9. marraskuu 2017 08:30 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Oyj:n optio-oikeuksilla merkityt osakkeet

Nokian Renkaat Oyj  Osakkeiden kokonaismäärä ja -äänimäärä  9.11.2017 klo 8.30

Nokian Renkaat Oyj:n 16.8.2017 rekisteröityjen uusien osakkeiden jälkeen on vuoden 2013 optio-oikeuksien 2013B-optioilla merkitty 84 222 osaketta ja 2013C-optioilla 49 377 osaketta.

Optio-oikeuksien perusteella merkityt uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 9.11.2017. Uudet osakkeet tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien.

Optioilla tehdyillä merkinnöillä ei osakepääomaa koroteta, vaan koko merkintähinta, 3 166 777,35 euroa, kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Merkintöjen seurauksena Nokian Renkaat Oyj:n osakkeiden määrä nousee 137 201 374  osakkeeseen.

Osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:ssä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 10.11.2017.

Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen perustiedot uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen:

Kaupankäyntitunnus: NRE1V

ISIN-koodi: FI0009005318

Osakemäärä: 137 201 374

Osakepääoma: 25 437 906,00 euroa

Nokian Renkaat Oyj

Antti-Jussi Tähtinen, puh. 010 401 7940
Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokiantyres.com