5. toukokuu 2004 05:00 kategoriassa Pörssitiedotteet
Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 5.5.2004 klo 8.00

NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2004

Konsernin liikevaihto kasvoi, tulos oli positiivinen ja selvästi edellisvuotta parempi. Yhtiön kaikkien tulosyksiköiden tulokset paranivat. Konsernin tulos per osake nousi 0,61 euroon (0,06 euroa vastaavana aikana 2003). Liikevaihto kasvoi 17,8 % ja oli 112,7 MEUR (95,7 MEUR). Liiketulos oli 10,7 MEUR (3,2 MEUR). Vuoden 2004 tavoitteena on liikevaihdoltaan ja tulokseltaan vuotta 2003 parempi vuosi.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Suotuisa kehitys Nokian Renkaiden päämarkkinoilla ja ydintuotteissa jatkui. Henkilöauton talvirenkaiden ja korkeiden nopeusluokkien kesärenkaiden markkinat kasvoivat Pohjoismaissa, Euroopassa ja Venäjällä. Myös Pohjois-Amerikassa renkaiden kysyntä oli edellisvuotta vilkkaampaa. Pohjoismaissa kesärengassesonki käynnistyi viime vuotta aikaisemmin, mutta myös talvirenkaita myytiin edelleen runsaasti. Pohjoismaissa renkaiden kysyntää vauhditti lisääntynyt uusien autojen myynti. Uusien metsäkoneiden valmistus oli vilkasta ja metsäkonerenkaiden kysyntä korkealla. Myös pinnoitusmateriaalien kysyntä kasvoi edellisvuodesta. Raaka-ainehinnat nousivat, ja rengasvalmistajat nostivat tuotteittensa hintoja. US-dollarin alhainen arvo heikensi myynnin kannattavuutta USA:ssa.

Nokian Renkaat -konsernin liikevaihto kasvoi, liiketulos oli positiivinen ja selvästi edellisvuotta parempi. Myös kaikkien tulosyksiköiden liiketulokset paranivat edellisvuodesta. Nokian-merkkisten renkaiden myynti kasvoi voimakkaimmin Pohjoismaissa, Venäjällä ja USA:ssa, ja markkinaosuudet paranivat erityisesti Ruotsissa ja Norjassa. Renkaiden myynti autokaupalle kasvoi selvästi Pohjoismaissa. Tuotevalikoimassa oli runsaasti uusia tuotteita, jotka toteutettujen hinnankorotusten ohella paransivat merkittävästi myynnin kannattavuutta. Tuottavuus sekä tuotantomäärät kasvoivat ja toimituskyky parani.

Nokian Renkaat -konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa 2004 oli 112,7 MEUR (95,7 MEUR), eli 17,8 % enemmän kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Valmistustoiminnan liikevaihto oli 94,9 MEUR (75,0 MEUR) ja Vianorin liikevaihto 36,0 MEUR (31,8 MEUR).

Konsernin laskutus Pohjoismaihin kasvoi 16,8 %, Venäjälle ja muihin IVY-maihin 36,8 % ja Pohjois-Amerikkaan 41,8 % edellisvuodesta.

Valmistustoiminnan raaka-ainehinnat nousivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 3 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
Kiinteät kustannukset olivat 45,6 MEUR (42,7 MEUR). Kiinteiden kustannusten osuus liikevaihdosta laski ja oli 40,4 % (44,6 %).

Nokian Renkaat -konsernin liiketulos parani ja oli 10,7 MEUR (3,2 MEUR). Valmistustoiminnan liiketulos oli 18,7 MEUR (11,0 MEUR). Vianor-rengasketjun liiketulos ennen goodwill-poistoja oli -3,4 MEUR (-5,2 MEUR). Goodwill-poistot olivat 1,8 MEUR (1,7 MEUR), ja ne kohdistuivat kokonaisuudessaan Vianor-rengasketjuun.

Nettorahoituskulut laskivat ja olivat 1,0 MEUR (1,6 MEUR).

Tulos ennen veroja parani ja oli 9,6 MEUR (1,6 MEUR). Katsauskauden nettotulos oli 6,5 MEUR (0,7 MEUR). Tulos per osake nousi 0,61 euroon (0,06 euroa).

