5. helmikuu 2015 08:00 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 5.2.2015 klo 8.00

Nokian Renkaat Oyj:n hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Hallituksen ehdotukset 8.4.2015 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle koskevat osingon maksamista sekä Nokian Renkaiden hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valintaa.

1. Hallituksen ehdotus osingonmaksusta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona 1,45 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 10.4.2015 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäiväksi ehdotetaan 23.4.2015.

2. Hallituksen jäsenet, hallituksen palkkiot ja tilitarkastaja

Nokian Renkaiden hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin kuusi jäsentä, ja että nykyiset viisi jäsentä seitsemästä (Hille Korhonen, Raimo Lind, Inka Mero, Hannu Penttilä ja Petteri Walldén) valittaisiin uudelleen vuoden kestäväksi toimikaudeksi.

Uudeksi jäseneksi ehdotetaan: Tapio Kuula.

Hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä sekä yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Lisätietoja ehdotetuista hallituksen jäsenistä on Nokian Renkaiden sijoittajasivuilla www.nokiantyres.com/sijoittajat

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että palkkiot pidetään ennallaan: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 80 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenelle 40 000 euroa vuodessa. Vuosipalkkio maksetaan 50-prosenttisesti rahana ja 50-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 9.4.–30.4.2015 hankitaan Nokian Renkaat Oyj:n osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajan lukuun 40 000 eurolla ja kunkin hallituksen jäsenen lukuun 20 000 eurolla. Lisäksi jokaisesta kokouksesta maksetaan 600 euroa kokouspalkkiota jokaiselle läsnä olleelle jäsenelle.

Nokian Renkaiden hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

5. helmikuuta 2015

Nokian Renkaat Oyj Hallitus

Lisätietoja: talousjohtaja Anne Leskelä, puh. 010 401 7481 

Jakelu: NASDAQ Helsinki, media ja www.nokiantyres.com