. Amtel valmistaa yli 30 % Venäjällä valmistettavasta noesta. Vuonna 2001 Amtel-ryhmä myi noin 11 miljoonaa rengasta ja sen palveluksessa oli noin 30.000 henkilöä.

Hallituksen valtuudet

Nokian Renkaiden maaliskuussa pidetty yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen vuoden kuluessa varsinaisesta yhtiökokouksesta päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä. Hallituksella on myös oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on osakeyhtiölain 4:2a pykälässä viitattu yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Valtuutukseen sisältyvien osakeantien seurauksena yhtiön osakepääoma saa nousta enintään 4 miljoonalla eurolla. Uusia 2 euron nimellisarvoisia osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta.

RoadSnoop

RoadSnoop-painevahti esiteltiin alkuvuodesta tukku- ja vähittäiskauppiaille, ja mielenkiinto tuotetta kohtaan on suuri. Tuotteen kysyntä on ylittänyt odotukset ja tilauskanta on korkea.

5 (8)

Tuotekehitystyö ja tuotannon käynnistäminen on kestänyt odotettua kauemmin. Tuotteen virtalähteenä toimivan pariston käyttöikä ja vastaanottimen toiminnan varmistaminen ovat osoittautuneet ennakoitua haasteellisimmiksi asioiksi. Koska valmistuksen aloitus on viivästynyt, vuodelle 2002 asetettua myyntitavoitetta ei saavuteta.

NÄKYMÄT LOPPUVUODELLE

Nokian Renkaiden loppuvuoden näkymät ovat hyvät, ja yhtiö arvioi saavuttavansa asettamansa tavoitteen eli kasvultaan ja toiminnalliselta tulokseltaan vuotta 2001 paremman vuoden.

Sekä valmistustoiminnassa että Vianorissa päähuomio kiinnitetään yhtiön tuloksen kannalta tärkeään talvirengassesonkiin. Sesonki käynnistyi lupaavasti ja sen odotetaan olevan viimevuotista parempi Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa. Myös Venäjällä ja USA:ssa talvirengaskaupan uskotaan lisääntyvän viime vuodesta.

Talvirenkaiden kysyntä on kasvanut ja Nokian Renkaiden asema talvirengasvalmistajana on vahvistunut kaikilla keskeisillä markkinoilla. Myös Vianorin asema Pohjoismaissa on viime vuotta parempi.

Tuotantomäärät ovat lisääntyneet, päivätuotantomäärissä on saavutettu uusia ennätyksiä ja tuottavuus on edelleen parantunut.

Asiakaspalvelua on tehostettu huippusesongin aikana. Uuden logistiikkakeskuksen sekä tehostuneen IT-järjestelmän ansiosta toimituskyky on selvästi edellisvuotta parempi. Lisäkapasiteettia saadaan sopimusvalmistuksen avulla Venäjältä, missä Amtelin valmistamat Nordman-merkkiset talvirenkaat saadaan myyntiin loppuvuoden aikana.

Nokian-merkkiset renkaat ovat pärjänneet hyvin alan lehtien rengastesteissä. Keski-Euroopan markkinoilla tuotevalikoimassa on uutena tuotteena nastaton talvirengas Nokian WR.

Raskaiden renkaiden kysyntä on selvästi viime vuotta vilkkaampaa, vaikka markkinoilla on edelleen epävarmuutta. Myös pinnoitus-materiaalien kysyntä on vilkastunut selvästi talvikauden alkaessa.

Kustannusten sopeuttamista ja rakenteen tervehdyttämistä jatketaan Vianorissa Ruotsissa ja Norjassa. Erityistä huomiota kiinnitetään taseen ja kassavirran vahvistamiseen.

Raaka-ainehinnat ovat kääntyneet nousuun, ja vuoden viimeisellä kvartaalilla hintojen arvioidaan olevan noin 2 % korkeammat kuin vastaavalla kaudella vuotta aiemmin. Kokonaistasolla vuoden 2002 raaka-ainehinnat jäänevät kuitenkin noin 3 % edellisvuotta alhaisemmiksi.


Nokialla 25.10.2002

Nokian Renkaat Oyj

NOKIAN RENKAAT
KONSERNIN TULOSLASKELMA

7-9/02 7-9/01 1-9/02 1-9/01 Viim. 1-12/01
Miljoonina euroina 12 kk
Liikevaihto 117,9 106,1 311,2 277,7 456,9 423,4
Liiketoiminnan kulut 93,8 82,7 261,3 232,0 374,1 344,8
Poistot 6,8 6,2 20,0 19,3 25,1 24,4
Liiketulos ennen kerta-
Luonteisia eriä ja
Liikearvon poistoja 17,2 17,1 29,9 26,4 57,6 54,2
Liiketoiminnan kerta-
luonteiset tuotot ja
kulut 0,0 3,4 0,0 4,5 -0,6 3,9
Liikearvon poistot 2,0 1,9 5,9 5,6 7,9 7,5
Liiketulos 15,2 18,6 23,9 25,3 49,1 50,5
Rahoitustuotot
ja -kulut -2,8 -3,8 -9,2 -10,1 -12,5 -13,5
Tulos ennen satunnai-
sia eriä ja veroja 12,4 14,8 14,8 15,2 36,6 37,0
Satunnaiset erät 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tilikauden verot 1) 3,6 5,0 5,0 6,2 10,6 11,9
Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tilikauden tulos 8,8 9,8 9,8 9,1 25,9 25,2


