6. elokuu 2004 05:00 kategoriassa Pörssitiedotteet
Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 6.8.2004 klo 8.00

NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2004


Konsernin liikevaihto kasvoi ja liiketulos parani selvästi vuoden toisella neljänneksellä ja koko katsauskaudella. Myös kaikkien tulosyksiköiden tulokset paranivat. Konsernin tulos per osake nousi 1,70 euroon (0,78 euroa tammi-kesäkuu 2003). Liikevaihto kasvoi 18,9 % ja oli 250,8 MEUR (210,9 MEUR). Liiketulos oli 29,5 MEUR (16,7 MEUR). Vuoden 2004 tavoite on liikevaihdoltaan ja tulokseltaan vuotta 2003 parempi vuosi.

YLEISTÄ

Nokian Renkaiden päämarkkinoilla ja ydintuotteissa tilanne jatkui suotuisana koko katsauskauden. Henkilöautojen korkean nopeusluokan kesärenkaiden ja talvirenkaiden kysyntä kasvoi. Raskaita renkaita ja erityisesti metsäkonerenkaita ja traktoreiden erikoisrenkaita myytiin selvästi edellisvuotta enemmän. Myös kuorma-autonrenkaiden pinnoittaminen lisääntyi Pohjoismaissa. Rengasmarkkinat kasvoivat voimakkaimmin Pohjoismaissa, Venäjällä, Itä-Euroopassa ja USA:ssa. Uusien autojen myynti kasvoi edelleen Suomessa ja Norjassa, mikä vauhditti renkaiden kysyntää.

Raaka-ainehinnat nousivat edellisvuodesta ja rengasvalmistajat korottivat tuotteittensa hintoja. Dollarin alhainen arvo heikensi edelleen tuontirenkaiden myynnin kannattavuutta USA:ssa.

Nokian Renkaiden myynnin kasvu jatkui vahvana koko katsauskauden, ja markkinaosuudet paranivat erityisesti Pohjoismaissa ja Venäjällä. Korkean nopeusluokan kesärenkaita ja talvirenkaita myytiin selvästi edellisvuotta enemmän. Myynnin kasvu oli vahvinta Pohjoismaissa, Venäjällä ja USA:ssa. Pohjoismaissa myynti autokaupalle lisääntyi merkittävästi. Myynti painottui hyväkatteisiin henkilöautonrenkaisiin ja muihin erikoistuotteisiin. Tuotevalikoimassa oli runsaasti uusia tuotteita, jotka toteutettujen hinnankorotusten ohella paransivat myynnin kannattavuutta. Vianorissa kesärengassesongin hallinta sujui hyvin ja kesärenkaita myytiin vähittäiskaupassa selvästi edellisvuotta enemmän. Nokian tehtaan tuottavuus parani ja tuotantomäärät lisääntyivät. Tuotannon materiaalikustannukset olivat edellisvuotta korkeammat raaka-ainehintojen nousun seurauksena.

Huhti-kesäkuu 2004

Nokian Renkaat -konsernin liikevaihto kasvoi 19,8 % ja oli 138,0 MEUR (115,2 MEUR vastaavalla kaudella vuonna 2003). Valmistustoiminnan liikevaihto kasvoi 31,6 % ja oli 96,2 MEUR (73,1 MEUR) ja Vianorin liikevaihto 12,7 % ja oli 57,0 MEUR (50,6 MEUR).

Kiinteät kustannukset olivat 47,6 MEUR (41,3 MEUR). Kiinteiden kustannusten osuus liikevaihdosta laski 34,5 %:iin (35,8 %).

Nokian Renkaat -konsernin liiketulos parani edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna sekä valmistustoiminnassa että Vianorissa. Konsernin liiketulos oli 18,9 MEUR (13,5 MEUR), valmistustoiminnan liiketulos 15,6 MEUR (10,7 MEUR) ja Vianorin liiketulos ennen goodwill-poistoja oli 4,7 MEUR (4,2 MEUR). Goodwill-poistot olivat 1,8 MEUR (1,7 MEUR), ja ne kohdistuivat kokonaisuudessaan Vianor-rengasketjuun.

Tulos ennen veroja parani ja oli 19,0 MEUR (11,1 MEUR) sisältäen satunnaisissa erissä Suomen yritysverokannan laskusta aiheutuvan laskennallisten verovelkojen ja -saamisten nettomuutoksen 1,8 MEUR.
Katsauskauden tulos oli 13,5 MEUR (7,6 MEUR).

