22. lokakuu 2001 21:00 kategoriassa Pörssitiedotteet
Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 23.10.2001 klo 8.00

NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2001


Katsauskauden liiketulos ja liikevaihto paranivat sekä valmistus-toiminnassa että Vianorissa. Liiketulos tammi-syyskuussa oli 25,3 milj.euroa (11,9 milj. euroa vastaavana aikana vuonna 2000). Tulos per osake oli 0,86 euroa (0,26 euroa). Liikevaihto kasvoi 7,4 % ja oli 277,7 milj.euroa (258,6 milj.euroa). Tavoitteena on noin 10 % myynnin kasvu ja edellisvuotta parempi tulos vuonna 2001.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Tilanne rengasmarkkinoilla jatkui haasteellisena koko katsauskauden ajan. Rengasmarkkinat laskivat keskeisillä markkina-alueilla Euroopassa. Varsinkin Pohjoismaissa uusia autoja myytiin selvästi edellisvuotta vähemmän. Maailman talouden epävarmuus lisääntyi ja vaikutti renkaiden kysyntään. Raskaiden renkaiden kysyntään heijastuivat myös Euroopan maatalouden ongelmat. Katsauskauden lopussa talvirengastoimitukset Pohjois-Amerikkaan pysähtyivät noin kahdeksi viikoksi.

Nokian Renkaiden myynti kasvoi Saksaa lukuunottamatta kaikilla päämarkkina-alueilla ja varsinkin Venäjällä ja Itä-Euroopan maissa. Sekä valmistustoiminnan että Vianorin markkinaosuudet Pohjoismaissa nousivat edelleen.

Heinä-syyskuu 2001

Nokian Renkaiden liikevaihto oli 106,1 milj. euroa (106,4 milj. euroa vastaavalla kaudella vuonna 2000). Valmistustoiminnan liikevaihto kasvoi 7 %. Vuoden 2000 alussa ostettujen rengasliikkeiden koko liikevaihto konsolidoitiin Nokian Renkaisiin viime vuoden syyskuussa. Tämän vuoksi Vianorin liikevaihto oli 10,9 % edellisvuotta alhaisempi. Vertailukelpoinen Vianorin liikevaihto oli viime vuoden tasolla. Kiinteät kustannukset olivat 35 milj.euroa (35 milj. euroa).

Liiketulos parani sekä valmistustoiminnassa että Vianorissa ja oli 18,6 milj. euroa (13,3 milj. euroa). Valmistustoiminnan liiketulos oli 22,6 milj. euroa (18,1 milj. euroa) ja Vianorin liiketulos oli -1,7 milj. euroa (-3,4 milj. euroa). Tulosta paransi kiinteistön myyntivoitto 3 miljoonaa euroa.

Tulos ennen veroja nousi 14,8 milj. euroon (10,5 milj. euroa) ja katsauskauden tulos 9,8 milj. euroon (6,9 milj. euroa).

Tammi-syyskuu 2001

Liikevaihto tammi-syyskuussa 2001 oli 277,7 milj. euroa (258,6 milj. euroa) eli 7,4 % enemmän kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin.
Valmistustoiminnan liikevaihto kasvoi 8 % ja Vianorin liikevaihto 9 % edellisvuodesta.

Kannattavuus parani sekä valmistustoiminnassa että Vianorissa.
Pääsyitä olivat parantunut myyntimix, tehdyt hinnankorotukset, parantunut tuottavuus sekä arvioitua pienemmät materiaalikustannukset valmistustoiminnassa.

Valmistustoiminnan myyntihinnat nousivat 7,9 % ja materiaali-kustannukset 8,3 % viime vuoden vastaavan katsauskauden keskihinnasta. Konsernin kiinteät kustannukset kasvoivat 6 milj. euroa eli 6 % edellisvuodesta ja olivat 107,2 milj. euroa (101,3 milj. euroa). Kiinteiden kustannusten osuus liikevaihdosta oli 39 % (39 %).

Liiketulos parani ja oli 25,3 milj. euroa (11,9 milj. euroa). Valmistustoiminnan liiketulos oli 34,0 milj. euroa (23,4 milj. euroa) ja Vianorin liiketulos -6,4 milj. euroa (-9,4 milj. euroa). Nettorahoituskulut olivat 10,1 milj. euroa (7,2 milj. euroa).

