23. maaliskuu 2023 09:50 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset

Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 23.3.2023 klo 9.50

Nokian Renkaat on vastaanottanut 22.3.2023 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen Bank of America Corporationilta, jonka mukaisesti Bank of America Corporationin yhteenlaskettu omistusosuus Nokian Renkaiden osakkeista ja äänistä laski alle 5 %:n rajan 21.3.2023 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

Bank of America Corporationin yhteenlaskettu omistusosuus Nokian Renkaista laski 5 799 846 osakkeeseen, mikä vastaa 4,174901 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä. 

Bank of America Corporationin osuus ilmoituksen mukaan:

 

% osakkeista ja äänistä
(A:n yhteis-
määrä)

% osakkeista ja äänistä
rahoitusväli-
neiden kautta
(B:n yhteismäärä)

Yhteen-
laskettu
%-osuus (A+B)

Kohdeyhtiön osakkeiden
ja äänten
kokonais-
määrä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai
rikkoutumisen jälkeen

 

2,517747 %

 

1,657154 %

 

4,174901 %


138 921 750

Edellisessä liputusilmoi-
tuksessa
ilmoitettu osuus

 

2,576416 %

 

2,734651 %

 

5,311067 %

 

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

 Osakesarja/   osakelaji 
 ISIN-koodi 

 Osakkeiden ja  
 äänten lukumäärä 

 Osakkeiden ja  
 äänten %-osuus 

 

 Suora  
 (AML 9:5) 

 Välillinen  
 (AML 9:6 ja 9:7) 

 Suora  
 (AML 9:5) 

 Välillinen  
 (AML 9:6 ja 9:7) 

 FI0009005318 

 

 3 497 471 

 

 2,517584 % 

 US65528V1070 

 

 227

 

 0,000163 % 

 A Yhteensä 

 3 497 698 

 2,517747 % 

 

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitus-välineen luonne

Eräpäivä

Toteutus-aika

Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys)

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Right to Recall

N/A

N/A

N/A

509 792

0,366963 %
 

Swaps

17/04/2023-

15/02/2028

N/A

Nettoarvon ylitys 

792 356

1,290191 %

 

 

 

B Yhteensä

302 148

1,657154 %

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia, tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi

% osakkeista ja äänistä 

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta

Molemmat yhteensä

 

 

 

 

Bank of America Corporation

 

 

 

NB Holdings Corporation

 

 

 

BofAML Jersey Holdings Limited

 

 

 

BofAML EMEA Holdings 2 Limited

 

 

 

ML UK Capital Holdings Limited

 

 

 

Merrill Lynch International

 

 

 

 

 

 

 

Bank of America Corporation

 

 

 

NB Holdings Corporation

 

 

 

BAC North America Holding Company

 

 

 

Bank of America, National Association

 

 

 

 

 

 

 

Bank of America Corporation

 

 

 

NB Holdinqs Corporation

 

 

 

BofA Securities, Inc

 

 

 

Merrill Lynch Professional Clearing Corp.

 

 

 

 

 

 

 

Bank of America Corporation

 

 

 

NB Holdinqs Corporation

 

 

 

BofA Securities, Inc

 

 

 

 

Lisätietoja: 
Päivi Antola 
Johtaja, viestintä, sijoittajasuhteet ja brändi 
Puh. +358 10 401 7327, [email protected]