2. elokuu 2001 05:00 kategoriassa Pörssitiedotteet
Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 2.8.2001 klo 8.00

NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2001


Liikevaihto ja liiketulos paranivat selvästi edellisvuodesta vuoden toisella neljänneksellä ja koko katsauskaudella. Liiketulos tammi-kesäkuussa 2001 oli 6,7 milj. euroa (-1,5 milj. euroa vastaavana aikana 2000) ja tulos per osake -0,07 euroa (-0,39 euroa). Liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 171,6 milj. euroa (152,2 milj. euroa). Tavoitteena on yli 10 % myynnin kasvu ja edellisvuotta parempi tulos vuonna 2001.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Rengasmarkkinoilla tilanne oli katsauskauden ajan erittäin haasteellinen. Pohjoismaiden rengasmarkkinat laskivat. Maailman talouden kasvun hidastuminen ja Euroopan maatalouden ongelmat heijastuivat raskaiden renkaiden liiketoimintaan.

Nokian Renkaat nosti markkinaosuuttaan keskeisellä markkina-alueellaan Pohjoismaissa. Yhtiön myynti kasvoi myös voimakkaasti USA:ssa, Venäjällä ja Itä-Euroopassa. Liikevaihto kasvoi ja liiketulos parani edellisvuodesta sekä valmistustoiminnassa että Vianor-rengasketjussa vuoden toisella neljänneksellä ja koko katsauskaudella.

Huhti-kesäkuu 2001

Nokian Renkaiden liikevaihto kasvoi 11,7 % ja oli 95,0 milj.euroa (85,1 milj. euroa vastaavalla kaudella vuonna 2000). Valmistus-toiminnan liikevaihto kasvoi 8 % ja Vianorin liikevaihto 20 %.

Kiinteät kustannukset kasvoivat 7,4 % ja olivat 36,1 milj. euroa.

Liiketulos parani ja oli 8,5 milj. euroa (3,0 milj. euroa). Valmistustoiminnan liiketulos oli 6,6 milj. euroa (2,4 milj. euroa) ja Vianorin liiketulos 1,9 milj. euroa (0,0 milj. euroa).

Tulos ennen veroja oli 5,4 milj. euroa (0,7 milj. euroa). Katsauskauden tulos oli 3,0 milj. euroa (0,2 milj. euroa).

Tammi-kesäkuu 2001

Nokian Renkaiden liikevaihto tammi-kesäkuussa 2001 oli 171,6 milj. euroa (152,2 milj. euroa) eli 13 % enemmän kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Valmistustoiminnan liikevaihto kasvoi 10 % ja Vianorin liikevaihto 24 % edellisvuodesta.

Kannattavuus parani selvästi sekä valmistustoiminnassa että Vianorissa. Pääsyitä olivat merkittävät hinnankorotukset, uusien tuotteiden ansiosta parantunut myyntimix sekä arvioitua alhaisemmat materiaalikustannukset valmistustoiminnassa. Toimenpiteet yhtiön rakenteen kehittämiseksi tuottivat tulosta. Rengasketjun ja valmistustoiminnan tuottamia synergiaetuja voitiin hyödyntää aiempaa paremmin, mikä näkyi myynnin ja markkina-osuuden kasvuna Pohjoismaissa.

Materiaalikustannukset nousivat viime vuoden vastaavan katsauskauden keskihinnasta 11,6 %. Kiinteät kustannukset kasvoivat 6,2 milj. euroa eli 9,3 % edellisvuodesta ja olivat 72,6 milj. euroa (66,5 milj. euroa). Kiinteiden kustannusten osuus liikevaihdosta oli 42,3 %
(43,6 %).

Liiketulos parani selvästi ja oli 6,7 milj. euroa (-1,5 milj. euroa). Valmistustoiminnan liiketulos oli 11,4 milj. euroa (5,3 milj. euroa) ja Vianorin liiketulos -4,7 milj. euroa (-6,0 milj. euroa).

