22. maaliskuu 2023 12:45 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset

Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 22.3.2023 klo 12.45

Nokian Renkaat on vastaanottanut 21.3.2023 The Goldman Sachs Group, Inc.:ltä Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaisesti The Goldman Sachs Group, Inc.:n yhteenlaskettu välillinen omistus ja omistus rahoitusvälineiden kautta laski alle 5 %:n rajan Nokian Renkaiden osakkeista ja äänistä 20.3.2023 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

The Goldman Sachs Group, Inc.:n ja sen määräysvallassa olevien yritysten ja rahastojen yhteenlaskettu omistusosuus Nokian Renkaista laski 4 469 675 osakkeeseen, mikä vastaa 3,22 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä.

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

 

% osakkeista ja äänistä
(A:n yhteis-
määrä)

% osakkeista ja äänistä
rahoitusväli-
neiden kautta
(B:n yhteismäärä)

Yhteen-
laskettu
%-osuus (A+B)

Kohdeyhtiön osakkeiden
ja äänten
kokonais-
määrä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai
rikkoutumisen jälkeen

2,26 %

0,96 %

3,22 %

138 921 750 

Edellisessä liputusilmoi-
tuksessa
ilmoitettu osuus

2,59 %

3,27 %

5,86 %

 

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji
ISIN-koodi

Osakkeiden ja
äänten lukumäärä

Osakkeiden ja
äänten %-osuus

 

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

FI0009005318

 

135 539

 

2,26 %

US65528V1070

 

29

 

0,00002 %

A Yhteensä

135 568

2,26 %

 

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitus-välineen luonne

Eräpäivä

Toteu-tus-
aika

Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys)

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Securities Lending

Avoin

 

Osakeomistus

440 720

0,32 %

Swap

20/02/2026

 

Nettoarvon tilitys

614 276

0,44 %

Swap

20/02/2026

 

Nettoarvon tilitys

151 605

0,11 %

Swap

08/03/2033

 

Nettoarvon tilitys

48 781

0,04 %

Swap

13/01/2033

 

Nettoarvon tilitys

27 206

0,02 %

Swap

10/01/2028

 

Nettoarvon tilitys

17 096

0,01 %

Swap

29/01/2030

 

Nettoarvon tilitys

10 701

0,01 %

Swap

27/09/2024

 

Nettoarvon tilitys

10 402

0,01 %

Swap

13/01/2033

 

Nettoarvon tilitys

4 712

0,003 %

Swap

20/03/2026

 

Nettoarvon tilitys

4 066

0,003 %

Swap

29/04/2025

 

Nettoarvon tilitys

1 956

0,001 %

Swap

15/11/2032

 

Nettoarvon tilitys

1 650

0,001 %

Swap

15/12/2026

 

Nettoarvon tilitys

658

0,0005 %

Swap

16/03/2033

 

Nettoarvon tilitys

275

0,0002 %

Swap

15/05/2023

 

Nettoarvon tilitys

3

0,000002 %

 

 

 

B Yhteensä

334 107

0,96 %

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia, tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi

% osakkeista ja äänistä 

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta

Molemmat yhteensä

The Goldman Sachs Group, Inc.

 

 

 

Goldman Sachs (UK) L.L.C.

 

 

 

Goldman Sachs Group UK Limited

 

 

 

Goldman Sachs International

 

 

 

 

 

 

 

The Goldman Sachs Group, Inc.

 

 

 

GSAM Holdings LLC

 

 

 

Goldman Sachs Asset Management, L.P.

 

 

 

 

 

 

 

The Goldman Sachs Group, Inc.

 

 

 

Goldman Sachs & Co. LLC

 

 

 

 

 

 

 

The Goldman Sachs Group, Inc.

 

 

 

Goldman Sachs Bank USA

 

 

 

Goldman Sachs Bank Europe SE

 

 

 

 

 

 

 

The Goldman Sachs Group, Inc.

 

 

 

GSAM Holdings LLC

 

 

 

Goldman Sachs Asset Management Holdings LLC

 

 

 

Goldman Sachs Asset Management UK Holdings I Ltd

 

 

 

Goldman Sachs Asset Management UK Holdings II Ltd

 

 

 

Goldman Sachs Asset Management Holdings I B.V. / Goldman Sachs Asset Management Holdings II B.V.

 

 

 

Goldman Sachs Asset Management Holdings B.V.

 

 

 

 

 

 

 

The Goldman Sachs Group, Inc.

 

 

 

GSAM Holdings LLC

 

 

 

GSAMI Holdings I Ltd

 

 

 

GSAMI Holdings II Ltd

 

 

 

Goldman Sachs Asset Management International Holdings Ltd

 

 

 

Goldman Sachs Asset Management International

 

 

 

 

 

 

 

The Goldman Sachs Group, Inc.

 

 

 

Murray Street Corporation

 

 

 

Benson Street Limited

 

 

 


Lisätietoja:
Päivi Antola
Johtaja, viestintä, sijoittajasuhteet ja brändi
Puh. +358 10 401 7327, [email protected]