Liiketoimintaan sitoutuneen pääoman tuottoaste (RONA, liukuva 12 kk) oli 20,9 % (16,2 %). Tulorahoitus käyttöpääoman muutoksen, investointien ja käyttöomaisuuden myynnin jälkeen (kassavirta II) oli -22,7 MEUR (-9,1 MEUR). Omavaraisuusaste nousi 50,3 %:iin (43,2 %) sisältäen pääomalainan omassa pääomassa.

Konsernin henkilöstön määrä oli keskimäärin 2.742 (2.549) henkilöä ja katsauskauden lopussa 2.800 (2.595). Rengasketjussa työskenteli katsauskauden lopussa 1.235 (1.145) henkilöä.

HENKILÖAUTONRENKAAT

Nokian henkilöautonrenkaiden liikevaihto oli 73,1 MEUR (57,8 MEUR), eli 26,4 % viimevuotista enemmän. Liiketulos kasvoi selvästi ja oli 16,5 MEUR (10,0 MEUR).

Myynnin kasvu oli voimakkainta Pohjoismaissa, Venäjällä ja USA:ssa. Pohjoismaissa, erityisesti Suomessa ja Norjassa, uusien autojen myynti kasvoi edelleen, mikä lisäsi renkaiden kysyntää. Nokian-merkkisten renkaiden myynti pohjoismaiselle autokaupalle kasvoi merkittävästi. Tuotevalikoimassa oli runsaasti uusia tuotteita, jotka vauhdittivat myynnin kasvua. Uutuustuotteiden suuri osuus ja toteutetut hinnankorotukset paransivat myynnin kannattavuutta. Talvirenkaiden kysyntä kasvoi edelleen ja niiden osuus yksikön liikevaihdosta oli 48,0 % (44,0 %).

Nokian Renkaat esitteli tammikuussa uuden nastattoman henkilöauton talvirenkaan, Nokian Hakkapeliitta RSi:n. Uutuustuote on suunniteltu Pohjoismaiden, Venäjän ja Pohjois-Amerikan markkinoille, ja sen kuluttajamyynti alkaa syksyllä 2004.

Nokian Renkaiden uusin kesärengas, Nokian NRHi, vahvisti yhtiön asemaa kesärengasvalmistajana Pohjoismaissa ja erityisesti Saksassa. Nokian NRHi sai runsaasti huomiota osakseen kesärenkaana, jonka valmistuksessa on ensimmäisenä maailmassa käytetty vain ympäristöystävällisiä, matala-aromaattisia öljyjä. Mielenkiinto tuotetta kohtaan lisääntyi renkaan saavutettua useita voittoja alan lehtien rengastestivertailuissa Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa.

Tuotantoon tehtyjen investointien ja tuottavuustoimenpiteiden seurauksena Nokian tehtaan tuotantomäärät lisääntyivät ja tuottavuus (kg/mh) parani edellisvuodesta. Nokian-merkkisten renkaiden sopimusvalmistuksen määrä yli kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna, mikä vapautti Nokian tehtaan kapasiteettia korkeakatteisten erikoistuotteiden valmistamiseen. Kapasiteetti ei kuitenkaan riittänyt kattamaan kysynnän kasvua kaikilla markkina-alueilla.

RASKAAT RENKAAT

Nokian raskaiden renkaiden liikevaihto oli 15,9 MEUR (15,0 MEUR) eli 6,0 % enemmän kuin edellisvuoden vastaavana aikana. Raskaiden renkaiden liiketulos parani ja oli 2,3 MEUR (1,8 MEUR).

Raskaiden erikoisrenkaiden kysyntä oli korkealla, ja Nokian raskaat renkaat -yksikkö rikkoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä joka kuukausi aikaisemmat alkuvuoden myyntiennätyksensä. Kannattavuus parani selvästi. Erityisen hyvin sujui metsäkonerenkaiden ensiasennusmyynti lisääntyneen metsäkonevalmistuksen seurauksena. Myös kuorma-autonrenkaiden ja erilaisten työkonerenkaiden myynti sujui edellisvuotta paremmin. Vientimaista vahvimmin kasvoi USA.

Tuotantomäärät kasvoivat ja tehtaan kapasiteetin käyttö tehostui.
Sopimusvalmistus sujui suunnitellusti.