Tammi-kesäkuu 2004

Nokian Renkaat -konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa 2004 oli 250,8 MEUR (210,9 MEUR) eli 18,9 % enemmän kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Valmistustoiminnan liikevaihto kasvoi 29,0 % ja oli 191,1 MEUR (148,1 MEUR) ja Vianorin liikevaihto parani 12,8 % edellisvuodesta ja oli 93,0 MEUR (82,5 MEUR).

Konsernin laskutus Pohjoismaihin kasvoi 15,6 %, Venäjälle ja muihin IVY-maihin 47,5 % ja Pohjois-Amerikkaan 50,1 %.

Kannattavuutta paransivat hinnankorotukset, uusien tuotteiden ansiosta parantunut myyntimix ja edellisvuotta parempi tuottavuus.

Valmistustoiminnan raaka-ainehinnat nousivat 4 % viime vuoden vastaavan katsauskauden keskihinnasta. Konsernin kiinteät kustannukset kasvoivat 9,2 MEUR eli 11,0 % edellisvuodesta ja olivat 93,2 MEUR (84,0 MEUR). Kiinteiden kustannusten osuus liikevaihdosta laski 37,2 %:iin (39,8 %).

Nokian Renkaat -konsernin liiketulos parani selvästi ja oli 29,5 MEUR (16,7 MEUR). Valmistustoiminnan liiketulos oli 34,3 MEUR (21,6 MEUR) ja Vianorin liiketulos ennen goodwill-poistoja oli 1,4 MEUR (-1,0 MEUR). Goodwill-poistot olivat 3,6 MEUR (3,4 MEUR), ja ne kohdistuivat kokonaisuudessaan Vianoriin.

Nettorahoituskulut laskivat ja olivat 2,7 MEUR (4,0 MEUR).

Tulos ennen veroja kasvoi ja oli 28,6 MEUR (12,8 MEUR). Katsauskauden tulos parani ja oli 20,0 MEUR (8,2 MEUR). Tulos per osake nousi 1,70 euroon (0,78 euroa).

Liiketoimintaan sitoutuneen pääoman tuottoaste (RONA, 12 kk liukuva) nousi 22,2 %:iin (17,1 %).

Tulorahoitus käyttöpääoman muutoksen, investointien ja käyttöomaisuuden myynnin jälkeen (Kassavirta II) oli -21,0 MEUR (-22,6 MEUR). Omavaraisuusaste nousi 47,8 %:iin (42,9 %) sisältäen pääomalainan omassa pääomassa.

Konsernin henkilöstön määrä oli keskimäärin 2.760 (2.588) henkilöä ja katsauskauden lopussa 2.834 (2.632). Vianorin henkilöstön määrä katsauskauden lopussa oli 1.242 (1.167).

VALMISTUSTOIMINTA

Henkilöautonrenkaat

Nokian henkilöautonrenkaiden liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 30,1 % edellisvuodesta ja oli 148,3 MEUR (114,0 MEUR). Liiketulos parani ja oli 32,4 MEUR (19,2 MEUR).

Henkilöautonrenkaat-yksikkö keskitti toimintansa vahvimmille markkinoilleen ja ydintuotteisiinsa. Kesärengassesonki sujui suunnitellusti, ja uutuustuotteiden sekä laajemman kokovalikoiman ansiosta Nokian-merkkisten kesärenkaiden myynti kasvoi selvästi. Markkinaosuus Pohjoismaissa nousi 19,7 %:sta 22,7 %:iin. Tuotevalikoimassa oli runsaasti uutuustuotteita, jotka yhdessä hinnankorotusten kanssa paransivat myynnin kannattavuutta.

Nokian-merkkisten talvirenkaiden ennakkomyynti jälleenmyyjille sujui hyvin ja talvirenkaiden osuus yksikön liikevaihdosta oli 60,0 %
(54,2 %).

Pohjoismaat, Venäjä ja USA olivat vahvimpia kasvualueita. Pohjoismaissa erityisesti myynti autokaupalle lisääntyi merkittävästi.

