17. helmikuu 2016 09:00 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset

Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista 17.2.2016

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 17.2.2016 klo 9.00

Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 16.2.2016 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön hallinnoimien rahastojen omistusosuus Nokian Renkaista on noussut yli 5 %:n rajan 15.2.2016 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. BlackRock, Inc.:n hallinnoimat rahastot omistavat nyt yhteensä 6 841 658 kpl Nokian Renkaiden osaketta, mikä edustaa yhteensä 5,07 %:n osuutta yhtiön yhteensä 134 691 174 osakkeesta ja äänimäärästä.

BlackRock, Inc.:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

  % osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä) Yhteen-
laskettu %-osuus (A+B)
Kohdeyhtiön osakkeiden
ja äänten kokonais-
määrä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 4,66 % 0,41 % 5,07 % 134 691 174
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus Alle 5 % Alle 5 % Alle 5 %  

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji
ISIN-koodi
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Osakkeiden ja äänten %-osuus
  Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI0009005318   6 277 216   4,66 %
A YHTEENSÄ   6 277 216   4,66 %

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Securities Lent N/A N/A Physical 545 377 0,40 %
CFD N/A N/A Cash 5 065 0,00 %
Total Return Swap 22.6.2016 N/A Cash 14 000 0,01 %
B YHTEENSÄ       564 442 0,41 %

Nokian Renkaat Oyj

Antti-Jussi Tähtinen
Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokiantyres.com