Katsauskauden aikana tehtiin sopimus intialaisen Balkrishna Tyres
-nimisen rengasvalmistajan kanssa Nokian-merkkisten maatalousrenkaiden sopimusvalmistuksesta. Ensimmäiset koerenkaat valmistuvat toukokuussa ja varsinainen tuotanto käynnistyy kesän aikana.

POLKUPYÖRÄNRENKAAT

Nokian polkupyöränrenkaiden liikevaihto oli 1,2 MEUR (1,4 MEUR), eli 12,6 % edellisvuotta vähemmän. Liiketulos oli edellisvuotta parempi.

Polkupyörien valmistus ja renkaiden kysyntä oli edelleen vähäistä.

PINNOITUSMATERIAALIT

Nokian Renkaiden pinnoitustoiminnot organisoitiin uudelleen vuoden 2003 lopussa, ja uusi yksikkö aloitti toimintansa vuoden 2004 alussa.
Pinnoitustoimintoihin kuuluu nyt Nokian tehtaan pinnoitusmateriaalien valmistus, aiemmin Vianorin organisaatioon kuulunut pinnoitustoiminta Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa sekä vuonna 2003 Pietarista ostettu pinnoitustehdas.

Nokian pinnoitustoimintojen liikevaihto oli 4,8 MEUR (2,1 MEUR). Liiketulos oli positiivinen. Yksikön uudelleenorganisoinnin vuoksi liikevaihto ja liiketulos eivät ole vertailukelpoisia.

Kuorma-autojen pinnoitusmateriaalien kysyntä alkoi alkuvuodesta selvästi piristyä Pohjoismaissa.

ROADSNOOP

Painevalvontalaitteiden kysyntä oli edelleen vähäistä ja markkinat kehittyivät ennakoitua hitaammin. Yksikön toiminta on toistaiseksi tappiollista.

VIANOR

Vianorin liikevaihto oli 36,0 MEUR (31,8 MEUR) eli 13,1 % enemmän kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Liiketulos ennen goodwill-poistoja parani ja oli -3,4 MEUR (-5,2 MEUR). Goodwill-poistot olivat 1,8 MEUR (1,7 MEUR). Kassavirta II oli -7,3 MEUR (-9,0 MEUR).

Tilanne pohjoismaisilla rengasmarkkinoilla oli edellisvuotta suotuisampi, ja Vianorin myynti kasvoi Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Kesärengassesonki käynnistyi hieman viimevuotista aikaisemmin, mutta alkuvuodesta myytiin edelleen runsaasti myös talvirenkaita. Voimakkaimmin kasvoi henkilöautojen talvirenkaiden tukkumyynti autokaupalle. Myös uusien ja pinnoitettujen kuorma-autonrenkaiden myynti oli edellisvuotta vilkkaampaa. Nokian-merkkisten renkaiden osuus Vianorin myynnistä kasvoi tasaisesti ja synergiaedut valmistustoiminnalle lisääntyivät.

Suomessa avattiin katsauskauden aikana neljäs rengashotelli, ja rengashotellipalvelut on aloitettu myös Ruotsissa, Norjassa ja Virossa.

INVESTOINNIT

Katsauskauden investoinnit olivat 7,9 MEUR (6,4 MEUR).
Yhtiön kokonaisinvestoinnit vuodelle 2004 ovat 64,0 MEUR (44,2 MEUR) sisältäen Venäjälle perustettavan uuden tehtaan alkuinvestoinnit 22 MEUR. Muut investoinnit ovat tuotannollisia investointeja ja uusien tuotteiden muotteja Nokian tehtaalle.

MUUT ASIAT
Nokian Renkaiden Venäjä-hankkeet

Nokian Renkaat ilmoitti maaliskuussa keskittyvänsä Venäjällä Nokian-merkkisten, ns. A-segmentin tuotteiden myyntiin ja oman rengastehtaan rakentamiseen. Yhtiö käynnisti prosessin päättääkseen Nordman-merkkisten B-segmentin renkaiden myyntiin keskittyneen venäläisen yhteisyrityksensä, Amtel-Nokian Tyresin toiminnan.

Nokian Renkaat käynnisti toimenpiteet oman rengastehtaan rakentamiseksi Pietarin alueelle tavoitteenaan aloittaa henkilöautonrenkaiden tuotanto vuoden 2005 aikana. Projekti eteni suunnitellusti, ja rakennustyöt aloitetaan keväällä 2004. Tehtaan ensimmäisen vaiheen kokonaisinvestointi vuosina 2004-2005 on 52 MEUR.