Uusi, ympäristöystävällinen kesärengas, Nokian NRHi, vahvisti yhtiön asemaa kesärengasvalmistajana Pohjoismaissa ja erityisesti Saksassa. Mielenkiinto tuotetta kohtaan lisääntyi renkaan saavutettua useita voittoja alan lehtien rengastestivertailuissa Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa. Katsauskauden uutuustuotteisiin kuului myös alkuvuodesta esitelty uusi nastaton talvirengas, Nokian Hakkapeliitta RSi, jonka kuluttajamyynti alkaa Pohjoismaissa, Venäjällä ja Pohjois-Amerikassa syksyllä 2004.

Tuotantoon tehtyjen investointien ja tuottavuustoimenpiteiden seurauksena Nokian tehtaan tuotantomäärät lisääntyivät ja tuottavuus (kg/mh) parani edellisvuodesta. Myös matalan nopeusluokan kesärenkaiden sopimusvalmistus lisääntyi merkittävästi parantaen palvelukykyä jälleenmyyjille ja vapauttaen oman tehtaan kapasiteettia ydintuotteiden valmistamiseen. Kapasiteetti ei kuitenkaan riittänyt vastamaan kysynnän kasvua kaikilla markkina-alueilla.

Raskaat renkaat

Nokian Raskaiden renkaiden liikevaihto oli 30,7 MEUR (28,5 MEUR) eli 7,5 % edellisvuotta enemmän. Liiketulos parani ja oli 3,8 MEUR (2,7 MEUR).

Raskaiden renkaiden kysyntä oli korkealla koko katsauskauden. Erityisesti metsäkonerenkaiden ensiasennusmyynti sujui hyvin lisääntyneen metsäkoneiden valmistuksen seurauksena. Myös traktoreiden erikoisrenkaiden, kuorma-autonrenkaiden ja erilaisten työkoneiden renkaiden myynti kasvoi.

Nokian tehtaan tuotantomäärät lisääntyivät ja tehtaan kapasiteetin käyttö tehostui. Ensimmäiset Nokian-merkkiset maatalousrenkaat valmistuivat suunnitelman mukaisesti uuden sopimusvalmistuskumppanin, Balkrishna Tyresin tehtaalla Intiassa. Myös muu sopimusvalmistus kasvoi suunnitellusti.

Polkupyöränrenkaat

Nokian polkupyöränrenkaiden liikevaihto oli 2,5 MEUR (2,6 MEUR) eli 4,6 % edellisvuotta vähemmän. Liiketulos oli edellisvuotta parempi.

Pinnoitustoiminnot

Nokian Renkaiden pinnoitustoiminnot organisoitiin uudelleen vuoden 2003 lopussa, ja uusi yksikkö aloitti toimintansa vuoden 2004 alussa.
Pinnoitustoimintoihin kuuluu nyt Nokian tehtaan pinnoitusmateriaalien valmistus, aiemmin Vianorin organisaatioon kuulunut pinnoitustoiminta Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa sekä vuonna 2003 Pietarista ostettu pinnoitustehdas. Muutoksen vuoksi yksikön liikevaihto ja liiketulos eivät ole vertailukelpoisia.

Nokian pinnoitusmateriaalien liikevaihto oli 9,7 MEUR (4,0 MEUR). Liiketulos ja pääoman tuotto olivat hyvällä tasolla.

Markkinatilanne oli Pohjoismaissa selvästi edellisvuotta suotuisampi, renkaiden pinnoittaminen lisääntyi ja pinnoitusmateriaalien kysyntä kasvoi. Myös Baltiassa ja muissa vientimaissa myynti sujui edellisvuotta paremmin. Uudet tuotteet vauhdittivat myynnin kasvua ja paransivat kannattavuutta. Omissa pinnoittamissa käytettiin edellisvuotta enemmän oman konsernin tuotteita. Tuotantomäärät lisääntyivät ja toiminnan tehokkuus parani.

ROADSNOOP

Painevalvontalaitteiden kysyntä oli edelleen vähäistä ja markkinoiden kehitys hidasta. Yksikön toiminta on toistaiseksi tappiollista.

VIANOR

Vianor-rengasketjun liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 93,0 MEUR (82,5 MEUR) eli 12,8 % enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2003.
Liiketulos ennen goodwill-poistoja oli 1,4 MEUR (-1,0 MEUR). Goodwill-poistot olivat 3,6 MEUR (3,4 MEUR). Kassavirta II oli -9,8 MEUR (-8,9 MEUR). Vianorin liiketulos ja kassavirta painottuvat voimakkaasti vuoden viimeiselle neljännekselle.