Tulos ennen veroja parani ja oli 15,2 milj. euroa (4,7 milj. euroa). Katsauskauden tulos nousi 9,1 milj. euroon (2,7 milj. euroa). Tulos per osake oli 0,86 euroa (0,26 euroa).

Liiketoimintaan sitoutuneen pääoman tuottoaste (RONA, liukuva 12 kk) oli 13,5 % (10,3 %). Tulorahoitus käyttöpääoman muutoksen ja investointien jälkeen (Kassavirta II) oli -20,9 milj euroa eli 31,9 milj. euroa edellisvuotta parempi.

Konsernin henkilöstön määrä oli keskimäärin 2.656 (2.418) henkilöä ja katsauskauden lopussa 2.618 (2.533). Vianorin henkilöstön määrä katsauskauden lopussa oli 1.111 (1.055).

VALMISTUSTOIMINTA

Henkilöautonrenkaat

Nokian henkilöautonrenkaiden myynti kasvoi 14,8 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan aikaan ja oli 142,5 milj. euroa (124,1 milj. euroa). Myynti kasvoi Saksaa lukuunottamatta kaikilla keskeisillä markkina-alueilla. Pohjoismaissa sekä kesä- että talvirenkaiden markkinaosuudet paranivat edelleen.

Vähentynyt autokauppa ja heikko Ruotsin kruunu hidastivat myynnin arvon kasvua Pohjoismaissa. Keski-Euroopassa kysyntää vähensivät korkeat talvirengasvarastot. Talvirengastoimitukset Pohjois-Amerikkaan keskeytyivät syyskuussa noin kahden viikon ajaksi. Myynti Venäjälle ja Itä-Euroopan maihin sen sijaan kasvoi merkittävästi.

Alkuvuoden menestystuote oli uusi kesärengas, Nokian NRZi. Vuoden kolmannen neljänneksen myynti koostui pääosin korkeakatteisista talvirenkaista. Talvirenkaiden myynti käynnistyi lupaavasti Suomessa ja Ruotsissa verrattuna edellisvuoteen, jolloin niiden kysyntä oli poikkeuksellisen alhaisella tasolla. Uudet tuotteet, hyvä tuotemix, hinnankorotukset, selvästi parantunut tuottavuus ja ennakoitua pienemmät materiaalikustannukset paransivat kannattavuutta.

Katsauskauden lopussa Keski-Euroopan markkinoille tarkoitettu kitkarengas Nokian NRW saavutti ykkössijan arvostetun saksalaisen rengastestaajan ADAC:n testissä. Testissä olivat mukana maailman merkittävimmät rengasvalmistajat. Myös muut Nokian-merkkiset talvirenkaat menestyivät hyvin alan lehtien rengasvertailuissa.

Henkilöautonrenkaiden tuotantomäärät lisääntyivät tasaisesti koko katsauskauden ajan. Keväällä käyttöön otettu uusi sekoitusosasto sekä lisääntynyt komponenttivalmistus ja paistokapasiteetti nostivat henkilöautonrenkaiden tuotantokapasiteettia.

Raskaat renkaat

Nokian raskaiden renkaiden myynti oli 37,6 milj. euroa (40,8 milj. euroa) eli 7,9 % viimevuotista vähemmän.

Maailman talouden epävarmuus ja Euroopan maatalouden ongelmat heijastuivat yhä voimakkaammin raskaiden renkaiden kysyntään. Kysyntä oli vähäistä kaikissa tuoteryhmissä erityisesti jälkimarkkinoilla. USA:ssa metsäkonerenkaiden myynti laski koko katsauskauden ajan ja pysähtyi syyskuussa lähes täysin.

Tilanne oli suotuisampi metsäkonerenkaiden ensiasennusmyynnissä ja radial-rakenteisten erikoisrenkaiden myynnissä. Radial-rakenteisten renkaiden kysyntä on tasaisesti kasvanut ja Nokian Renkaat onkin panostanut merkittävästi kyseiseen tuotantoteknologian lisäämiseen.