Lisäksi Nokian Renkaat perusti logistiikkakeskuksen Moskovan läheisyyteen vahvistaakseen edelleen Nokian-merkkisten renkaiden jakelua ja myyntiverkostoa.

Optio-oikeuksilla merkityt osakkeet

Nokian Renkaat Oyj:n vuoden 2001 optio-oikeuksien 2001A-optioilla merkittiin 10.12.2003 rekisteröidyn osakepääoman korotuksen jälkeen 2.460 osaketta. Merkinnöistä johtuva osakepääoman korotus 4.920 euroa merkittiin kaupparekisteriin 18.2.2004. Osakkeet tulivat kaupankäynnin kohteiksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 19.2.2004
Nokian Renkaat Oyj:n osakepääoma korotuksen jälkeen on 21.368.882,00 euroa.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET ASIAT
Yhtiökokouspäätökset

Nokian Renkaiden varsinainen yhtiökokous 5.4.2004 vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2003 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osinkoa päätettiin maksaa 1,56 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 8.4.2004 ja maksupäivä 19.4.2004.

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin kahdeksan. Hallituksen jäseninä jatkavat Rabbe Grönblom, hallituksen puheenjohtaja, Kotipizza Oyj; Bo-Erik Haglund, kauppat.tri h.c.; Satu Heikintalo, toimitusjohtaja G2 Helsinki Oy; Hannu Penttilä, toimitusjohtaja, Stockmann Oyj Abp; Henrik Therman,DI; Matti Vuoria, varatoimitusjohtaja Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma ja Kim Gran, toimitusjohtaja Nokian Renkaat Oyj. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Mitsuhira Shimazaki, Director, Sales Administration, Bridgestone Europe NV/SA. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Henrik Thermanin.

Tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja/tai ottamalla vaihtovelkakirjalainaa yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen seurauksena yhtiön osakepääoma saa nousta enintään
4 miljoonalla eurolla. Uusia 2 euron nimellisarvoisia osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 2 miljoonaa kappaletta.

Hallituksella on myös oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on osakeyhtiölain 4:2a pykälässä viitattu yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskaupat tai muut yritysjärjestelyt.
Valtuutuksen perusteella hallituksella on oikeus päättää merkintään oikeutetuista, merkintähinnoista, merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan ehdoista. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen tekemästä päätöksestä lukien.

Lisäksi yhtiökokous päätti optio-oikeuksien liikkeeseen laskemisesta Nokian Renkaat -konsernin henkilöstölle ja Nokian Renkaat Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle, Direnic Oy:lle. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin henkilöstön kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksien määrä on 735.000 kappaletta.

Optio-oikeuksista 245.000 merkitään tunnuksella 2004A, 245.000 tunnuksella 2004B ja 245.000 tunnuksella 2004C. Optio-oikeuksilla voi merkitä Nokian Renkaat Oyj:n osakkeita yhteensä enintään 735.000 kappaletta. Hallituksen aikomuksena on jakaa optiot keväällä 2004 (2004A-optiot), 2005(2004B-optiot)ja 2006 (2004C-optiot).

Osakkeen merkintähinta on optio-oikeudella 2004A Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.1.–31.3.2004, optio-oikeudella 2004B Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.1.–31.3.2005 ja optio-oikeudella 2004C Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.1.–31.3.2006.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähintoja alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2004A on 1.3.2006 – 31.3.2008, optio-oikeudella 2004B 1.3.2007 – 31.3.2009 ja optio-oikeudella 2004C 1.3.2008 – 31.3.2010.

Nokian Renkaat Oyj:n osakepääoma voi vuoden 2004 optio-oikeuksilla tehtävien osakemerkintöjen seurauksena nousta enintään 1.470.000 eurolla ja osakkeiden lukumäärä enintään 735.000 uudella osakkeella.

NÄKYMÄT LOPPUVUODELLE

Nokian Renkailla on hyvät edellytykset saavuttaa vuodelle 2004 asettamansa tavoite, joka on liikevaihdoltaan ja tulokseltaan vuotta 2003 parempi vuosi.

Maailman talouden elpyminen ja Kiinan kasvava rengastuotanto aiheuttavat nousupainetta raaka-ainehintoihin. Nokian Renkaat arvioi raaka-ainehintojensa päätyvän vuoden toisen neljänneksen osalta noin 4 % korkeammalle tasolle, kuin vastaavalla jaksolla vuotta aiemmin. USA:n dollarin arvo euroa vastaan pysynee alkuvuoden tasolla.