Henkilöautonrenkaiden kesärengaskauppa oli vilkasta ja sesongin hallinta sujui hyvin. Nokian-merkkisten renkaiden osuus Vianorin myynnistä kasvoi ja synergiaedut valmistustoiminnalle lisääntyivät. Henkilöauton kesärenkaita myytiin vähittäiskaupassa selvästi edellisvuotta enemmän. Vilkkaana käynyt uusien autojen myynti lisäsi talvirenkaiden kysyntää Suomessa ja Norjassa. Myös uusia ja pinnoitettuja kuorma-autonrenkaita myytiin edellisvuotta enemmän. Kattavan tuote- ja palveluvalikoiman sekä tehokkaan sesongin hallinnan ansiosta Vianorin markkinaosuudet paranivat selvästi edellisvuodesta.

INVESTOINNIT

Katsauskauden investoinnit olivat 21,0 MEUR (20,9 MEUR). Kokonaisinvestoinnit vuodelle 2004 ovat 64,0 MEUR (44,2 MEUR) sisältäen Venäjälle perustettavan uuden tehtaan alkuinvestoinnit 22 MEUR. Muut investoinnit ovat tuotannollisia investointeja ja uusien tuotteiden muotteja Nokian tehtaalle.

MUUT ASIAT

Nokian Renkaiden Venäjä-hankkeet

Nokian Renkaat ilmoitti maaliskuussa keskittyvänsä Venäjällä Nokian-merkkisten renkaiden myyntiin ja oman rengastehtaan rakentamiseen Vsevolozhskiin, Pietarin alueelle. Lisäksi yhtiö käynnisti prosessin päättääkseen Nordman-merkkisten renkaiden myyntiin keskittyneen venäläisen yhteisyrityksensä, Amtel-Nokian Tyresin toiminnan.

Nokian Renkaiden uuteen tehdaskiinteistöön liittyvät maarakennustyöt alkoivat toukokuun alussa ja toukokuun lopussa allekirjoitettiin tehtaan rakentamista koskeva urakkasopimus Lemminkäinen-konserniin kuuluva Lemcon Oyn kanssa. Sopimuksen arvo on noin 21 miljoonaa euroa. Tehtaan peruskivi muurattiin kesäkuun lopussa.

Tehdas on täysin Nokian Renkaiden omistama ja siihen investoidaan tämän ja ensi vuoden aikana yhteensä noin 52 miljoonaa euroa. Tehtaan tuotanto käynnistyy vuonna 2005, ja tavoitteena on valmistaa noin 1,5 miljoonaa rengasta vuonna 2006.

Tehtaan ensimmäisen rakennusvaiheen kokonaisala on noin 21 000 neliömetriä, eli kapasiteetti riittää noin 4 miljoonan renkaan vuosituotantoon. Tehdasrakennusta laajennetaan vaiheittain lisäinvestoinnein tavoitteena 8 miljoonan renkaan kapasiteetti.
Tehtaan valmistamat Nokian-merkkiset henkilöautonrenkaat myydään ensisijaisesti Venäjän kasvaville rengasmarkkinoille. Uuteen rengastehtaaseen palkataan alkuvaiheessa noin 200 työntekijää, joista valtaosa on venäläisiä.

Nokian Renkaiden Moskovan ja Pietarin alueille perustamat logistiikkakeskukset vahvistavat edelleen Nokian-merkkisten renkaiden jakelua ja myyntiverkostoa Venäjällä.

Optio-oikeuksilla merkityt osakkeet

Nokian Renkaat Oyj:n vuoden 2001 optio-oikeuksien 2001A-optioilla merkittiin 10.12.2003 rekisteröidyn osakepääoman korotuksen jälkeen 2.460 osaketta. Merkinnöistä johtuva osakepääoman korotus 4.920 euroa merkittiin kaupparekisteriin 18.2.2004. Osakkeet tulivat kaupankäynnin kohteiksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 19.2.2004
Nokian Renkaat Oyj:n osakepääoma korotuksen jälkeen on 21.368.882,00 euroa.

Nokian Renkaat Oyj:n vuoden 2001 optio-oikeuksien 2001A-optioilla merkittiin 18.2.2004 rekisteröidyn osakepääoman korotuksen jälkeen 15.250 osaketta ja 2001B-optiolla 36.785 osaketta. Merkinnöistä johtuva osakepääoman korotus 104.070 euroa merkittiin kaupparekisteriin 14.5.2004. Osakkeet tulivat kaupankäynnin kohteiksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 17.5.2004. Korotusten jälkeen Nokian Renkaiden osakemäärä on 10.736.476 kpl ja osakepääoma 21.472.952,00 euroa.