Raskaiden renkaiden tuotanto sopeutettiin kysyntää vastaavalle tasolle. Sopimusvalmistus Michelin Groupin kanssa sujui suunnitellusti.

Heikentynyt kysyntä näkyi raskaiden renkaiden markkinoilla hinnan alennuksina ja erikoistarjouksina, joiden avulla ala pyrki purkamaan ylivarastojaan. Nokian Renkaat toteutti suunnitellut hinnankorotukset ja vahvisti asemiaan maailman johtavana metsäkonerengasvalmistajana.

Polkupyöränrenkaat

Nokian polkupyöränrenkaiden myynti oli 3,8 milj. euroa (4,8 milj. euroa) eli 19,7 % edellisvuotista vähemmän.
Polkupyöränrenkaiden markkinoilla tilanne jatkui haasteellisena.
Sopeuttamistoimia jatkettiin ja toimenpiteitä myynnin lisäämiseksi tehostettiin muun muassa myyntiorganisaatiota uusimalla.

Pinnoitusmateriaalit

Nokian Renkaiden pinnoitusmateriaalien myynti oli 8,1 milj. euroa (7,4 milj. euroa) eli 9,1 % edellisvuotta enemmän.

Pinnoitusmateriaalien kysyntä oli korkealla ja myynti sujui hyvin kaikilla päämarkkina-alueilla koko katsauskauden ajan. Markkina-asema vahvistui erityisesti päämarkkinoilla Pohjoismaissa. Myynti Pohjois-Amerikkaan sujui edelleen suotuisasti, samoin myynti uusille asiakkaille Virossa, Unkarissa, Italiassa ja Venäjällä.
Ykköstuote oli uusi pinta, Nokian Noktop 32, jonka tuotevalikoima täydentyi katsauskauden aikana kattamaan kaikki tarvittavat leveydet.

Pinnoitusmateriaalien myynnin kasvua rajoitti alkuvuodesta pula sekoituskapasiteetista. Uuden sekoitusosaston ansiosta pinnoitusyksikön toimituskyky parani oleellisesti edellisvuodesta ja tuotanto ylsi ennätysmääriin katsauskauden lopussa.

VIANOR

Vianorin liikevaihto oli 117,7 milj. euroa (107,9 milj. euroa) eli 9 % enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2000.

Liiketulos vuoden kolmannella neljänneksellä oli -1,7 milj. euroa (-3,4 milj. euroa) ja koko katsauskaudella -6,4 milj. euroa (-9,4 milj. euroa).

Autokaupan laskusta huolimatta Vianorin myynti sujui hyvin koko katsauskauden ja markkinaosuudet paranivat merkittävästi Pohjoismaissa. Vuoden kolmannella neljänneksellä kuorma-autonrenkaiden myynti piristyi selvästi. Myös henkilöauton talvirenkaiden myynti Ruotsissa lähti lupaavasti käyntiin. Tuotevalikoiman yhtenäistämisestä saadut ostoedut paransivat katetasoa. Rengasketjun toimintojen integrointi tehosti kustannusten hallintaa.

Katsauskauden aikana jatkettiin Vianorin integrointi- ja kehittämishankkeita. Tietojärjestelmiä kehitettiin ja tosiaikainen myynnin ja varastojen seurantajärjestelmä otettiin käyttöön myös Ruotsissa. Suomessa, Norjassa ja Virossa järjestelmä on otettu käyttöön jo aiemmin.

Partneship-ohjelmaa kehitettiin edelleen ja katsauskauden aikana Moskovassa avattiin ensimmäinen myyntipiste Vianorin väreissä. Tarkoituksena on rakentaa lähivuosien aikana tukkukauppa- ja partnership-pohjainen Vianor-verkosto Venäjän suurimpiin kaupunkeihin. Tavoitteena on noin 100 myyntipistettä vuoteen 2006 mennessä. Kuluvana vuonna Vianor-ketjun integroimiseen investoidaan 1,5 miljoonaa euroa. Lisäksi ketjua vahvistetaan Ruotsissa.

Vianor-ketjuun kuuluu tällä hetkellä 157 omaa myyntipistettä ja 14 partner-pistettä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa ja Venäjällä.

