10. kesäkuu 2016 14:30 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset

Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista 10.6.2016

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 10.6.2016 klo 14.30

Nokian Renkaat on vastaanottanut The Capital Group Companies, Inc.:lta 9.6.2016 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön hallinnoimien rahastojen osakeomistus Nokian Renkaista nousi yli 5 %:n rajan 8.6.2016 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

The Capital Group Companies, Inc.:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

  % osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä)  % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä)  Yhteen-
laskettu %-osuus (A+B) 
Kohdeyhtiön osakkeiden
ja äänten kokonais-
määrä 
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen  5,0044 % 0 5,0044 % 134 691 214
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus  4,99 % 0 4,99 %  

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji
ISIN-koodi 
Osakkeiden ja äänten lukumäärä  Osakkeiden ja äänten lukumäärä  Osakkeiden ja äänten %-osuus  Osakkeiden ja äänten %-osuus 
  Suora
(AML 9:5) 
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7) 
Suora
(AML 9:5) 
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7) 
FI0009005318    6 740 499   5,0044 %
A YHTEENSÄ    6 740 499   5,0044 %

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet: 

Rahoitusvälineen luonne  Eräpäivä  Toteutusaika  Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys)  Osakkeiden ja äänten lukumäärä  Osakkeiden ja äänten %-osuus 
Ei ole          
B YHTEENSÄ           

Nokian Renkaat Oyj

Antti-Jussi Tähtinen
Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokiantyres.com