YHTIÖKOKOUSPÄÄTÖKSET

Nokian Renkaiden varsinainen yhtiökokous 5.4.2004 vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2003 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osinkoa päätettiin maksaa 1,56 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 8.4.2004 ja maksupäivä 19.4.2004.

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin kahdeksan. Hallituksen jäseninä jatkavat Rabbe Grönblom, hallituksen puheenjohtaja, Kotipizza Oyj; Bo-Erik Haglund, kauppat.tri h.c.; Satu Heikintalo, toimitusjohtaja G2 Helsinki Oy; Hannu Penttilä, toimitusjohtaja, Stockmann Oyj Abp; Henrik Therman,DI; Matti Vuoria, toimitusjohtaja Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma ja Kim Gran, toimitusjohtaja Nokian Renkaat Oyj. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Mitsuhira Shimazaki, Director, Sales Administration, Bridgestone Europe NV/SA. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Henrik Thermanin.

Tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy.

Hallituksen valtuudet

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja/tai ottamalla vaihtovelkakirjalainaa yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen seurauksena yhtiön osakepääoma saa nousta enintään
4 miljoonalla eurolla. Uusia 2 euron nimellisarvoisia osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 2 miljoonaa kappaletta.

Hallituksella on myös oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on osakeyhtiölain 4:2a pykälässä viitattu yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskaupat tai muut yritysjärjestelyt.
Valtuutuksen perusteella hallituksella on oikeus päättää merkintään oikeutetuista, merkintähinnoista, merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan ehdoista. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen tekemästä päätöksestä lukien.

Optio-oikeudet

Lisäksi yhtiökokous päätti optio-oikeuksien liikkeeseen laskemisesta Nokian Renkaat -konsernin henkilöstölle ja Nokian Renkaat Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle, Direnic Oy:lle. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin henkilöstön kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksien määrä on 735.000 kappaletta.
Optio-oikeuksista 245.000 merkitään tunnuksella 2004A, 245.000 tunnuksella 2004B ja 245.000 tunnuksella 2004C. Optio-oikeuksilla voi merkitä Nokian Renkaat Oyj:n osakkeita yhteensä enintään 735.000 kappaletta. Hallituksen aikomuksena on jakaa optiot keväällä 2004 (2004A-optiot), 2005(2004B-optiot)ja 2006 (2004C-optiot).

Osakkeen merkintähinta on optio-oikeudella 2004A Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.1.–31.3.2004, optio-oikeudella 2004B Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.1.–31.3.2005 ja optio-oikeudella 2004C Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.1.–31.3.2006.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähintoja alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2004A on 1.3.2006 – 31.3.2008, optio-oikeudella 2004B 1.3.2007 – 31.3.2009 ja optio-oikeudella 2004C 1.3.2008 – 31.3.2010.

Nokian Renkaat Oyj:n osakepääoma voi vuoden 2004 optio-oikeuksilla tehtävien osakemerkintöjen seurauksena nousta enintään 1.470.000 eurolla ja osakkeiden lukumäärä enintään 735.000 uudella osakkeella.

NÄKYMÄT LOPPUVUODELLE

Näkymät Nokian Renkaiden tärkeimmillä markkina-alueilla ja ydintuotteissa ovat myönteiset, ja yhtiöllä on hyvät edellytykset saavuttaa liikevaihdoltaan ja tulokseltaan vuotta 2003 parempi vuosi.

Maailmantalouden elpyminen ja Kiinan kasvava rengastuotanto aiheuttavat nousupaineita raaka-ainehintoihin. Nokian Renkaat arvioi raaka-ainehintojen nousun jatkuvan toisella vuosipuoliskolla ja päätyvän vuoden kolmannella neljänneksellä noin 7 % korkeammalle tasolle kuin vastaavalla jaksolla vuotta aiemmin. USA:n dollarin arvo säilynee ensimmäisen vuosipuoliskon tasolla.

