7. elokuu 2003 21:00 kategoriassa Pörssitiedotteet
Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 8.8.2003 klo 8.00

NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2003


Konsernin liikevaihto ja liiketulos paranivat edellisvuodesta sekä vuoden toisella neljänneksellä että koko katsauskaudella. Tammi-kesäkuun liiketulos oli 16,7 MEUR (8,7 MEUR tammi-kesäkuu 2002). Tulos per osake nousi 0,78 euroon (0,10 euroa). Liikevaihto kasvoi 9,1 % ja oli 210,9 MEUR (193,3 MEUR). Vuoden 2003 tavoitteena on liikevaihdoltaan ja tulokseltaan vuotta 2002 parempi vuosi.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Renkaiden kysyntä Nokian Renkaiden päämarkkinoilla kasvoi. Voimakkainta kasvu oli Venäjällä ja Itä-Euroopassa. Suomessa ja Ruotsissa renkaiden kysyntää lisäsi uusien henkilöautojen myynnin kasvu. Erityisesti kasvoivat henkilöautojen korkean nopeusluokan kesärenkaiden markkinat sekä Pohjoismaissa että muilla keskeisillä markkinoilla Euroopassa. Myös raskaiden erikoisrenkaiden kysyntä jatkoi elpymistään.

Raaka-ainehinnat nousivat edellisvuodesta ja sen seurauksena myös rengasala korotti hintojaan. Alentunut dollarin arvo heikensi tuontirenkaiden myynnin kannattavuutta USA:ssa.

Nokian Renkaat jatkoi tasaista kasvuaan ja paransi markkinaosuuksiaan Pohjoismaissa ja Venäjällä. Korkean nopeusluokan kesärenkaita ja talvirenkaita myytiin selvästi edellisvuotta enemmän. Myynti kasvoi kotimarkkina-alueilla Pohjoismaissa sekä Venäjällä ja Itä-Euroopassa. Pohjoismaissa myynti autokaupalle lisääntyi merkittävästi. Myynti painottui hyväkatteisiin henkilöautonrenkaisiin ja muihin erikoistuotteisiin. Myös Vianorin vertailukelpoinen myynti kasvoi ja liiketulos parani.

Huhti-kesäkuu 2003

Nokian Renkaat -konsernin liikevaihto kasvoi 5,9 % ja oli 115,2 MEUR (108,8 MEUR vastaavalla kaudella vuonna 2002). Valmistustoiminnan liikevaihto kasvoi 16,7 % ja Vianorin vertailukelpoinen liikevaihto laski 3,8 %.

Kiinteät kustannukset laskivat 1,8 % ja olivat 41,3 MEUR (42,0 MEUR). Valmistustoiminnan raaka-ainehinnat olivat 4,6 % korkeammat kuin edellisvuonna vastaavana aikana.

Nokian Renkaat -konsernin liiketulos parani edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna sekä valmistustoiminnassa että Vianorissa. Konsernin liiketulos oli 13,5 MEUR (9,8 MEUR), valmistustoiminnan liiketulos 10,7 MEUR (7,8 MEUR) ja Vianorin liiketulos ennen goodwill-poistoja oli 4,2 MEUR (4,0 MEUR). Goodwill-poistot olivat 1,7 MEUR (1,9 MEUR), ja ne kohdistuivat kokonaisuudessaan Vianor-rengasketjuun.

Tulos ennen veroja parani ja oli 11,1 MEUR (6,4 MEUR) ja katsauskauden tulos oli 7,6 MEUR (4,3 MEUR).

Tammi-kesäkuu 2003

Nokian Renkaat -konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa 2003 oli 210,9 MEUR (193,3 MEUR) eli 9,1 % enemmän kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Valmistustoiminnan liikevaihto kasvoi 17,4 % ja Vianorin vertailukelpoinen liikevaihto parani 0,4 % edellisvuodesta.

Myynnin kannattavuutta paransivat hinnankorotukset, uusien tuotteiden ansiosta parantunut myyntimix ja edellisvuotta parempi tuottavuus.