Nokian Renkaat keskittyy strategiansa mukaisesti kasvaviin ja kannattaviin markkinoihin sekä tuotealueisiin, joilla yhtiön asema on entistä vahvempi. Henkilöautojen talvirenkaiden, suorituskykyisten kesärenkaiden kysyntä kasvaa edelleen Pohjoismaissa, Itä-Euroopassa, Venäjällä ja USA:ssa. Myös raskaiden erikoisrenkaiden markkinoilla tilanne jatkuu suotuisana erityisesti metsäkoneiden valmistuksen lisääntyessä. Henkilöautonrenkaiden ja raskaiden renkaiden tilauskannat ovat korkealla.

Henkilöautonrenkaiden tuotannossa on varauduttu merkittävään myynnin lisäykseen tulevan talvikauden aikana. Nokian tehtaan tuotantokapasiteettia lisätään tavoitteena saavuttaa yli 6 miljoonan renkaan tuotantomäärä vuoden 2004 aikana. Tuottavuutta parannetaan edelleen investoimalla tuotannon pullonkauloihin ja jakelua parannetaan keskittymällä erityisesti sesonkiajan logistiikkaan. Venäjälle perustetut logistiikkakeskukset tehostavat palvelua Moskovan ja Pietarin alueen asiakkaille. Lisääntyvä sopimusvalmistus vapauttaa Nokian tehtaan kapasiteettia yhä enemmän korkeakatteisten erikoistuotteiden valmistukseen.

Myyntimix paranee entisestään, sillä tuotevalikoimassa on runsaasti huippusegmentteihin kuuluvia uutuustuotteita. Uusi henkilöautojen nastaton talvirengas, nastallisen uutuusrenkaan täydentävät koot sekä kuluvan vuoden aikana lanseerattavat raskaiden renkaiden uutuudet tulevat myyntiin vuoden 2004 aikana.

Uudet tuotteet ja toteutetut hinnankorotukset nostavat renkaiden keskihintaa loppuvuodesta. Vianorin toimintojen tehostaminen jatkuu, omien tuotteiden osuutta nostetaan, työn ja palvelujen myynnin osuutta lisätään ja kustannuksia sopeutetaan erityisesti Ruotsissa ja Norjassa.

Pääoman tuottoa parannetaan ja kiinteiden kustannusten kasvua rajoitetaan. Investoinneissa keskitytään Nokian tehtaan tuotantokapeikkojen poistamiseen sekä Venäjän tuotantoedellytyksiin.
 NOKIAN RENKAAT
KONSERNIN TULOSLASKELMA
1-3/04 1-3/03 Viim. 1-12/03
Miljoonina euroina 12 kk

Liikevaihto 112,7 95,7 545,7 528,7
Liiketoiminnan kulut 92,9 83,7 422,8 413,6
Poistot 7,4 7,1 29,4 29,1
Liiketulos ennen kerta-
luonteisia eriä ja
liikearvon poistoja 12,5 4,9 93,5 86,0
Liiketoiminnan kerta-
luonteiset tuotot ja
kulut 0,0 0,0 0,0 0,0
Liikearvon poistot 1,8 1,7 7,0 6,9
Liiketulos 10,7 3,2 86,5 79,1
Rahoitustuotot
ja -kulut -1,0 -1,6 -8,9 -9,5
Tulos ennen satunnai-
sia eriä ja veroja 9,6 1,6 77,6 69,6
Satunnaiset erät 0,0 0,0 0,0 0,0
Tilikauden verot 1) 3,1 1,0 24,2 22,0
Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 0,0
Tilikauden tulos 6,5 0,7 53,5 47,6

KONSERNITASE 31.3.04 31.3.03 31.12.03

Aineettomat hyödykkeet 13,2 10,6 13,7
Konserniliikearvo 34,8 41,0 36,4
Aineelliset hyödykkeet 202,2 193,5 202,4
Sijoitukset 0,7 0,5 0,7
Vaihto-omaisuus 106,1 93,1 85,1
Saamiset 130,4 114,4 118,9