KONSERNITASE 30.9.02 30.9.01 31.12.01

Aineettomat hyödykkeet 12,9 14,9 14,0
Konserniliikearvo 42,3 45,6 47,8
Aineelliset hyödykkeet 197,8 194,3 196,5
Sijoitukset 0,6 0,3 0,4
Vaihto-omaisuus 98,1 97,0 87,0
Saamiset 150,9 131,0 95,9
Rahoitusvarat 5,3 5,6 18,2

Oma pääoma 151,8 132,7 149,0
Pääomalaina 36,0 36,0 36,0
Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0
Pitkäaikaiset velat
korolliset 124,2 159,7 137,0
korottomat 19,6 17,1 19,1
Lyhytaikaiset velat
korolliset 91,4 67,7 39,4
korottomat 84,9 75,6 79,2

Taseen loppusumma 507,9 488,8 459,8

Korollinen nettovelka 210,3 221,7 158,2
Investoinnit 21,1 37,1 45,3
Henkilöstö keskimäärin 2 612 2 656 2 636
7 (8)

NOKIAN RENKAAT Viim.
TUNNUSLUVUT 30.9.02 30.9.01 12 kk 31.12.01
Tulos/osake, euro 0,93 0,86 2,45 2,38
Omavaraisuusaste, % 2) 37,0 34,5 40,2
Omavaraisuusaste, % 29,9 27,2 32,4
Gearing, % 2) 112,0 131,4 85,5
Oma pääoma/osake, euro 14,34 12,54 14,08

Osakkeiden
lukumäärä (1 000 kpl) 10 582 10 582 10 582

1)Katsauskauden verojen laskentaperusteena on käytetty
katsauskauden tulosta vastaavaa veroa.
2) pääomalaina omassa pääomassa

TOIMIALAERITTELY 7-9/02 7-9/01 1-9/02 1-9/01 1-12/01

Liikevaihto 117,9 106,1 311,2 277,7 423,4
Valmistustoiminta 88,1 79,8 214,2 192,1 274,7
Vianor 47,0 40,7 134,6 117,7 193,5

Liiketulos 15,2 18,6 23,9 25,3 50,5
Valmistustoiminta 19,9 22,2 36,0 33,6 50,3
Vianor -1,2 -1,7 -7,7 -6,4 -0,5

Kassavirta II -4,9 1,9 -23,7 -20,9 47,7
Valmistustoiminta -1,9 -1,4 -8,3 -23,8 30,0
Vianor -3,0 -1,3 -16,2 2,2 18,4


VASTUUSITOUMUKSET 30.9.02 30.9.01 31.12.01
miljoonina euroina

OMASTA VELASTA
Kiinteistökiinnitykset 0,7 0,7 0,7
Pantit 0,0 0,1 0,1
Takaukset 1,2 5,1 1,2

Velat, joita vastaan on annettu
vakuuksia 0,0 2,6 0,0

MUIDEN PUOLESTA
Takaukset 0,1 0,0 0,0

MUUT OMAT VASTUUT
Leasing- ja vuokra-
vastuut 37,2 28,6 27,6
Lunastussitoumukset 0,4 4,8 0,6

KORKOJOHDANNAISET
Koronvaihtosopimukset
Käypä arvo -1,6 -0,4 -1,0
Kohde-etuuksien arvo 50,0 33,4 37,5

VALUUTTAJOHDANNAISET
Termiinisopimukset
Käypä arvo -0,5 1,3 -0,4
Kohde-etuuksien arvo 68,4 66,1 50,9
8 (8)
Optiosopimukset, ostetut
Käypä arvo 0,0 0,0 0,0
Kohde-etuuksien arvo 0,0 0,0 3,0
Optiosopimukset, asetetut
Käypä arvo 0,0 0,0 0,0
Kohde-etuuksien arvo 0,0 0,0 4,0Valuuttajohdannaisia käytetään konsernin nettovaluutta-aseman suo-
jaustarkoituksessa.
Valuuttajohdannaisten markkina-arvo on kirjattu tulokseen lukuun-
ottamatta tilauskantaan ja budjetoituun nettopositioon kohdis-
tuvia suojauksia, jotka kirjataan tulosvaikutteisesti kassa-
virran toteutuessa.

(Luvut tilintarkastamattomia)


Nokian Renkaat Oyj

Raila Hietala-Hellman
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Kim Gran, puh. (03) 340 7336.

Jakelu: HEX ja keskeiset tiedotusvälineet