Nokian Renkaat käynnistää uudet yt-neuvottelut Nokian henkilöautorengastuotannon sopeuttamiseksi

9. joulukuu 2008 12:46 kategoriassa Pörssitiedotteet
Nokian Renkaat Oyj
Pörssitiedote

NOKIAN RENKAAT KÄYNNISTÄÄ UUDET YT-NEUVOTTELUT NOKIAN HENKILÖAUTORENGASTUOTANNON SOPEUTTAMISEKSI

Nokian Renkaat on käynnistänyt tänään uudet yt-neuvottelut Nokian-tehtaan toiminnan sopeuttamiseksi sekä noin 450 henkilön vähentämiseksi. Syynä on tarve sopeuttaa toimintoja renkaiden heikentynyttä kysyntää vastaavaksi.

Yt-neuvotteluissa käsitellään Nokian henkilöautonrenkaiden tuotannon työaikamuodon muuttamista nykyisestä katkeamattomasta kolmivuorotyöstä viisipäiväiseen, eli katkeavaan kolmivuorotyöhön sekä toimintojen uudelleenorganisointia. Muutoksen seurauksena Nokian henkilöautonrenkaiden Nokian-tehtaan vuotuinen tuotantomäärä vähenisi nykyisestä noin 6 miljoonasta noin 4,5 miljoonaan renkaaseen vuonna 2009.

Siirtyminen katkeavaan kolmivuorotyöhön sekä muiden toimintojen uudelleenorganisointi aiheuttaisi noin 450 henkilön vähentämistarpeen. Heistä noin 100 olisi toimihenkilöitä. Osa henkilöstön vähentämisestä pyritään toteuttamaan eläkeratkaisuilla ja muilla vapaaehtoisilla järjestelyillä.

Siirtyminen uuteen työaikamuotoon ja toimintojen uudelleen organisointi alentaisi Nokian Renkaiden kustannuksia Nokialla noin 30 miljoonaa euroa.

- Nokian-tehdas keskittyy tuottamaan Pohjoismaissa ja muilla länsimarkkinoilla tarvittavat renkaat. Venäjän-tehtaan tuotannon suuntaamme Venäjälle ja muihin IVY-maihin sekä osin myös muille markkinoille. Voimme nostaa molempien tehtaiden tuotantoa nopeasti markkinatilanteen parantuessa, sanoo toimitusjohtaja Kim Gran.

Nokian Raskaita Renkaita koskevat yt-neuvottelut jatkuvat edelleen.


Nokian Renkaat Oyj

Raila Hietala-Hellman
viestintäjohtaja


Lisätiedot: toimitusjohtaja Kim Gran, puh. 010 401 7336.

Jakelu: NASDAQ OMX, media ja www.nokiantyres.com