Nettorahoituskulut olivat 6,3 milj. euroa (4,4 milj. euroa).

Tulos ennen veroja kasvoi 0,4 milj. euroon (-5,9 milj. euroa). Katsauskauden tulos oli -0,8 milj. euroa (-4,1 milj. euroa).

Liiketoimintaan sitoutuneen pääoman tuottoaste (RONA, 12 kk liukuma) nousi 12,4 %:iin (11,1 %).

Tulorahoitus käyttöpääoman muutoksen ja investointien jälkeen (Kassavirta II) oli -22,8 milj. euroa eli 5,1 milj. euroa edellisvuotta parempi.

Konsernin henkilöstön määrä oli keskimäärin 2.572 (2.346) henkilöä ja katsauskauden lopussa 2.572 (2.611). Vianorin henkilöstön määrä katsauskauden lopussa oli 1.065 (1.078).

VALMISTUSTOIMINTA

Henkilöautonrenkaat

Nokian henkilöautonrenkaiden liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa
17,5 % edellisvuodesta ja oli 79,8 milj. euroa (68,0 milj. euroa).

Nokian henkilöautonrenkaiden myynti kasvoi koko katsauskauden ajan tasaisesti kaikilla keskeisillä markkina-alueilla, ja Nokian-merkkisten renkaiden markkinaosuudet paranivat kaikissa Pohjoismaissa. Myynti kasvoi erityisesti USA:ssa, Venäjällä ja Itä-Euroopassa. Uudet tuotteet, onnistunut tuotemix, toteutetut hinnankorotukset ja ennakoitua alhaisemmat materiaalikustannukset paransivat kannattavuutta.

Alkuvuodesta myytiin tavanomaista enemmän talvirenkaita, koska talvirengassesonki siirtyi yli vuodenvaihteen. Kesärengaskaupan alku viivästyi, mutta kauppa sujui hyvin, ja sitä vauhdittivat tuotevalikoimaan tulleet kesärengasuutuudet. Niistä mainittakoon ultra high performance -tyyppinen, korkean nopeusluokan kesärengas
Nokian NRZi, jonka toimitukset kuluttajakauppaan käynnistyivät alkuvuodesta. Nokian-merkkiset kesärenkaat menestyivät myös hyvin alan lehtien rengastesteissä.

Tuotantoon tehtyjen investointien ja tuottavuustoimenpiteiden ansiosta tuotantomäärät lisääntyivät selvästi parantaen yhtiön palvelutasoa.

Raskaat renkaat

USA:sta Eurooppaan levinnyt talouden laskusuhdanne vähensi raskaiden renkaiden kysyntää sekä ensiasennus- että jälkimarkkinoilla. Maatalousrenkaiden alueella kysyntää heikensivät Euroopan maatalouden ongelmat. Kysyntä oli vähäistä kaikissa raskaiden renkaiden tuoteryhmissä. Pohjois-Amerikassa metsäkoneenrenkaiden myynti laski lähes 40 %.

Heikentynyt markkinatilanne alkoi vaikuttaa Nokian raskaiden renkaiden myyntiin maaliskuun aikana, eikä kysyntä piristynyt katsauskauden loppuun mennessä. Nokian raskaiden renkaiden liikevaihto laski 8,2 % ja oli 24,9 milj. euroa (27,1 milj. euroa). Katsauskauden aikana sopeutettiin tuotanto kysyntää vastaavalle tasolle ja käynnistettiin toimenpiteet myynnin lisäämiseksi.

Raskaiden renkaiden markkinoilla ala purki ylivarastoja hinnan alennuksin ja erikoistarjouksin. Nokian Renkaat toteutti kuitenkin suunnitellut hinnankorotukset ja vahvisti asemiaan maailman johtavana metsäkonerengasvalmistajana.

