11. helmikuu 2009 06:09 kategoriassa Pörssitiedotteet
Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote

NOKIAN RENKAAT OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE



Nokian Renkaat Oyj:n ehdotukset 2.4.2009 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle koskevat osingonmaksua sekä Nokian Renkaiden hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valintaa.

Osinko



Hallitus ehdottaa 2.4.2009 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona 0,40 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.4.2009 on merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osingonmaksupäiväksi ehdotetaan 21.4.2009.

Hallituksen jäsenet



Nokian Renkaiden hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin seitsemän jäsentä, eli että nykyiset jäsenet (Kim Gran, Hille Korhonen, Hannu Penttilä, Petteri Walldén, Aleksey Vlasov ja Kai Öistämö) valittaisiin uudelleen vuoden kestäväksi toimikaudeksi ja että uutena jäsenenä hallitukseen valittaisiin Yasuhiko Tanokashira, SVP Finance & Administration, Bridgestone Europe.

Kaikki ehdokkaat ovat Kim Grania ja Yasuhiko Tanokashiraa lukuun ottamatta riippumattomia yhtiöstä.

Lisätietoja ehdotetuista nykyisistä hallituksen jäsenistä on Nokian Renkaiden sijoittajasivuilla www.nokiantyres.com/sijoittajat

Nokian Renkaiden hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen palkkiot säilyvät ennallaan.

Tilintarkastaja



Nokian Renkaiden hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

11. helmikuuta 2009

Nokian Renkaat Oyj
Hallitus

Lisätietoja: talousjohtaja Anne Leskelä, puh. 010 401 7481

Jakelu: NASDAQ OMX, media ja www.nokiantyres.com