26. maaliskuu 2018 16:10 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset

Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 26.3.2018 klo 16.10

Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 26.3.2018 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön välillinen osakeomistus Nokian Renkaista laski alle 5 %:n rajan 23.3.2018 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. BlackRock, Inc.:n välillinen osakeomistus Nokian Renkaista laski 6 505 208 osakkeeseen, mikä vastaa 4,73 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä.

BlackRock, Inc.:n hallinnoimat rahastot omistivat kaupantekohetkellä yhteensä 7 361 789 kpl Nokian Renkaiden osaketta, mikä edustaa yhteensä 5,36 %:n osuutta yhtiön yhteensä 137 277 072 osakkeesta ja äänimäärästä.

BlackRock, Inc.:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä)  % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä)  Yhteen-
laskettu %-osuus (A+B)
 
Kohdeyhtiön osakkeiden
ja äänten kokonais-
määrä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen  4,73 % 0,62 % 5,36 % 137 277 072 
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus  5,03 % 0,61 % 5,64 %

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji
ISIN-koodi
 
Osakkeiden ja äänten lukumäärä  Osakkeiden ja äänten lukumäärä  Osakkeiden ja äänten %-osuus  Osakkeiden ja äänten %-osuus 
Suora
(AML 9:5)
 
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
 
Suora
(AML 9:5)
 
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
 
FI0009005318  6 505 208 4,73 %
A YHTEENSÄ  6 505 208 4,73 %

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet: 

Rahoitusvälineen luonne  Eräpäivä  Toteutusaika  Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys)  Osakkeiden ja äänten lukumäärä  Osakkeiden ja äänten %-osuus 
Securities Lent N/A N/A Physical 655 888 0,47 %
CFD N/A N/A Cash 200 693 0,14 %
B YHTEENSÄ  856 581 0,62 %

Nokian Renkaat Oyj

Antti-Jussi Tähtinen
Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokiantyres.com