4. maaliskuu 2016 16:15 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset

Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista 4.3.2016

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 4.3.2016 klo 16.15

Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 4.3.2016 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön hallinnoimien rahastojen omistusosuus Nokian Renkaista on noussut yli 5 %:n rajan 3.3.2016 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. BlackRock, Inc.:n hallinnoimat rahastot omistavat nyt yhteensä 7 067 392 kpl Nokian Renkaiden osaketta, mikä edustaa yhteensä 5,24 %:n osuutta yhtiön yhteensä 134 691 174 osakkeesta ja äänimäärästä.

BlackRock, Inc.:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

  % osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä) Yhteen-
  laskettu %-osuus (A+B)
Kohdeyhtiön   osakkeiden
  ja äänten kokonais-
  määrä
Osuus   liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 4,81 % 0,43 % 5,24 % 134   691 174
Edellisessä   liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus Alle 5   % Alle 5   % Alle 5   %  

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji
  ISIN-koodi
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Osakkeiden ja äänten %-osuus
  Suora
  (AML 9:5)
Välillinen
  (AML 9:6 ja 9:7)
Suora
  (AML 9:5)
Välillinen
  (AML 9:6 ja 9:7)
FI0009005318   6 486   366   4,81 %
A YHTEENSÄ   6 486   366   4,81 %

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Securities   Lent N/A N/A Physical 562 807 0,41 %
CFD N/A N/A Cash 4 219 0,00 %
Total   Return Swap 22.6.2016 N/A Cash 14 000 0,01 %
B YHTEENSÄ       581 026 0,43 %

Nokian Renkaat Oyj

Antti-Jussi Tähtinen
Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokiantyres.com