21. joulukuu 2017 09:00 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Oyj:n optio-oikeuksilla merkityt osakkeet

Nokian Renkaat Oyj  Osakkeiden kokonaismäärä ja -äänimäärä  21.12.2017 klo 9.00

Nokian Renkaat Oyj:n 9.11.2017 rekisteröityjen uusien osakkeiden jälkeen on vuoden 2013 optio-oikeuksien 2013B-optioilla merkitty 60 358 osaketta ja 2013C-optioilla 4 850 osaketta.

Optio-oikeuksien perusteella merkityt uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 21.12.2017. Uudet osakkeet tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien.

Optioilla tehdyillä merkinnöillä ei osakepääomaa koroteta, vaan koko merkintähinta, 1 616 312,98 euroa, kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Merkintöjen seurauksena Nokian Renkaat Oyj:n osakkeiden määrä nousee
137 266 582 osakkeeseen.

Osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:ssä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 22.12.2017.

Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen perustiedot uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen:

Kaupankäyntitunnus: NRE1V

ISIN-koodi: FI0009005318

Osakemäärä: 137 266 582

Osakepääoma: 25 437 906,00 euroa

Nokian Renkaat Oyj

Antti-Jussi Tähtinen, puh. 010 401 7940
Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokiantyres.com