17. helmikuu 2003 22:00 kategoriassa Pörssitiedotteet
Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 18.2.2003 klo 9.00

NOKIAN RENKAAT OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE


Hallituksen esitykset 26.3.2003 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle koskevat osingon maksamista ja hallitukselle myönnettävää valtuutusta osakepääoman korottamiseksi.

1. Hallituksen ehdotus osingonmaksusta

Hallitus on päättänyt ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2002 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona 1,11 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2003 on merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osingonmaksupäiväksi ehdotetaan 7.4.2003.

2. Hallituksen ehdotus valtuutuksesta osakepääoman korottamiseksi

Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja/tai ottamalla vaihtovelkakirjalainaa yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen seurauksena yhtiön osakepääoma saa nousta enintään 4 miljoonalla eurolla. Uusia 2 euron nimellisarvoisia osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta.

Hallituksella on myös oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on osakeyhtiölain 4:2a pykälässä viitattu yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Valtuutuksen perusteella hallituksella on oikeus päättää merkintään oikeutetuista, merkintähinnoista, merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan ehdoista.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen tekemästä päätöksestä lukien. Samalla mitätöidään muut voimassaolevat valtuutukset osakepääoman korottamiseksi.

Nokian Renkaat Oyj

Raila Hietala-Hellman
Viestintäjohtaja

Lisätiedot: Talousjohtaja Rami Helminen, puh. (03) 340 7463.

Jakelu: Hex ja keskeiset tiedotusvälineet