2. helmikuu 2017 08:00 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Oyj:n osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakso 2017 ja ansaintajakson 2016 toteuma

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 2.2.2017 klo 8.00

Nokian Renkaat Oyj:n hallitus päätti helmikuussa 2016 konsernin avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmästä. Osakepalkkiojärjestelmän ansaintajaksot ovat kalenterivuodet 2016, 2017 ja 2018.

Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2017 perustuu konsernin liikevoittoon ja liikevaihtoon. Ansaintajaksolta 2017 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 540 000 Nokian Renkaat Oyj:n osaketta sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään ansaintajaksolla 2017 kuuluu noin 200 avainhenkilöä mukaan lukien johtoryhmän jäsenet.

Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2017 maksetaan vuonna 2018 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa osakkeille asetetun noin yhden vuoden mittaisen rajoitusjakson aikana. Ansaintajaksolta 2017 maksettujen osakkeiden osalta rajoitusjakso päättyy 31.3.2019.

Ansaintajakson 2016 ansaintakriteereille asetettujen tavoitteiden täyttymisen perusteella vuonna 2017 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä 402 875 Nokian Renkaat Oyj:n osaketta sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Osakepalkkion kohderyhmään kuului 182 avainhenkilöä mukaan lukien johtoryhmän jäsenet. Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa osakkeille asetetun noin yhden vuoden mittaisen rajoitusjakson aikana. Ansaintajaksolta 2016 maksettujen osakkeiden osalta rajoitusjakso päättyy 31.3.2018. Johtoryhmän jäsenten on pidettävä omistuksessaan 25 % saamastaan brutto-osakemäärästä kunnes osakeomistus vastaa henkilön kiinteää bruttovuosipalkkaa.

Nokian Renkaat Oyj

Antti-Jussi Tähtinen
Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Lisätietoja: Henkilöstöjohtaja Tarja Kaipio, puh. +358 10 401 7268

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokianrenkaat.fi