19. helmikuu 2016 10:00 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset

Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista 19.2.2016

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 19.2.2016 klo 10.00

Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 18.2.2016 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön hallinnoimien rahastojen omistusosuus Nokian Renkaista laski alle 5 %:n rajan 17.2.2016 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

BlackRock, Inc.:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

  % osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä) Yhteen-
laskettu %-osuus (A+B)
Kohdeyhtiön osakkeiden
ja äänten kokonais-
määrä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen Alle 5 % Alle 5 % Alle 5 % 134 691 174
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus 4,66 % 0,41 % 5,07 %  

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji
ISIN-koodi
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Osakkeiden ja äänten %-osuus
  Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI0009005318   Alle 5 %   Alle 5 %
A YHTEENSÄ   Alle 5 %   Alle 5 %

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Securities Lent N/A N/A Physical Alle 5 % Alle 5 %
CFD N/A N/A Cash Alle 5 % Alle 5 %
Total Return Swap 22.6.2016 N/A Cash Alle 5 % Alle 5 %
B YHTEENSÄ       Alle 5 % Alle 5 %

Nokian Renkaat Oyj

Antti-Jussi Tähtinen
Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokiantyres.com