INVESTOINNIT

Nokian Renkaiden investoinnit katsauskautena olivat 37,1 milj. euroa
(44,5 milj. euroa). Katsauskauden aikana hyödynnettiin jo aiemmin tehtyjä investointeja. Sekoituskoneinvestoinnin ensimmäinen ja toinen vaihe saatettiin loppuun ja otettiin täysimääräisesti käyttöön. Tämän seurauksena renkaiden ja pinnoitusmateriaalien toimitusvarmuus parani. Myös sekoitusostot talon ulkopuolelta päättyivät.

Vuoden 2001 kokonaisinvestoinnit ovat 52 miljoonaa euroa. Investoinneista merkittävimpiä ovat kone- ja laitehankinnat, joiden avulla poistetaan tuotantokapeikkoja sekä Vianor-ketjuun liittyvät yritysjärjestelyt.

32.000 neliömetrin suuruisen logistiikkakeskuksen rakennustyöt alkoivat keväällä ja etenivät suunnitellusti. Nokian Renkaat vuokraa vuoden 2002 alussa valmistuvan tilan kiinteistöyhtiöltä ja keskittää sinne henkilöautonrenkaiden logistiikkatoiminnot. Tilaan voi varastoida noin 700.000 rengasta.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET ASIAT

ROADSNOOP LTD.

Nokian Renkaat perusti katsauskauden aikana Roadsnoop Ltd. -nimisen tytäryhtiön vastaamaan älyrengaskonseptin tuotteistamisesta ja kaupallistamisesta.

Nokian Renkaat kertoi 18.10.2001 tuovansa markkinoille ensimmäisen sukupolven RoadSnoop-tuotteen. RoadSnoop-painevahti valvoo auton renkaiden ilmanpainetta ja lämpötilaa ja varoittaa kuljettajaa liian alhaisesta rengaspaineesta radioteitse pieneen vastaanottimeen.

Tuote suunnataan ensisijaisesti jälkimarkkinoille ja toimitukset alkavat maaliskuussa 2002.

RoadSnoop-painevahtia myyvät Nokian Renkaiden oma rengasketju,
myyntiyhtiöt ja maahantuojat Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, Venäjällä ja Japanissa. Tuotteen kuluttajahinnaksi tulee 250-300 euroa. RoadSnoop-tuotteita voidaan jatkossa valmistaa myös asiakkaiden omilla tuotemerkeillä(private label). Tuotteen valmistaa elektroniikan sopimusvalmistaja Flextronics International.

Nokian Renkaat arvioi, että rengaspaineita mittaavia järjestelmiä myydään maailmassa jälkimarkkinoilla 300 000 kpl vuoden 2002 aikana.
Tavoitteena on saavuttaa markkinajohtajuus jälkimarkkinoilla.

Älyrengasteknologian kehittämisestä ja kaupallistamisesta vastaavan tytäryhtiön Roadsnoop Ltd.:n tavoitteena on tehdä vuonna 2002 nollatulos ja positiivista tulosta ja kassavirtaa vuodesta 2003 lähtien.

Langaton RoadSnoop-painevahti on yksinkertainen ja helppokäyttöinen.
Muista paineenseurantajärjestelmistä poiketen RoadSnoop saa virtansa paristosta, joten kiinteää autoasennusta ei tarvita. Paineenseurantajärjestelmä asennetaan autoon renkaiden vaihdon yhteydessä rengasliikkeessä. Järjestelmä käynnistyy auton lähtiessä liikkeelle ja varoittaa kuljettajaa merkkiäänellä ja varoitusvalolla, mikäli suosituspaineet alittuvat. Vastaanotin on pieni, noin 40 gramman painoinen näyttölaite, joka suositellaan sijoitettavaksi kuljettajan näkö- ja/tai kuuloetäisyydelle ajon ajaksi.

Nokian Renkaat on kehittänyt myös Bluetooth-teknologiaan perustuvan paineenseurantajärjestelmän. Ensimmäiset RoadSnoopin Bluetooth-tuotteet esitellään, kun Bluetooth-varustetut vastaanottimet yleistyvät.