Kiinteät kustannukset kasvoivat 0,5 MEUR eli 0,6 % edellisvuodesta ja olivat 84,0 MEUR (83,5 MEUR). Kiinteiden kustannusten osuus liikevaihdosta laski 39,8 %:iin (43,2 %). Valmistustoiminnan raaka-ainehinnat nousivat 4,8 % viime vuoden vastaavan katsauskauden keskihinnasta.

Nokian Renkaat -konsernin liiketulos parani selvästi ja oli 16,7 MEUR (8,7 MEUR). Valmistustoiminnan liiketulos oli 21,6 MEUR (16,1 MEUR) ja Vianorin liiketulos ennen goodwill-poistoja oli -1,0 MEUR (-2,5 MEUR). Goodwill-poistot olivat 3,4 MEUR (4,0 MEUR), ja ne kohdistuivat kokonaisuudessaan Vianoriin.

Nettorahoituskulut laskivat ja olivat 4,0 MEUR (6,3 MEUR).

Tulos ennen veroja kasvoi ja oli 12,8 MEUR (2,4 MEUR). Katsauskauden tulos parani ja oli 8,2 MEUR (1,0 MEUR). Tulos per osake nousi 0,78 euroon (0,10 euroa).

Liiketoimintaan sitoutuneen pääoman tuottoaste (RONA, 12 kk liukuva) nousi 17,1 %:iin (13,2 %).

Tulorahoitus käyttöpääoman muutoksen, investointien ja käyttöomaisuuden myynnin jälkeen (Kassavirta II) oli -22,6 MEUR (-18,8 MEUR). Omavaraisuusaste oli 42,9 % (38,2 %) sisältäen pääomalainan omassa pääomassa.

Konsernin henkilöstön määrä oli keskimäärin 2.588 (2.624) henkilöä ja katsauskauden lopussa 2.632 (2.630). Vianorin henkilöstön määrä katsauskauden lopussa oli 1.167 (1.197).

VALMISTUSTOIMINTA

Henkilöautonrenkaat

Nokian henkilöautonrenkaiden liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa
21,3 % edellisvuodesta ja oli 114,0 MEUR (94,4 MEUR). Liiketulos parani ja oli 19,2 MEUR (14,0 MEUR).

Uusien tuotteiden ja laajentuneen kokovalikoiman ansiosta Nokian-merkkisten kesärenkaiden myynti kasvoi edellisvuodesta. Korkean nopeusluokan kesärenkaiden kysyntä kasvoi erityisen voimakkaasti. Suomessa ja Ruotsissa niiden myynti lähes kaksinkertaistui.

Lisääntynyt matalan nopeusluokan kesärenkaiden sopimusvalmistus vapautti Nokian tehtaan kesärengaskapasiteettia ja mahdollisti aiempaa suuremman korkean nopeusluokan kesärenkaiden ja talvirenkaiden valmistuksen.

Talvirengaskauppaa vauhditti lisääntynyt uusien autojen myynti Suomessa ja Ruotsissa sekä yhtiön tehostettu palvelu autokauppiaille yhtiön siirrettyä kotimaan autokaupan myynnin Vianorilta emoyhtiön hallintaan vuoden 2002 lopussa. Myös Ruotsissa myynti autokaupalle kehittyi suotuisasti. Talvirenkaiden osuus yksikön liikevaihdosta oli 54,2 % (46,0 %).

Henkilöautonrenkaiden hintoja korotettiin. Kappalekohtainen keskihinta nousi 3,7 % edellisvuodesta.

Tuotantoon tehtyjen investointien ja tuottavuustoimenpiteiden seurauksena tuotantomäärät lisääntyivät ja tuottavuus (kg/mh) parani edellisvuodesta.

Raskaat renkaat

Nokian raskaiden renkaiden liikevaihto oli 28,5 MEUR (25,1 MEUR) eli 13,7 % edellisvuotta enemmän. Liiketulos parani ja oli 2,7 MEUR (1,3 MEUR).

