26. maaliskuu 2018 11:00 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset

Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 26.3.2018 klo 11.00

Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 23.3.2018 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön välillinen osakeomistus Nokian Renkaista nousi yli 5 %:n rajan 22.3.2018 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. BlackRock, Inc.:n välillinen osakeomistus Nokian Renkaista nousi 6 912 682 osakkeeseen, mikä vastaa 5,03 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä.

BlackRock, Inc.:n hallinnoimat rahastot omistivat kaupantekohetkellä yhteensä 7 750 560 kpl Nokian Renkaiden osaketta, mikä edustaa yhteensä 5,64 %:n osuutta yhtiön yhteensä 137 277 072 osakkeesta ja äänimäärästä.

BlackRock, Inc.:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä
(A:n yhteismäärä)
 
% osakkeista ja äänistä
rahoitusvälineiden kautta
(B:n yhteismäärä)
Yhteen-
laskettu %-osuus (A+B)
 
Kohdeyhtiön osakkeiden
ja äänten kokonais-
määrä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai
rikkoutumisen jälkeen
 
5,03 % 0,61 % 5,64 % 137 277 072
Edellisessä liputusilmoituksessa
ilmoitettu osuus
 
4,92 % 0,48 % 5,41%

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji
ISIN-koodi
 
Osakkeiden ja äänten lukumäärä  Osakkeiden ja äänten lukumäärä  Osakkeiden ja äänten %-osuus  Osakkeiden ja äänten %-osuus 
Suora
(AML 9:5)
 
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
 
Suora
(AML 9:5)
 
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
 
FI0009005318  6 912 682 5,03 %
A YHTEENSÄ  6 912 682 5,03 %

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet: 

Rahoitusvälineen luonne  Eräpäivä  Toteutusaika  Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys)  Osakkeiden ja äänten lukumäärä  Osakkeiden ja äänten %-osuus 
Securities Lent N/A N/A Physical 656 225 0,47 %
CFD N/A N/A Cash 181 653 0,13 %
B YHTEENSÄ  837 878 0,61 %

Nokian Renkaat Oyj

Antti-Jussi Tähtinen
Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokiantyres.com