Rahoitusvarat 17,6 8,1 19,0

Oma pääoma 218,1 163,2 211,2
Pääomalaina 36,0 36,0 36,0
Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0
Pitkäaikaiset velat
korolliset 81,5 77,6 82,2
korottomat 22,0 20,9 22,0
Lyhytaikaiset velat
korolliset 58,2 67,4 36,8
korottomat 89,3 96,1 87,9

Taseen loppusumma 505,1 461,2 476,1

Korollinen nettovelka 122,1 136,8 100,0
Investoinnit 7,9 6,4 44,2
Henkilöstö keskimäärin 2 742 2 549 2 650


KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA 1-3/04 1-3/03 1-12/03

Liiketoiminta
Liiketoiminnan rahavirta
ennen rahoituseriä ja
veroja -17,2 -5,3 107,3
Rahoituserät ja verot -1,8 -3,3 -28,2
Liiketoiminnan rahavirta -19,1 -8,6 79,0

Investoinnit
Investointien rahavirta -7,5 -5,9 -42,7

Rahoitus
Maksullinen osakeanti 0,0 0,0 1,6
Lyhytaikaisten saamisten
ja lainojen muutos 25,7 22,1 -13,7
Pitkäaikaisten saamisten
ja lainojen muutos -0,5 -20,0 -14,1
Maksetut osingot 0,0 0,0 -11,7
Rahoituksen rahavirta 25,2 2,1 -37,9

Rahavarojen muutos -1,3 -12,3 -1,5

NOKIAN RENKAAT Viim.
TUNNUSLUVUT 31.3.04 31.3.03 12 kk 31.12.03

Tulos/osake, euro 0,61 0,06 5,05 4,48
Omavaraisuusaste, % 2) 50,3 43,2 51,9
Omavaraisuusaste, % 43,2 35,4 44,4
Gearing, % 2) 48,0 68,7 40,5
Oma pääoma/osake, euro 20,41 15,42 19,77

Osakkeiden
lukumäärä (1 000 kpl) 10 684 10 582 10 682

1)Katsauskauden verojen laskentaperusteena on käytetty
katsauskauden tulosta vastaavaa veroa.
2) pääomalaina omassa pääomassa

TOIMIALAERITTELY 1-3/04 1-3/03 1-12/03

Liikevaihto 112,7 95,7 528,7
Valmistustoiminta 94,9 75,0 372,3
Vianor 36,0 31,8 213,0

Liiketulos 10,7 3,2 79,1
Valmistustoiminta 18,7 11,0 75,6
Vianor -5,2 -7,0 4,9

Liiketulos ennen liike-
arvon poistoja
Vianor -3,4 -5,2 11,8

Kassavirta II -22,7 -9,1 65,7
Valmistustoiminta -20,0 -1,5 60,1
Vianor -7,3 -9,0 1,8

VASTUUSITOUMUKSET 31.3.04 31.3.03 31.12.03
miljoonina euroina

OMASTA VELASTA
Kiinteistökiinnitykset 1,0 1,0 1,0
Pantit 0,5 0,0 0,5

MUIDEN PUOLESTA
Takaukset 0,0 0,0 0,1

MUUT OMAT VASTUUT
Takaukset 1,0 1,0 1,0
Leasing- ja vuokra-
vastuut 34,9 36,9 34,9
Lunastussitoumukset 0,7 1,1 0,7

KORKOJOHDANNAISET
Koronvaihtosopimukset
Käypä arvo -2,2 -2,5 -2,2
Kohde-etuuksien arvo 36,5 46,5 36,5

VALUUTTAJOHDANNAISET
Termiinisopimukset
Käypä arvo 0,8 0,8 0,9
Kohde-etuuksien arvo 71,1 43,9 92,4


Valuuttajohdannaisia käytetään konsernin nettovaluutta-aseman suo-
jaustarkoituksessa.

Valuuttajohdannaisten markkina-arvo on kirjattu tulokseen lukuun
ottamatta tilauskantaan ja budjetoituun nettopositioon
kohdistuvia suojauksia, jotka kirjataan tulosvaikutteisesti kassa-
virran toteutuessa.

(Luvut tilintarkastamattomia)

Nokian Renkaat Oyj

Raila Hietala-Hellman
Viestintäjohtaja


Lisätietoja: toimitusjohtaja Kim Gran, puh. (03) 340 7336.

Jakelu: Hex ja keskeiset tiedotusvälineet