Raskaiden erikoisrenkaiden myynti oli selvästi edellisvuotta vilkkaampaa sekä ensiasennus- että jälkimarkkinoilla. Metsäkoneiden valmistus oli vilkasta ja metsäkonerenkaiden kysyntä oli korkealla koko katsauskauden. Maatalouskäyttöön tarkoitettujen, ns. flotation-renkaiden sesonki ajoittui vuoden alkukuukausille ja sujui suotuisasti. Vahvimmat kasvualueet olivat Suomi ja Saksa.

Hyvä myyntimix ja noin 2 % hinnankorotukset paransivat kannattavuutta. Tuotantomäärät kasvoivat ja tuottavuus parani.

Polkupyöränrenkaat

Nokian polkupyöränrenkaiden liikevaihto oli 2,6 MEUR (2,8 MEUR) eli 7,8 % edellisvuotta vähemmän. Liiketulos ja kassavirta olivat positiivisia.

Pinnoitusmateriaalit

Nokian pinnoitusmateriaalien liikevaihto oli 4,0 MEUR (4,3 MEUR) eli 5,2 % edellisvuotista vähemmän. Liiketulos ja kassavirta olivat positiivisia.

Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa kuorma-autonrenkaiden pinnoittaminen oli edellisvuotta vähäisempää, mutta Venäjällä ja Baltiassa markkinat kasvoivat.


VIANOR

Vianor-rengasketjun liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 82,5 MEUR (87,6 MEUR) eli 5,9 % vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2002 vertailukelpoisen liikevaihdon kuitenkin kasvaessa 0,4 %.

Vuoden 2002 lopussa myynti kotimaan autokaupalle siirrettiin Vianorilta emoyhtiölle. Vianorin liikevaihdon vuoden 2002 vertailulukuun sisältyi myynti kotimaan autokaupalle, kun se vuonna 2003 sisältyy Nokian henkilöautonrenkaat - yksikön liikevaihtolukuun.

Vianorin liiketulos ennen goodwill-poistoja oli -1,0 MEUR (-2,5 MEUR) Goodwill-poistot olivat 3,4 MEUR (4,0 MEUR), ja ne kohdistuivat kokonaisuudessaan Vianoriin. Kassavirta II parani ja oli -8,9 MEUR (-13,2 MEUR). Vianorin liiketulos ja kassavirta painottuvat voimakkaasti vuoden viimeiselle neljännekselle.

Kesärenkaiden kuluttajakauppa oli viimevuotista vähäisempää, mutta kesärenkaiden myynti tukkukaupalle kasvoi. Myös henkilöauton talvirenkaiden myynti kasvoi Suomessa ja Ruotsissa uusien autojen myynnin lisääntyessä. Uusien ja pinnoitettujen kuorma-autonrenkaiden myynti oli edellisvuotta vähäisempää.

Lisääntynyt talvirenkaiden myynti, työn myynnin osuuden kasvaminen sekä tehdyt hinnankorotukset paransivat Vianorin katetasoa kaikissa Pohjoismaissa.

Toimenpiteet kustannusten sopeuttamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi tuottivat tulosta erityisesti Ruotsissa.

ROADSNOOP

RoadSnoop-painevahtien tuotanto käynnistyi ja ensimmäiset painevahdit toimitettiin asiakkaille. Tuotteen myynti on käynnistynyt lupaavasti. Tuotetta myydään maailmanlaajuisesti ja erityisesti Nokian Renkaiden keskeisille markkinoille. Jälleenmyyjinä toimivat omat Vianor-myyntipisteet sekä muut rengasliikkeet.

Nyt myyntiin tulleesta painevahdista on kehitetty uusia versioita eri loppukäyttäjille. Suunnitelmissa on tuoda seuraavaksi markkinoille painevahti, joka on tarkoitettu paljon tiellä liikkuville ammattiautoilijoille, kuten takseille, poliiseille ja ambulansseihin.

INVESTOINNIT

Katsauskauden investoinnit olivat 20,9 MEUR (15,6 MEUR). Merkittävimmät investoinnit olivat uusien muottien hankintoja sekä kone- ja laiteinvestointeja tuotantokapeikkojen poistamiseksi. Yhtiön kokonaisinvestoinnit vuodelle 2003 ovat 42,0 MEUR.