Polkupyöränrenkaat

Nokian polkupyöränrenkaiden liikevaihto oli 2,8 milj. euroa (3,2 milj.euroa) eli 10,3 % edellisvuotista vähemmän. Euroopassa myöhään alkanut kevät viivästytti pyöräilykauden alkua ja heikensi myyntiä jälkimarkkinoilla.

Pinnoitusmateriaalit

Nokian pinnoitusmateriaalien liikevaihto oli 4,6 milj. euroa (4,1 milj. euroa) eli 10,2 % edellisvuotista enemmän.

Nokian pinnoitusmateriaalien myynti sujui hyvin kaikilla päämarkkina-alueilla koko katsauskauden ajan ja markkina-asema vahvistui päämarkkinoilla Pohjoismaissa. Katsauskauden aikana solmittiin uusia asiakassuhteita Virossa, Unkarissa, Italiassa ja Venäjällä. Myös Pohjois-Amerikassa myynti kehittyi suotuisasti. Myyntiä vauhdittivat uudet tuotteet sekä sekoitusosaston laajennuksen seurauksena lisääntynyt sekoituskapasiteetti, jonka ansiosta yhtiön toimituskyky parani oleellisesti.

VIANOR

Nokian rengasketjun liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 77,0 milj. euroa (62,2 milj. euroa) eli 23,7 % enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2000. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat edellisvuoden ja kuluvan vuoden aikana tehdyt rakennemuutokset.

Liiketulos vuoden toisella neljänneksellä parani selvästi ja oli 1,9 milj. euroa (0,0 milj. euroa) ja koko katsauskaudella -4,7 milj. euroa (-6,0 milj. euroa). Tuotevalikoiman yhtenäistämisestä saadut ostoedut paransivat katetasoa ja toimintojen integrointi tehosti kustannusten hallintaa. Vianorin kassavirta oli positiivinen ja edellisvuotta parempi.

Vianorin liiketulos painottuu voimakkaasti vuoden viimeiselle neljännekselle.

Renkaiden vähittäiskauppa Pohjoismaissa kehittyi myönteisesti tammi-helmikuussa talvirengassesongin jatkuessa tammikuulle saakka. Kesärengassesonki alkoi tavanomaista myöhemmin, mutta sujui suunnitellusti. Vianorin integrointi- ja kehittämishankkeita jatkettiin ja Vianorin tietojärjestelmiä kehitettiin. Myynnin ja varastojen tosiaikainen seurantajärjestelmä on käytössä Suomessa, Norjassa ja Virossa. Ruotsissa järjestelmä otetaan käyttöön elokuun loppuun mennessä. Vianor-liikkeiden ilmettä yhtenäistettiin suunnitellusti ja tuotevalikoimaa yhdenmukaistettiin.

Tänä vuonna rengasketjun integroimiseen investoidaan 1,5 miljoonaa euroa, joka jakaantuu tasaisesti koko vuodelle.
Vianor-ketjuun kuuluu tällä hetkellä 157 myyntipistettä. Rakennetta kehitettiin myymällä pieniä myyntipisteitä ja hankkimalla uusia pisteitä keskeisistä kulutuskeskuksista.

ROADSNOOP LTD

Nokian Renkaat perusti katsauskauden aikana RoadSnoop Ltd -nimisen tytäryhtiön vastaamaan älyrengaskonseptin tuotteistamisesta ja kaupallistamisesta. Katsauskauden aikana jatkettiin älyrengaskonseptin tuotteistamista. Yhteistyöneuvottelut auto-, laite- ja elektroniikkavalmistajien kanssa etenivät merkittävästi.

Nokian Renkaiden ensimmäinen RoadSnoop-tuote esitellään tulevan syksyn aikana. Tuotteen myynti ja toimitukset alkavat alkuvuodesta 2002 Pohjoismaissa sekä Nokian Renkaiden myynti- ja maahantuoja-organisaatioissa Euroopassa ja USA:ssa. Yhtiön ensimmäinen Bluetooth-teknologiaan perustuva ns. älytuote esitellään vuonna 2002.