NÄKYMÄT LOPPUVUODELLE

Nokian Renkaiden tulos painottuu erityisen voimakkaasti talvirengassesonkiin eli vuoden viimeiselle neljännekselle. Yhtiö panostaa voimakkaasti edessä olevaan sesonkiin sekä valmistustoiminnassa että Vianorissa.
Yleinen taloudellinen tilanne jatkuu heikkona ja epävarmana ja vaikuttaa myös auto- ja rengasalaan.

Nokian Renkaiden myyntinäkymät henkilöautonrenkaiden, pinnoitusmateriaalien ja Vianor-rengasketjun osalta ovat kuitenkin edelleen verrattain hyvät. Yhtiö odottaa edellisvuotta parempaa talvirenkaiden vähittäiskauppaa Pohjoismaissa ja Venäjällä. USA:n viimeaikaiset tapahtumat lisäävät epävarmuutta. Tilanne ei ole vielä merkittävästi heijastunut yhtiön myyntinäkymiin USA:ssa, mutta muutokset ovat mahdollisia.

Nokian talvirenkaiden asema on parantunut yhtiön ydinmarkkinoilla. Uudet tuotteet, panostukset markkinointiin, laajentunut jakeluverkosto ja lisääntynyt tuotantokapasiteetti antavat hyvät edellytykset hoitaa loppuvuoden tärkeä sesonki menestyksekkäästi.

Hyvät tulokset alan lehtien rengastesteissä antavat lisäpiristystä myynnille. Uuden all weather plus -talvirenkaan avulla yhtiö aikoo lisätä myyntiä ja markkinaosuutta Pohjois-Amerikan kasvavilla talvirengasmarkkinoilla sekä Saksassa.

Nokian Renkaat on ottanut kuluvana talvirengassesonkina ensimmäistä kertaa käyttöönsä 24 tunnin asiakaspalvelukonseptin, jonka avulla turvataan asiakkaalle maksimaalinen palvelukyky kotimarkkinoilla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rengasliikkeillä on huippusesongin aikana mahdollisuus tilata tuotteita myös iltaisin ja saada toimitukset seuraavana päivänä.

Raskaiden renkaiden alueella myynnin ei odoteta piristyvän loppuvuoden aikana. Toimenpiteitä uusien myyntimahdollisuuksien löytämiseksi jatketaan ja tuotanto pidetään kysyntää vastaavalla tasolla.

RoadSnoop-painevahdin tulevan kevään ennakkomyynti käynnistyy loppuvuoden aikana.

Materiaalikustannukset säilyvät edellisvuoden tasolla.

Tuotantomäärät ja tuottavuus ovat kehittyneet hyvin. Myös ulkoistettu valmistustoiminta sujuu edellisvuotta paremmin. Yhtiö on aloittanut neuvottelut tavoitteenaan käynnistää renkaiden tuotantotoiminta Venäjällä mahdollisimman nopeasti.

Kassavirtaa ja pääoman tuottoa parannetaan edelleen varastoja purkamalla. Tehtyjen investointien käyttöönottoa tehostetaan ja kiinteiden kustannusten kasvua rajoitetaan.

Vuoden 2001 tavoitteena on noin 10 % myynnin kasvu ja edellisvuotta parempi tulos.

Nokialla 23.10.2001

NOKIAN RENKAAT -KONSERNIN TULOSLASKELMA

Miljoonina euroina 7-9/01 7-9/00 1-9/01 1-9/00 Viim. 1-12/00
12 kk
Liikevaihto 106.1 106.4 277.7 258.6 417.6 398.5
Liiketoiminnan kulut 79.3 85.3 227.6 225.5 332.2 330.1
Poistot 8.1 7.8 24.9 21.3 32.5 28.9
Liiketulos 18.6 13.3 25.3 11.9 52.9 39.4
Rahoitustuotot
ja -kulut -3.8 -2.8 -10.1 -7.2 -15.2 -12.3
Tulos ennen satunnai-
sia eriä ja veroja 14.8 10.5 15.2 4.7 37.7 27.2
Satunnaiset erät 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tilikauden verot 1) 5.0 3.7 6.2 1.9 11.6 7.4
Vähemmistöosuus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tilikauden tulos 9.8 6.9 9.1 2.7 26.2 19.8