Henkilöautojen talvirenkaiden, korkean nopeusluokan kesärenkaiden, raskaiden erikoisrenkaiden ja pinnoitusmateriaalien kysynnän arvioidaan jatkavan kasvuaan. Voimakkaimmat kasvualueet ovat edelleen Venäjä, Itä-Eurooppa, ja USA. Myös Pohjoismaissa yhtiöllä on hyvät kasvun mahdollisuudet.

Nokian Renkaat kiinnittää toisen vuosipuoliskon aikana voimavaransa niin valmistustoiminnassaan, rengasketjussaan kuin logistisissa ratkaisuissaan edessä olevan talvirengassesongin hoitamiseen. Tavoitteena on ylittää aikaisempien vuosien talvirengassesonkien myynti Pohjoismaissa ja Venäjällä. Hyviä myyntinäkymiä tukevat uudistunut tuotevalikoima ja entistä vahvempi markkina-asema ydinmarkkinoilla. Tuotevalikoima on entistä kattavampi. Uusi kitkarengas, Nokian Hakkapeliitta RSi, on tulossa syksyllä kuluttajamyyntiin ensimmäistä kertaa, samoin nastallisen Nokian Hakkapeliitta 4:n lisäkoot. Uudet tuotteet ja toisen vuosipuoliskon aikana toteutettavat hinnankorotukset parantavat myynnin kannattavuutta.

Henkilöauton talvirenkaiden ennakkotilauskanta on hyvä, ja Nokian tehtaan tuotannossa on varauduttu merkittävään myynnin lisäykseen. Oma tuotanto on hyvässä vauhdissa saavuttamassa tavoitettansa, joka on yli 6 miljoonan renkaan valmistusmäärä vuonna 2004.

Palvelua jälleenmyyjille tehostetaan keskittymällä erityisesti sesonkiajan logistiikkaan. Venäjällä Moskovaan ja Pietariin perustetut logistiikkakeskukset parantavat palvelukykyä alueen asiakkaille. Myös lisääntyvä sopimusvalmistus parantaa palvelukykyä jakeluportaalle.

Raskaiden renkaiden ja pinnoitustoimintojen näkymät ovat edellisvuotta suotuisammat. Raskailta renkailta on tulossa markkinoille merkittäviä tuoteuutuuksia loppuvuoden aikana ja tilauskanta on korkealla.

Vianorissa omien tuotteiden osuus kasvaa ja kustannusten sopeuttaminen jatkuu. Talvirengassesongin hallintaa parannetaan muun muassa call center -toiminnan ja internet-pohjaisen ajanvarausjärjestelmän avulla.
NOKIAN RENKAAT
KONSERNIN TULOSLASKELMA
4-6/04 4-6/03 1-6/04 1-6/03 Viim. 1-12/03
Miljoonina euroina 12 kk

Liikevaihto 138,0 115,2 250,8 210,9 568,6 528,7
Liiketoiminnan kulut 109,5 92,4 202,3 176,1 439,8 413,6
Poistot 7,9 7,5 15,3 14,6 29,8 29,1
Liiketulos ennen kerta-
luonteisia eriä ja
liikearvon poistoja 20,7 15,3 33,1 20,2 98,9 86,0
Liiketoiminnan kerta-
luonteiset tuotot ja
kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Liikearvon poistot 1,8 1,7 3,6 3,4 6,9
Liiketulos 18,9 13,5 29,5 16,7 79,1
Rahoitustuotot
ja -kulut -1,7 -2,4 -2,7 -4,0 -8,2 -9,5
Tulos ennen satunnai-
sia eriä ja veroja 17,2 11,2 26,8 12,8 83,7 69,6
Satunnaiset erät 1,8 0,0 1,8 0,0 1,8 0,0
Tilikauden verot 1) 5,5 3,5 8,6 4,5 26,1 22,0
Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tilikauden tulos 13,5 7,5 20,0 8,2 59,4 47,6KONSERNITASE 30.6.04 30.6.03 31.12.03

Aineettomat hyödykkeet 14,7 15,0 13,7
Konserniliikearvo 31,5 37,3 36,4
Aineelliset hyödykkeet 207,3 196,6 202,4
Sijoitukset 0,7 2,1 0,7
Vaihto-omaisuus 110,5 96,9 85,1
Saamiset 139,6 120,6 118,9
Rahoitusvarat 20,2 13,5 19,0

