28. helmikuu 2018 15:50 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset

Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 28.2.2018 klo 15.50

Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock, Inc.:lta 28.2.2018 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön välillinen osakeomistus Nokian Renkaista laski alle 5 %:n rajan 27.2.2018 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. BlackRock, Inc.:n välillinen osakeomistus Nokian Renkaista laski 6 635 845 osakkeeseen, mikä vastaa 4,83 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä.

BlackRock, Inc.:n hallinnoimat rahastot omistivat kaupantekohetkellä yhteensä 7 425 820 kpl Nokian Renkaiden osaketta, mikä edustaa yhteensä 5,40 %:n osuutta yhtiön yhteensä 137 277 072 osakkeesta ja äänimäärästä.

BlackRock, Inc.:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä)  % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä)  Yhteen-
laskettu %-osuus (A+B)
 
Kohdeyhtiön osakkeiden
ja äänten kokonais-
määrä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen  4,83 % 0,57 % 5,40 % 137 277 072 
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus  5,06 % 0,61 % 5,68 %

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji
ISIN-koodi
 
Osakkeiden ja äänten lukumäärä  Osakkeiden ja äänten lukumäärä  Osakkeiden ja äänten %-osuus  Osakkeiden ja äänten %-osuus 
Suora
(AML 9:5)
 
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
 
Suora
(AML 9:5)
 
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
 
FI0009005318  6 635 845 4,83 %
A YHTEENSÄ  6 635 845 4,83 %

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet: 

Rahoitusvälineen luonne  Eräpäivä  Toteutusaika  Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys)  Osakkeiden ja äänten lukumäärä  Osakkeiden ja äänten %-osuus 
Securities Lent N/A N/A Physical 752 515 0,54 %
CFD N/A N/A Cash 37 460 0,02 %
B YHTEENSÄ  789 975 0,57 %

Nokian Renkaat Oyj

Antti-Jussi Tähtinen
Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokiantyres.com