SOPIMUSVALMISTUS

Yhteistyö Amtelin kanssa Venäjällä sujui hyvin ja Nordman-merkkisiä talvirenkaita valmistettiin Kirovin tehtaalla sopimuksen mukaisesti.

Uudistamistyöt Voronezin tehtaalla etenivät ja ensimmäiset koneet asennettiin. Voronezin tehdas on tarkoitus saada koetuotantovaiheesen kuluvan vuoden aikana ja käynnistää varsinainen tuotanto vuoden 2004 alussa.

Nokian-merkkisten henkilöauton matalan nopeusluokan kesärenkaiden sopimusvalmistus Slovakiassa ja Indonesiassa kasvoi suunnitellusti. Myös raskaiden renkaiden sopimusvalmistus Puolassa ja Unkarissa on sujunut sovitulla tavalla.

MUUT ASIAT

Hallituksen valtuudet

Nokian Renkaiden maaliskuussa 2003 pidetty yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja/tai ottamalla vaihtovelkakirjalainaa yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen seurauksena yhtiön osakepääoma saa nousta enintään 4 miljoonalla eurolla. Uusia 2 euron nimellisarvoisia osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta.

Hallituksella on myös oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on osakeyhtiölain 4:2a pykälässä viitattu yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskaupat tai muut yritysjärjestelyt.

Valtuutuksen perusteella hallituksella on oikeus päättää merkintään oikeutetuista, merkintähinnoista, merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan ehdoista.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen tekemästä päätöksestä lukien. Samalla mitätöidään muut voimassaolevat valtuutukset osakepääoman korottamiseksi.

Optio-oikeuksilla merkityt osakkeet

Nokian Renkaat Oyj:n vuoden 2001 optio-oikeuksien 2001A-optioilla merkittiin toukokuussa 22.030 osaketta. Merkinnöistä johtuva osakepääoman korotus 44.060 euroa merkittiin kaupparekisteriin 12.5.2003. Osakkeet tulivat kaupankäynnin kohteiksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 13.5.2003 alkaen.

Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen perustiedot korotuksen jälkeen:

Kaupankäyntitunnus: NOR1V
ISIN-koodi: FI0009005318
Osakemäärä: 10.604.316

Nokian Renkaat Oyj:n osakepääoma korotuksen jälkeen on 21.208.632,00 euroa.


Uusi pinnoitustehdas Pietarista

Nokian Renkaat osti kesäkuussa Pietarista Euroban-Dag -nimisen pinnoitustehtaan. Myyjänä oli Vuoksen Kumi Oy. Tehtaan palveluksessa on 11 henkilöä. Yritysoston avulla Nokian Renkaat vahvistaa asemiaan Venäjällä, missä uusien kuorma-autonrenkaiden ja niiden pinnoitteiden myynti kasvaa voimakkaasti.

Lisäksi Nokian Renkaat päätti perustaa uuden tulosyksikön vastaamaan pinnoitusmateriaalien tuotannosta ja liiketoiminnasta. Uusi yksikkö aloittaa toimintansa ensi vuoden alussa, ja siihen siirtyvät pinnoitusmateriaalien valmistus, Vianor-rengasketjuun kuuluva pinnoitustoiminta sekä niihin liittyvät ostotoiminnot.

Pinnoitusmateriaalien toimintojen keskittämisen tavoitteena on tehostaa yhtiön kilpailukykyä Pohjoismaissa, joissa pienet pinnoittamot yhä useammin lopettavat tai keskittävät toimintojaan. Lisäksi muutos kirkastaa rengasketju Vianorin roolia tuotteiden ja palvelujen myyjänä ja markkinoijana. Koko Vianorin pinnoittamojen henkilöstö Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa siirtyy uuden tulosyksikön palvelukseen.

NÄKYMÄT LOPPUVUODELLE

Maailman talouden kehityssuunta loppuvuonna 2003 on edelleen epävarma. Renkaiden raaka-ainehinnat nousevat hieman ja niiden arvioidaan päätyvän toisen vuosipuoliskon aikana 2 % korkeammalle tasolle kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Heikko US-dollari vaikuttaa tuontirenkaiden myynnin kannattavuuteen USA:ssa.

