7. toukokuu 2014 08:00 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 7.5.2014 klo 8.00

Nokian Renkaat Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014:

Asema paranee kaikilla markkinoilla – valuuttakurssit heikentävät myyntiä

Nokian Renkaat –konsernin liikevaihto laski 6,3 % ja oli 311,9 MEUR (Q1/2013: 333,1 MEUR). Liikevoitto oli 68,4 MEUR (76,3 MEUR). Tilikauden voitto oli 38,7 MEUR (63,6). Osakekohtainen tulos oli 0,29 euroa (0,48 euroa).

Näkymät

Henkilöautonrenkaiden jälkimarkkinakysynnän odotetaan kasvavan vuonna 2014 Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Venäjällä selvästi heikentynyt rupla on vahingoittanut taloutta heikentäen BKT:n kasvua, uusien autojen myyntiä ja renkaiden kysyntää. Raskaiden teollisuusrenkaiden kysyntä Nokian Renkaiden ydintuoteryhmissä elpyy ja sen odotetaan edelleen kohentuvan selvästi. Hinnoitteluympäristö on edelleen tiukka kaikissa tuoteryhmissä vuonna 2014.

Nokian Renkaiden kappalemääräisen myynnin arvioidaan kasvavan ja yhtiön markkina-aseman paranevan kaikilla kohdemarkkinoilla vuonna 2014. Liikevaihdon odotetaan kuitenkin laskevan johtuen valuuttakurssikehityksestä sekä Venäjän ja IVY-maiden heikommasta myyntimixistä. Valmistustoiminta Venäjällä tuo Nokian Renkaille edelleen kilpailuetuja. Venäjän tuotannosta 55 % menee vientiin, ja euromääräisten vientitulojen ja ruplissa toteutuvien tuotantokustannusten välinen erotus on kasvanut. Raaka-ainekustannusten laskun arvioidaan tukevan kannattavuutta ja tuovan kustannushyötyä 50 MEUR vuonna 2014. Tämä ei kuitenkaan riitä täysin kompensoimaan heikentyneitä markkinaolosuhteita Venäjällä ja IVY-maissa vuonna 2014.

Taloudellinen ohjeistus (ennallaan 3.4.2014 lähtien)
Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan laskevan vuonna 2014 vuoteen 2013 verrattuna.

Toimitusjohtaja Kim Gran:

”Onnistuimme ensimmäisellä neljänneksellä parantamaan kappalemääräistä myyntiämme markkinoiden kasvuvauhtia nopeammin kaikilla päämarkkinoillamme. Markkinajohtajan asemamme Venäjällä ja Pohjoismaissa vahvistui ja onnistuimme jälleen kasvattamaan sekä markkinaosuuttamme että jakeluverkostoamme. Euromääräisen myynnin laskusta huolimatta ensimmäisellä neljänneksellä bruttokateprosentti nousi, kannattavuus säilyi kohtuullisen hyvällä tasolla ja kassavirta parani. Yhtiö on nettovelaton ja tase on vahva, mikä yhdessä tuotantokapasiteettireservimme kanssa antaa meille hyvän pohjan edelleen kehittää liiketoimintaamme. Vuonna 2014 odotamme länsimarkkinoiden elpyvän Keski-Euroopassa, Pohjoismaissa ja Pohjois-Amerikassa. Aiomme edelleen parantaa markkina-asemaamme ja tavoittelemme hyvää katetasoa uudistetun ja menestyksekkään rengasvalikoimamme, laajenevan jakelumme, vahvan teollisen rakenteemme ja pienentyneiden raaka-ainekustannusten avulla.

Myynnin volyymin kasvusta huolimatta liikevaihtomme laski johtuen devalvoituneista valuutoista, erityisesti Venäjän ruplasta. Kesärengasmyynnin kasvu Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa, sekä hyvä talvirenkaiden ennakkomyyntivolyymi Venäjällä varmistivat meille kohtuullisen liikevaihdon. Jakeluverkostomme laajentaminen Keski-Euroopassa alkaa kantaa hedelmää, kun myyntimme kasvaa nopeammin kuin keskimääräinen markkinakysyntä. Onnistuimme kasvattamaan myyntimääräämme Keski-Euroopassa 21 % markkinan kasvaessa 10 %, ja annoimme keskihinnassa periksi ainoastaan yhden prosentin. Markkinaosuutemme paranivat jälleen kaikilla keskeisillä markkina-alueilla, mistä odotamme hyötyvämme kun markkinat jatkavat elpymistään.

Epäsuotuisa valuuttakurssikehitys ja keskihintaisten talvirenkaiden osuuden kasvu Venäjän-myynnistä laskivat keskihintaamme. Bruttokateprosenttimme kuitenkin parani raaka-ainekustannusten laskun ja tuotantomäärän kasvun avittamana. Korkeampi kapasiteetin käyttöaste ja suuri Venäjän-tuotannon osuus paransivat tuottavuutta ja laskivat tuotantokustannuksia.

Jatkamme kasvumoottorimme kehittämistä jakeluverkostoa laajentaen, keihäänkärkinä Vianor ja kevyempi kumppaniverkosto Nokian Tyres Authorized Dealers (NAD). Avasimme ensimmäisellä neljänneksellä 29 uutta Vianor-pistettä, kokonaismäärän kasvaessa 1 235:een 27 maassa. NAD-verkosto kasvoi katsauskaudella 104 yksiköllä yhteensä 536:een myyntipisteeseen Italiassa, Saksassa, Ukrainassa, Kiinassa, Tanskassa ja Bulgariassa. Venäjällä jakeluyhteistyö-verkostoissamme on 3 400 rengasliikettä ja autokauppaa.

Vuonna 2014 tavoitteenamme on menestyä uudistetun tuotevalikoimamme, laajenevan jakelumme ja vahvan teollisen rakenteemme avulla. Jokaisella pilvellä on hopeareunus; kovemmista ajoista ja tämänhetkisestä vastatuulesta huolimatta luotamme siihen että Venäjä, kuten monesti aiemmin, kääntyy ajallaan hyvään kasvuun, ja että Hakkapeliitta-tiimimme onnistuu jälleen kääntämään edukseen muuttuvat markkinaolosuhteet.”

Lue tiedote kokonaisuudessaan täältä.