KONSERNITASE 30.9.01 30.9.00 31.12.00

Aineettomat hyödykkeet 14.9 10.6 11.5
Konserniliikearvo 45.6 51.5 50.2
Aineelliset hyödykkeet 194.3 185.3 190.1
Sijoitukset 0.3 0.5 0.4
Vaihto-omaisuus 97.0 95.4 81.3

Saamiset 131.0 121.4 116.5
Rahoitusvarat 5.6 5.8 14.0

Oma pääoma 132.7 115.0 131.3
Pääomalaina 36.0 36.0 36.0
Vähemmistöosuus 0.0 0.1 0.0
Pitkäaikaiset velat
korolliset 159.7 145.0 125.7
korottomat 17.1 17.0 18.1
Lyhytaikaiset velat
korolliset 67.7 78.7 70.4
korottomat 75.6 78.7 82.5

Taseen loppusumma 488.8 470.5 464.0

Korollinen nettovelka 221.7 217.9 182.1
Investoinnit 37.1 44.5 67.5
Henkilöstö keskimäärin 2 656 2 418 2 462

Viim.
TUNNUSLUVUT 30.9.01 30.9.00 12 kk 31.12.00

Tulos/osake, euro 0.86 0.26 2.47 1.88
Omavaraisuusaste, % 2) 34.5 32.1 36.1
Omavaraisuusaste, % 27.2 24.5 28.3
Gearing, % 2) 131.4 144.2 108.9
Oma pääoma/osake, euro 12.54 10.86 12.41

Osakkeiden
lukumäärä (1 000 kpl) 10,582 10,582 10,582

1)Katsauskauden verojen laskentaperusteena on käytetty
katsauskauden tulosta vastaavaa veroa.
2) pääomalaina omassa pääomassa

TOIMIALAERITTELY 7-9/01 7-9/00 1-9/01 1-9/00 1-12/00

Liikevaihto
Valmistustoiminta 79.8 74.6 192.1 177.1 260.8
Vianor 40.7 45.7 117.7 107.9 176.5

Liiketulos
Valmistustoiminta 22.6 18.1 34.0 23.4 43.0
Vianor -1.7 -3.4 -6.4 -9.4 -1.7


VASTUUSITOUMUKSET
miljoonina euroina

OMASTA VELASTA
Kiinteistökiinnitykset 0.7 9.5 1.4
Yrityskiinnitykset 0.0 5.6 0.0
Pantit 0.1 0.1 0.1
Takaukset 5.1 5.0 1.2

Velat, joita vastaan on annettu
vakuuksia 2.6 7.9 3.6

MUIDEN PUOLESTA
Takaukset 0.0 0.0 0.0

MUUT OMAT VASTUUT
Leasing- ja vuokra-
vastuut 28.6 15.3 17.2
Lunastussitoumukset 4.8 4.4 5.3
Pääomalainan kuluksi
kirjaamaton korko 1.3

KORKOJOHDANNAISET
Koronvaihtosopimukset
Käypä arvo -0.4 0.3 0.0
Kohde-etuuksien arvo 33.4 8.4 8.4
Optiosopimukset
Käypä arvo 0.0 0.1 0.0
Kohde-etuuksien arvo 0.0 5.0 5.0

VALUUTTAJOHDANNAISET
Termiinisopimukset
Käypä arvo 1.3 -1.2 1.5
Kohde-etuuksien arvo 66.1 51.4 58.5

Optiosopimukset, ostetut
Käypä arvo 0.0 0.0 0.0
Kohde-etuuksien arvo 0.0 6.0 0.0
Optiosopimukset, asetetut
Käypä arvo 0.0 -1.1 0.0
Kohde-etuuksien arvo 0.0 16.0 2.0
Valuuttajohdannaisia käytetään konsernin nettovaluutta-aseman suo-
jaustarkoituksessa.
Valuuttajohdannaisten markkina-arvo on kirjattu tulokseen lukuun-
ottamatta tilauskantaan ja budjetoituun nettopositioon kohdis-
tuvia suojauksia, jotka kirjataan tulosvaikutteisesti kassa-
virran toteutuessa.

(Luvut tilintarkastamattomia)

Nokian Renkaat Oyj

Raila Hietala-Hellman
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Kim Gran, puh. (03) 340 7336.

Jakelu: HEX ja keskeiset tiedotusvälineet