INVESTOINNIT

Katsauskauden investoinnit olivat 26,4 milj.euroa (35,4 miljoonaa euroa). Investointitahtia on hillitty viime vuodesta ja hyödynnetty jo tehtyjä investointeja. Katsauskauden aikana sekoituskoneinvestoinnin ensimmäinen vaihe saatettiin loppuun ja otettiin täysimääräisesti käyttöön kaksi kuukautta aikataulustaan etuajassa. Tämän seurauksena kaikkien renkaiden toimitusvalmius parani ja tarve ostaa sekoituksia talon ulkopuolelta päättyi.

Yhtiön kokonaisinvestoinnit vuodelle 2001 ovat 56 miljoonaa euroa. Merkittävimpiä investointeja ovat kone- ja laitehankinnat tuotantokapeikkojen poistamiseksi sekä raskaiden renkaiden koestuskone, jonka avulla raskaiden renkaiden tuotekehitys- ja testaustoiminta nopeutuu.

Lisäksi Nokian Renkaille rakennetaan 32.000 neliömetrin suuruinen logistiikkakeskus Nokian kaupunkiin. Nokian Renkaat vuokraa tilan käyttöönsä kiinteistöyhtiöltä ja keskittää sinne henkilöautonrenkaat-tuotealueensa logistiikkatoiminnot. Varasto- ja logistiikkakeskuksen rakennustyöt alkoivat keväällä ja niiden arvioidaan valmistuvan tammikuussa 2002. Tilaan on mahdollista varastoida noin 700.000 rengasta.

MUUT ASIAT

Henkilöstön optiolainamerkinnät

Nokian Renkaat Oyj:n hallitus hyväksyi Nokian Renkaat -konsernin henkilöstölle suunnatun optiolainan merkinnät. Koko henkilöstöstä 42 % merkitsi optiolainaa. Jokaiselle merkitsijälle hyväksyttiin vähintään 320 markan suuruinen merkintä.

Lisäksi hyväksyttiin Nokian Renkaiden tytäryhtiölle, Direnic Oy:lle 390.240 markan suuruinen optiolainamerkintä, tarjottavaksi myöhemmin Nokian Renkaat -konsernin palveluksessa oleville tai palvelukseen rekrytoitaville henkilöille.

Optiolainaan 2001 liittyviä velkakirjoja I sekä siihen liittyviä optio-oikeuksia 2001A tarjottiin vuoden 1999 optiolainan merkitsijöille edellyttäen, että optionhaltija palauttaa kaikki vanhat 1999 optio-oikeutensa yhtiöön. Vaihdossa vanhoja optio-oikeuksia 1999 palautui yhtiöön 433.800 kappaletta.

Optiolainan 2001 kokonaismäärä on 2.400.000 markkaa ja siihen liittyvillä optio-oikeuksilla voi merkitä yhteensä enintään 600.000 Nokian Renkaat Oyj:n osaketta 1.3.2003-31.3.2007 välisenä aikana.

Yhtiö mitätöi konsernille vaihdossa palautuneet vuoden 1999 optio-ohjelmaan liittyvät, 433.800 osakkeen merkintään oikeuttavat optio-oikeudet, yhteensä 433.800 kappaletta, sekä muut yhtiön kokonaan omistaman tytäryhtiön Direnic Oy:n hallussa olevat yhtiön vuoden 1999 optio-ohjelmaan liittyvät, 85.250 osakkeen merkintään oikeuttavat optio-oikeudet, yhteensä 85.250 kappaletta.

NÄKYMÄT LOPPUVUODELLE

Nokian Renkaiden tulos painottuu voimakkaasti vuoden viimeiselle puoliskolle ja erityisesti viimeiselle vuosineljännekselle.
Yhtiö panostaakin voimakkaasti edessä olevaan talvirengassesonkiin sekä valmistustoiminnassa että rengasketjussa.

