20. maaliskuu 2018 09:30 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset

Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 20.3.2018 klo 09.30

Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 19.3.2018 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön välillinen osakeomistus Nokian Renkaista laski alle 5 %:n rajan 16.3.2018 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. BlackRock, Inc.:n välillinen osakeomistus Nokian Renkaista laski 6 762 148 osakkeeseen, mikä vastaa 4,92 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä.

BlackRock, Inc.:n hallinnoimat rahastot omistivat kaupantekohetkellä yhteensä 7 429 222 kpl Nokian Renkaiden osaketta, mikä edustaa yhteensä 5,41 %:n osuutta yhtiön yhteensä 137 277 072 osakkeesta ja äänimäärästä.

BlackRock, Inc.:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä)  % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä)  Yhteen-
laskettu %-osuus (A+B)
 
Kohdeyhtiön   osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen  4,92 % 0,48 % 5,41 % 137 277 072 
Edellisessä   liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus  5,06 % 0,46 % 5,52 %

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji
  ISIN-koodi
 
Osakkeiden ja äänten lukumäärä  Osakkeiden ja äänten lukumäärä  Osakkeiden ja äänten %-osuus  Osakkeiden ja äänten %-osuus 
Suora 
(AML 9:5)
 
Välillinen 
(AML 9:6 ja 9:7)
 
Suora 
(AML 9:5)
 
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7) 
FI0009005318  6 762 148 4,92 %
A YHTEENSÄ  6 762 148 4,92 %

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet: 

Rahoitusvälineen luonne  Eräpäivä  Toteutusaika  Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys)  Osakkeiden ja äänten lukumäärä  Osakkeiden ja äänten %-osuus 
Securities Lent N/A N/A Physical 572 009 0,41 %
CFD N/A N/A Cash 95 065 0,06 %
B YHTEENSÄ  667 074 0,48 %

Nokian Renkaat Oyj

Antti-Jussi Tähtinen
Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokiantyres.com