Nokian Renkaille tärkeillä markkina-alueilla näkymät ovat myönteiset. Henkilöautojen talvirenkaiden, korkean nopeusluokan kesärenkaiden ja raskaiden erikoisrenkaiden kysynnän arvioidaan jatkavan kasvuaan. Voimakkaimmat kasvualueet ovat Itä-Eurooppa ja Venäjä. Myös Pohjoismaissa yhtiöllä on hyvät kasvun mahdollisuudet.

Nokian Renkaiden tuotevalikoima on uudistunut ja markkina-asema ydinmarkkinoilla on vahvistunut. Yhtiö keskittää kaikki voimavaransa edessä olevan tärkeän talvirengassesongin hoitamiseen tavoitteenaan ylittää edellisten vuosien talvirengassesonkien myynti Pohjoismaissa ja Venäjällä. Hyviä myyntinäkymiä tukee uusi nastallinen talvirengas, Nokian Hakkapeliitta 4, joka on tulossa ensimmäistä kertaa kuluttajamyyntiin tulevan sesongin aikana.

Uuden nastarenkaan tuotantoa on lisätty hyödyntämällä tehtyjä laiteinvestointeja, parantunutta tuottavuutta sekä karsimalla tuotevalikoimaa. Myös panostukset logistiikkaan ja tietojärjestelmiin Pohjoismaissa parantavat palvelukykyä sesongin aikana.

Vianorin toimintojen tehostaminen jatkuu, omien tuotteiden osuus nousee ja kustannusten sopeuttaminen jatkuu erityisesti Ruotsissa ja Norjassa.

Sopimusvalmistuksen osuus kasvaa tasaisesti Itä-Euroopassa ja Venäjällä. Lisäksi Venäjällä yhteisyrityksen toiminta käynnistyy ja myynti vauhdittuu toisella vuosipuoliskolla.

Nokian Renkaiden vuoden 2003 tavoitteena on saavuttaa liikevaihdoltaan ja tulokseltaan vuotta 2002 parempi vuosi.


NOKIAN RENKAAT
KONSERNIN TULOSLASKELMA
4-6/03 4-6/02 1-6/03 1-6/02 Viim. 1-12/02
Miljoonina euroina 12 kk
Liikevaihto 115,2 108,8 210,9 193,3 496,8 479,2
Liiketoiminnan kulut 92,4 90,4 176,1 167,5 392,8 384,2
Poistot 7,5 6,7 14,6 13,2 28,4 27,0
Liiketulos ennen kerta-
luonteisia eriä ja
liikearvon poistoja 15,3 11,7 20,2 12,6 75,5 68,0
Liiketoiminnan kerta-
luonteiset tuotot ja
kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Liikearvon poistot 1,7 1,9 3,4 3,9 7,9
Liiketulos 13,5 9,8 16,7 8,7 60,1
Rahoitustuotot
ja -kulut -2,4 -3,4 -4,0 -6,3 -9,7 -12,1
Tulos ennen satunnai-
sia eriä ja veroja 11,2 6,4 12,8 2,4 58,3 48,0
Satunnaiset erät 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tilikauden verot 1) 3,5 2,1 4,5 1,4 17,5 14,4
Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tilikauden tulos 7,5 4,3 8,2 1,0 40,8 33,6

KONSERNITASE 30.6.03 30.6.02 31.12.02

Aineettomat hyödykkeet 15,0 13,4 12,5
Konserniliikearvo 37,3 44,2 40,8
Aineelliset hyödykkeet 196,6 199,1 195,4
Sijoitukset 2,1 0,6 0,6
Vaihto-omaisuus 96,9 99,6 78,8
Saamiset 120,6 103,4 102,2
Rahoitusvarat 13,5 6,8 20,5

Oma pääoma 170,8 142,4 175,4
Pääomalaina 36,0 36,0 36,0
Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0
Pitkäaikaiset velat
korolliset 120,8 115,3 98,0
korottomat 20,9 19,6 20,5
Lyhytaikaiset velat
korolliset 59,9 87,5 44,9
korottomat 73,6 66,3 76,1