Huolimatta siitä, että yleinen taloudellinen tilanne näyttää heikentyvän ja vaikuttavan myös auto- ja rengasalaan, Nokian henkilöautonrenkaiden, pinnoitusmateriaalien ja Vianor-rengasketjun myyntinäkymät loppuvuodelle ovat verrattain hyvät. Tuotevalikoimassa on runsaasti korkeakatteisia uusia tuotteita. Onnistuneet markkinointitoimenpiteet, menestyminen alan lehtien rengastesteissä ja parantunut jakeluverkosto ovat vahvistaneet entisestään Nokian-merkkisten talvirenkaiden asemaa.

Yhtiö odottaa edellisvuotta parempaa talvirengaskauppaa Pohjoismaissa ja Venäjällä. Uuden all weather plus -talvirenkaan avulla lisätään myyntiä ja markkinaosuutta Pohjois-Amerikan kasvavilla talvirengasmarkkinoilla.

Autokaupan ja raskaiden renkaiden osalta kysynnän arvioidaan säilyvän alhaisena, vaikkakin raskaiden renkaiden osalta syksy näyttää hieman alkuvuotta paremmalta. Nokian Renkaat suuntaa myyntiään jälkimarkkinoille ja erityisesti Pohjois-Amerikkaan, Itä-Eurooppaan ja Venäjälle. Raskaiden renkaiden osalta tuotanto pidetään kysyntää vastaavalla tasolla.

Materiaalikustannusten arvioidaan säilyvän edellisvuoden tasolla. Alkukesästä käyttöön otettu sekoitusosaston laajennus parantaa merkittävästi yhtiön toimituskykyä.

Tuotantotaso ja tuottavuus ovat parantuneet selvästi edellisvuodesta, ja henkilöautonrenkaiden tuotantomäärät lisääntyvät edelleen loppuvuoden aikana. Myös ulkoistettu valmistus sujuu suunnitellusti ja edellisvuotta paremmin.

Kassavirtaa ja pääoman tuottoa parannetaan kehittämällä varastojen hallintaa, ottamalla käyttöön tehdyt tuottavuus- ja rakenneinvestoinnit sekä investoimalla tuotannon pullonkauloihin. Myös kiinteiden kustannusten kasvua rajoitetaan.

Nokian Renkaiden tavoitteena on saavuttaa yli 10 % myynnin kasvu sekä edellisvuotta parempi tulos vuonna 2001.

KONSERNIN TULOSLASKELMA4-6/01 4-6/00 1-6/01 1-6/00 Viim. 1-12/00
Miljoonina euroina 12 kk
Liikevaihto 95.0 85.1 171.6 152.2 417.9 398.5
Liiketoiminnan kulut 78.3 76.5 148.2 141.7 336.6 330.1
Poistot 8.2 5.6 16.7 11.9 33.8 28.9
Liiketulos 8.5 3.0 6.7 -1.5 47.6 39.4
Rahoitustuotot
ja -kulut -3.1 -2.3 -6.3 -4.4 -14.2 -12.3
Tulos ennen satunnai-
sia eriä ja veroja 5.4 0.7 0.4 -5.9 33.4 27.2
Satunnaiset erät 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tilikauden verot 1) 2.5 0.5 1.2 -1.7 10.3 7.4
Vähemmistöosuus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tilikauden tulos 3.0 0.2 -0.8 -4.1 23.2 19.8


NOKIAN RENKAAT
KONSERNITASE 30.6.01 30.6.00 31.12.00

Aineettomat hyödykkeet 14.6 10.3 11.5
Konserniliikearvo 47.5 49.4 50.2
Aineelliset hyödykkeet 198.0 171.6 190.1
Sijoitukset 0.3 0.5 0.4
Vaihto-omaisuus 98.7 85.3 81.3
Saamiset 101.4 95.6 116.5
Rahoitusvarat 9.5 9.0 14.0

