14. toukokuu 2018 10:20 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Oyj: Hallinto-oikeuden päätös vuosien 2007−2010 verokiistassa myönteinen

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 14.5.2018 klo 10.20

Nokian Renkaat Oyj on vastaanottanut hallinto-oikeudesta päätöksen liittyen vuosien 2007–2010 veroprosessiin. Hallinto-oikeus on kumonnut Verohallinnon oikaisulautakunnan 89,2 miljoonan euron veropäätökset kokonaan ja määrännyt Verohallinnon lisäksi maksamaan oikeudenkäyntikuluja Nokian Renkaille 40 000 euroa.

Mikäli Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö ei hae valituslupaa 60 päivän kuluessa Korkeimmalta hallinto-oikeudelta, päätös on lainvoimainen.

Yhtiö on kirjannut Verohallinnon oikaisulautakunnan 89,2 miljoonan veropäätökset kokonaisuudessaan tilinpäätökseen ja tulokseen. Oikaisut taloudelliseen raportointiin tehdään, kun nyt saatu hallinto-oikeuden päätös on lainvoimainen.

Hallinto-oikeuden päätöksen taustaa

Konserniverokeskus suoritti vuosina 2012–2013 vuosiin 2007–2011 kohdistuvan siirtohinnoittelua koskevan verotarkastuksen, jossa tutkittiin Nokian Renkaat Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden välisten liiketapahtumien markkinaehtoisuutta. Yhtiö maksoi kokonaisuudessaan 89,2 miljoonaa euroa lisäveroa ja veronkorotuksia verovuosilta 2007–2010 perustuen Verohallinnon verotuksen oikaisupäätöksiin ja haki niihin muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen tammikuussa 2017.

Nokian Renkaat Oyj

Päivi Antola
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja

Lisätietoja:
Talousjohtaja Anne Leskelä, puh. 010 401 7481

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokianrenkaat.fi