13. helmikuu 2008 06:10 kategoriassa Pörssitiedotteet
Nokian Renkaat Oyj
Pörssitiedote 13.2.2008 klo 08.05

Nokian Renkaat Oyj:n hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselleHallitus ehdottaa 3.4.2008 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona 0,50 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.4.2008 on merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osingonmaksupäiväksi ehdotetaan 15.4.2008.

Muut ehdotuksetNokian Renkaiden yhtiökokous päättää osingonmaksun lisäksi seuraavan toimikauden ajaksi valittavista hallituksen jäsenistä sekä tilintarkastajista. Hallitukseen ehdotettavat henkilöt sekä tilintarkastajat ilmoitetaan yhtiökokouskutsussa maaliskuussa 2008.

13. helmikuuta 2008

Hallitus

Nokian Renkaat Oyj

Lisätietoja: talousjohtaja Anne Leskelä
puh. 010 401 7481

Jakelu: OMX ja keskeiset tiedotusvälineet