6. toukokuu 2022 13:40 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset

Nokian Renkaat: Korjaus arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaiseen ilmoitukseen omistusosuuden muutoksista ja uusi ilmoitus

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 6.5.2022 klo 13.40

Nokian Renkaat Oyj korjaa 5.5.2022 klo 10.05 julkaistua pörssitiedotetta koskien liputusilmoitusta Société Générale SA:lta. Ilmoituksessa oli virheellisiä prosentteja koskien määräysvaltaketjua (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia, tai rahoitusvälineitä hallitaan. Muuten tiedotteen sisältö oli oikein.

Nokian Renkaat vastaanotti Société Générale SA:lta (SG SA) uuden ilmoituksen 5.5.2022, johon tiedot on korjattu alla olevan mukaisesti:
 

Nimi

% osakkeista ja äänistä 

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta

Molemmat yhteensä, %

Société Générale S.A.

1,69 %

2,24 %

3,93 %

Société Générale Effekten Gmbh

0,00 %

1,18 %

1,18 %

 

Korjattu pörssitiedote kokonaisuudessaan:

Nokian Renkaat on vastaanottanut 4.5.2022 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen Société Générale SA:lta (SG SA), jonka mukaisesti Société Générale SA:n yhteenlaskettu omistusosuus Nokian Renkaista nousi yli 5 %:n rajan 3.5.2022 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. Société Générale SA:n omistusten määrä Nokian Renkaista nousi 7 094 641 osakkeeseen, mikä vastaa 5,11 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä.

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

 

% osakkeista ja äänistä
(A:n yhteis-
määrä)

% osakkeista ja äänistä 
rahoitusväli-
neiden kautta
(B:n yhteismäärä)

Yhteen-
laskettu 
%-osuus (A+B)

Kohdeyhtiön osakkeiden
ja äänten 
kokonais-
määrä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai 
rikkoutumisen jälkeen

1,69 %

3,42 %

5,11 %

138 921 750

Edellisessä liputusilmoi-
tuksessa ilmoitettu osuus

0,03 %

1,53 %

1,56 %

 

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji ISIN-koodi

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Osakkeiden ja äänten %-osuus

 

Suora 
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

FI0009005318

2 340 548

 

1,69 %

 

SUBTOTAL A

2 340 548

 

1,69 %

 

 

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitus-
välineen
luonne

Eräpäivä

Toteutusaika

Toimitustapa

Osakkeiden ja
äänten lukumäärä

Osakkeiden ja
äänten %-osuus

Right to recall lent securities

N/A

N/A

Physical

1 476 466

1,06 %

OTC Call Option

17/06/2022

17/06/2022

Cash

1 710

0,00 %

OTC Call Option

03/01/2033

03/01/2033 asti

Cash

504 000

0,36 %

OTC Put Option

17/06/2022

17/06/2022

Cash

70 607

0,05 %

OTC Put Option

03/01/2033

03/01/2033 asti

Cash

1 062 400

0,76 %

Listed Call Warrant

17/06/2022

17/06/2022

Cash

2 103

0,00 %

Listed Call Warrant

03/01/2033

03/01/2033 asti

Cash

503 800

0,36 %

Listed Put Warrant

17/06/2022

17/06/2022

Cash

70 607

0,05 %

Listed Put Warrant

03/01/2033

03/01/2033 asti

Cash

1 062 400

0,76 %

 

 

 

Yhteensä B

4 754 093

3,42 %

 

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia, tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi

% osakkeista ja äänistä 

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta

Molemmat yhteensä, %

Société Générale S.A.

1,69 %

2,24 %

3,93 %

Société Générale Effekten Gmbh

0,00 %

1,18 %

1,18 %

 

Nokian Renkaat Oyj

Päivi Antola
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puh. +358 10 401 7327

 
Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokianrenkaat.fi