7. helmikuu 2014 08:00 kategoriassa Pörssitiedotteet
Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 7.2.2014 klo 08.00

Nokian Renkaat Oyj:n hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle



Hallituksen ehdotukset 8.4.2014 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle koskevat osingon maksamista sekä Nokian Renkaiden hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valintaa.

1. Hallituksen ehdotus osingonmaksusta



Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona 1,45 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.4.2014 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäiväksi ehdotetaan 25.4.2014.

2. Hallituksen jäsenet, hallituksen palkkiot ja tilitarkastaja



Nokian Renkaiden hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin seitsemän jäsentä, ja että nykyiset viisi jäsentä (Kim Gran, Hille Korhonen, Risto Murto, Hannu Penttilä ja Petteri Walldén) valittaisiin uudelleen vuoden kestäväksi toimikaudeksi.

Uusiksi jäseniksi ehdotetaan: Raimo Lind ja Inka Mero.

Kim Gran on yhtiön toimitusjohtaja. Muut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Lisätietoja ehdotetuista nykyisistä hallituksen jäsenistä on Nokian Renkaiden sijoittajasivuilla www.nokiantyres.com/sijoittajat

Lisäksi hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että palkkiot pidetään ennallaan: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 80 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenelle 40 000 euroa vuodessa. Vuosipalkkio maksetaan 50-prosenttisesti rahana ja 50-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 9.4.–30.4.2014 hankitaan Nokian Renkaat Oyj:n osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajan lukuun 40 000 eurolla ja kunkin hallituksen jäsenen lukuun 20 000 eurolla.

Lisäksi jokaisesta kokouksesta maksetaan 600 euroa kokouspalkkiota jokaiselle läsnä olleelle jäsenelle. Toimitusjohtajalle ei makseta eri korvausta hallitustyöskentelystä.

Nokian Renkaiden hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

7. helmikuuta 2014
Nokian Renkaat Oyj
Hallitus

Lisätietoja: talousjohtaja Anne Leskelä, puh. 010 401 7481
Jakelu: NASDAQ OMX, media ja www.nokiantyres.com