Taseen loppusumma 482,0 467,1 450,9

Korollinen nettovelka 167,1 195,9 122,5
Investoinnit 20,9 15,6 26,0
Henkilöstö keskimäärin 2 588 2 624 2 663


KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
Liiketoiminta
Liiketoiminnan rahavirta
ennen rahoituseriä ja
veroja 8,9 0,9 91,3
Rahoituserät ja verot -15,2 -13,8 -22,0
Liiketoiminnan rahavirta -6,2 -12,9 69,3

Investoinnit
Investointien rahavirta -24,2 -16,0 -26,2

Rahoitus
Maksullinen osakeanti 0,4
Lyhytaikaisten saamisten
ja lainojen muutos 11,3 48,1 5,3
Pitkäaikaisten saamisten
ja lainojen muutos 23,5 -21,8 -37,4
Maksetut osingot -11,7 -8,8 -8,8
Rahoituksen rahavirta 23,5 17,6 -40,9
Rahavarojen muutos -7,0 -11,4 2,2


NOKIAN RENKAAT Viim.
TUNNUSLUVUT 30.6.03 30.6.02 12 kk 31.12.02

Tulos/osake, euro 0,78 0,10 3,85 3,17
Omavaraisuusaste, % 2) 42,9 38,2 46,9
Omavaraisuusaste, % 35,4 30,5 38,9
Gearing, % 2) 80,8 109,8 57,9
Oma pääoma/osake, euro 16,11 13,46 16,57

Osakkeiden
lukumäärä (1 000 kpl) 10 604 10 582 10 582

1)Katsauskauden verojen laskentaperusteena on käytetty
katsauskauden tulosta vastaavaa veroa.
2) pääomalaina omassa pääomassa


TOIMIALAERITTELY 4-6/03 4-6/02 1-6/03 1-6/02 1-12/02

Liikevaihto 115,2 108,8 210,9 193,3 479,2
Valmistustoiminta 73,1 63,0 148,1 126,6 314,5
Vianor 50,6 55,3 82,5 87,6 216,2

Liiketulos 13,5 9,8 16,7 8,7 60,1
Valmistustoiminta 10,7 7,8 21,6 16,1 59,5
Vianor 2,5 2,1 -4,5 -6,5 0,9

Liiketulos ennen liike-
arvon poistoja
Vianor 4,2 4,0 -1,0 -2,5 8,9

Kassavirta II -13,5 0,3 -22,6 -18,8 70,1
Valmistustoiminta -13,4 1,8 -14,8 -6,4 59,3
Vianor 0,1 -1,8 -8,9 -13,2 10,3


VASTUUSITOUMUKSET 30.6.03 30.6.02 31.12.02
miljoonina euroina

OMASTA VELASTA
Kiinteistökiinnitykset 1,0 0,7 1,0
Pantit 0,0 0,0 0,0

MUIDEN PUOLESTA
Takaukset 0,1 0,1 0,0

MUUT OMAT VASTUUT
Takaukset 1,0 2,8 1,0
Leasing- ja vuokra-
vastuut 35,4 38,5 38,7
Lunastussitoumukset 1,1 0,2 1,2


KORKOJOHDANNAISET
Koronvaihtosopimukset
Käypä arvo -2,7 -0,6 -2,1
Kohde-etuuksien arvo 40,0 40,0 46,5

VALUUTTAJOHDANNAISET
Termiinisopimukset
Käypä arvo 1,0 0,6 0,8
Kohde-etuuksien arvo 62,4 60,3 50,5
Valuuttajohdannaisia käytetään konsernin nettovaluutta-aseman suojaustarkoituksessa.
Valuuttajohdannaisten markkina-arvo on kirjattu tulokseen lukuunottamatta tilauskantaan ja budjetoituun nettopositioon kohdistuvia suojauksia, jotka kirjataan tulosvaikutteisesti kassa-
virran toteutuessa.

(Luvut tilintarkastamattomia)

Nokian Renkaat Oyj

Raila Hietala-Hellman
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Kim Gran puh. (03)340 7336


JAKELU
HEX
Keskeiset tiedotusvälineet