Oma pääoma 123.4 108.4 131.3
Pääomalaina 36.0 36.0 36.0
Vähemmistöosuus 0.0 0.2 0.0
Pitkäaikaiset velat
korolliset 161.2 144.9 125.7
korottomat 17.1 16.9 18.1
Lyhytaikaiset velat
korolliset 64.3 48.7 70.4
korottomat 68.0 66.6 82.5

Taseen loppusumma 470.1 421.6 464.0

Korollinen nettovelka 216.0 184.6 182.1
Investoinnit 26.4 35.4 67.5
Henkilöstö keskimäärin 2,567 2,346 2,462

Viim.
TUNNUSLUVUT 30.6.01 30.6.00 12 kk 31.12.00
Tulos/osake, euro -0.07 -0.39 2.19 1.88
Oma pääoma/osake, euro 11.66 10.24 12.41
Omavaraisuusaste, % 2) 33.9 34.3 36.1
Omavaraisuusaste, % 26.2 25.7 28.3
Gearing, % 2) 135.5 127.7 108.9

Osakkeiden
lukumäärä (1 000 kpl) 10,582 10,582 10,582

1)Katsauskauden verojen laskentaperusteena on käytetty
katsauskauden tulosta vastaavaa veroa.
2) Pääomalaina omassa pääomassa.

TOIMIALAERITTELY 4-6/01 4-6/00 1-6/01 1-6/00 1-12/00

Liikevaihto
Valmistustoiminta 55.6 51.6 112.2 102.5 260.8
Vianor 47.6 39.8 77.0 62.2 176.5

Liiketulos
Valmistustoiminta 6.6 2.4 11.4 5.3 43.0
Vianor 1.9 0.0 -4.7 -6.0 -1.7VASTUUSITOUMUKSET miljoonina euroina

OMASTA VELASTA
Kiinteistökiinnitykset 0.7 1.2 1.4
Yrityskiinnitykset 0.0 1.3 0.0
Pantit 0.1 0.1 0.1
Takaukset 4.3 5.3 1.2
Velat, joita vastaan on annettu
vakuuksia 2.9 4.1 3.6

MUIDEN PUOLESTA
Takaukset 0.0 0.0 0.0

MUUT OMAT VASTUUT
Leasing- ja vuokra-
vastuut 30.2 15.7 17.2
Lunastussitoumukset 5.3 5.0 5.3
Pääomalainan kuluksi
kirjaamaton korko 0.7

KORKOJOHDANNAISET
Koronvaihtosopimukset
Käypä arvo 0.3 0.3 0.0
Kohde-etuuksien arvo 33.4 8.4 8.4
Optiosopimukset
Käypä arvo 0.0 0.1 0.0
Kohde-etuuksien arvo 0.0 5.0 5.0

VALUUTTAJOHDANNAISET
Termiinisopimukset
Käypä arvo -0.8 -0.3 1.5
Kohde-etuuksien arvo 46.5 50.2 58.5

Optiosopimukset, ostetut
Käypä arvo 0.0 0.1 0.0
Kohde-etuuksien arvo 0.0 9.0 0.0
Optiosopimukset, asetetut
Käypä arvo 0.0 -0.4 0.0
Kohde-etuuksien arvo 0.0 22.0 2.0


Valuuttajohdannaisia käytetään konsernin nettovaluutta-aseman suo-
jaustarkoituksessa.
Valuuttajohdannaisten markkina-arvo on kirjattu tulokseen lukuun-
ottamatta tilauskantaan ja budjetoituun nettopositioon kohdis-
tuvia suojauksia, jotka kirjataan tulosvaikutteisesti kassa-
virran toteutuessa.
(Luvut tilintarkastamattomia)
Nokian Renkaat Oyj

Raila Hietala-Hellman
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Kim Gran puh. 03-340 7336
JAKELU HEX
Keskeiset tiedotusvälineet