Oma pääoma 214,6 170,8 211,2
Pääomalaina 36,0 36,0 36,0
Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0
Pitkäaikaiset velat
korolliset 74,9 120,8 82,2
korottomat 20,2 20,9 22,0
Lyhytaikaiset velat
korolliset 97,3 59,9 36,8
korottomat 81,4 73,6 87,9

Taseen loppusumma 524,5 482,0 476,1

Korollinen nettovelka 152,1 167,1 100,0
Investoinnit 21,0 20,9 44,2
Henkilöstö keskimäärin 2 760 2 588 2 650

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA 30.6.04 30.6.03 31.12.03

Liiketoiminta
Liiketoiminnan rahavirta
ennen rahoituseriä ja
veroja 2,6 8,9 107,3
Rahoituserät ja verot -21,5 -15,2 -28,2
Liiketoiminnan rahavirta -18,9 -6,2 79,0

Investoinnit
Investointien rahavirta -20,5 -24,2 -42,7

Rahoitus
Maksullinen osakeanti 1,1 0,4 1,6
Lyhytaikaisten saamisten
ja lainojen muutos 64,8 11,3 -13,7
Pitkäaikaisten saamisten
ja lainojen muutos -8,7 23,5 -14,1
Maksetut osingot -16,7 -11,7 -11,7
Rahoituksen rahavirta 40,6 23,5 -37,9

Rahavarojen muutos 1,2 -7,0 -1,5


NOKIAN RENKAAT Viim.
TUNNUSLUVUT 30.6.04 30.6.03 12 kk 31.12.03

Tulos/osake, euro 1,70 0,78 5,42 4,48
Omavaraisuusaste, % 2) 47,8 42,9 51,9
Omavaraisuusaste, % 40,9 35,4 44,4
Gearing, % 2) 60,7 80,8 40,5
Oma pääoma/osake, euro 19,99 16,11 19,77

Osakkeiden
lukumäärä (1 000 kpl) 10 736 10 604 10 682

1)Katsauskauden verojen laskentaperusteena on käytetty
katsauskauden tulosta vastaavaa veroa.
2) pääomalaina omassa pääomassa

TOIMIALAERITTELY 4-6/04 4-6/03 1-6/04 1-6/03 1-12/03
Liikevaihto 138,0 115,2 250,8 210,9 528,7
Valmistustoiminta 96,2 73,1 191,1 148,1 372,3
Vianor 57,0 50,6 93,0 82,5 213,0

Liiketulos 18,9 13,5 29,5 16,7 79,1
Valmistustoiminta 15,6 10,7 34,3 21,6 75,6
Vianor 3,0 2,5 -2,2 -4,5 4,9

Liiketulos ennen liike-
arvon poistoja
Vianor 4,8 4,2 1,4 -1,0 11,8

Kassavirta II 1,7 -13,5 -21,0 -22,6 65,7
Valmistustoiminta 10,4 -13,4 -9,5 -14,8 60,1
Vianor -2,5 0,1 -9,8 -8,9 1,8

VASTUUSITOUMUKSET 30.6.04 30.6.03 31.12.03
miljoonina euroina

OMASTA VELASTA
Kiinteistökiinnitykset 0,0 1,0 1,0
Pantit 0,4 0,0 0,5

MUIDEN PUOLESTA
Takaukset 0,1 0,1 0,1

MUUT OMAT VASTUUT
Takaukset 1,0 1,0 1,0
Leasing- ja vuokra-
vastuut 34,2 35,4 34,9
Lunastussitoumukset 0,7 1,1 0,7

KORKOJOHDANNAISET
Koronvaihtosopimukset
Käypä arvo -1,8 -2,7 -2,2
Kohde-etuuksien arvo 30,0 40,0 36,5

VALUUTTAJOHDANNAISET
Termiinisopimukset
Käypä arvo -0,1 1,0 0,9
Kohde-etuuksien arvo 85,6 62,4 92,4
Valuuttajohdannaisia käytetään konsernin nettovaluutta-aseman suo-
jaustarkoituksessa.
Valuuttajohdannaisten markkina-arvo on kirjattu tulokseen lukuun-
ottamatta tilauskantaan ja budjetoituun nettopositioon kohdis-
tuvia suojauksia, jotka kirjataan tulosvaikutteisesti kassa-
virran toteutuessa.

(Luvut tilintarkastamattomia)

Nokian Renkaat Oyj

Raila Hietala-Hellman
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Kim Gran puh. (03)340 7336

JAKELU
HEX
Keskeiset tiedotusvälineet