16. maaliskuu 2023 12:35 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset

Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 16.3.2023 klo 12.35

Nokian Renkaat on vastaanottanut 15.3.2023 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen JPMorgan Chase & Co.:lta, jonka mukaisesti JPMorgan Chase & Co.:n hallinnoimien rahastojen ja tilien yhteenlaskettu omistusosuus Nokian Renkaiden osakkeista ja äänistä nousi yli 5 %:n rajan 14.3.2023 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

JPMorgan Chase & Co.:n yhteenlaskettu omistusosuus Nokian Renkaista nousi 7 734 866 osakkeeseen, mikä vastaa 5,57 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä. 

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

 

% osakkeista ja äänistä
(A:n yhteis-
määrä)

% osakkeista ja äänistä
rahoitusväli-
neiden kautta
(B:n yhteismäärä)

Yhteen-
laskettu
%-osuus (A+B)

Kohdeyhtiön osakkeiden
ja äänten
kokonais-
määrä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai
rikkoutumisen jälkeen

3,50 %

2,07 %

5,57 %

138 921 750

 

Edellisessä liputusilmoi-
tuksessa
ilmoitettu osuus

Alle vähim-mäisrajan

Alle vähim-mäisrajan

Alle vähim-mäisrajan

 

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji
ISIN-koodi

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten
%-osuus

 

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

FI0009005318

 

4 865 251

 

3,50 %

Yhteensä A

4 865 251

3,50 %

 

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen
luonne

Eräpäivä

Toteutusaika

Toimitustapa

Osakkeiden ja
äänten lukumäärä

Osakkeiden ja
äänten %-osuus

Cash-settled Equity Swap

30/05/2023

30/05/2023

Käteinen

576 873

    0,42

Cash-settled Equity Swap

31/07/2023

31/07/2023

Käteinen

67 841

    0,05

Cash-settled Equity Swap

28/11/2023

28/11/2023

Käteinen

6 223

    0,00

Cash-settled Equity Swap

29/12/2023

29/12/2023

Käteinen

2 031

    0,00

Cash-settled Equity Swap

22/02/2024

22/02/2024

Käteinen

2 165

    0,00

Cash-settled Equity Swap

04/03/2024

04/03/2024

Käteinen

219 538

    0,16

Cash-settled Equity Swap

18/03/2024

18/03/2024

Käteinen

26 950

    0,02

Cash-settled Equity Swap

03/04/2024

03/04/2024

Käteinen

22 050

    0,02

Cash-settled Equity Swap

08/04/2024

08/04/2024

Käteinen

45 400

    0,03

Cash-settled Equity Swap

17/12/2024

17/12/2024

Käteinen

380 351

    0,27

Cash-settled Equity Swap

02/04/2027

02/04/2027

Käteinen

413 437

    0,30

Cash-settled Equity Swap

29/09/2027

29/09/2027

Käteinen

12 226

    0,01

Cash-settled Equity Swap

18/10/2027

18/10/2027

Käteinen

38 801

    0,03

Cash-settled Equity Swap

02/03/2028

02/03/2028

Käteinen

17 382

    0,01

Cash-settled Equity Swap

18/03/2025

18/03/2025

Käteinen

1 000 000

    0,72

Cash-settled Equity Swap

16/03/2028

16/03/2028

Käteinen

32 006

    0,02

Cash-settled Equity Swap

03/05/2024

03/05/2024

Käteinen

6 341

    0,00

 

 

 

Yhteensä B

2 869 615

2,07 %

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen) jonka kautta osakkeita äänioikeuksia  tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi

% osakkeista ja äänistä

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta

Molemmat yhteensä %

JPMorgan Chase & Co.

 

 

 

JPMorgan Chase Bank National Association

 

 

 

J.P. Morgan International Finance Limited

 

 

 

J.P. Morgan Capital Holdings Limited

 

 

 

J.P. Morgan Securities plc

 

 

 

 

 

 

 

JPMorgan Chase & Co.

 

 

 

JPMorgan Chase Holdings LLC

 

 

 

 

J.P. Morgan Broker-Dealer Holdings Inc.

 

 

 

J.P. Morgan Securities LLC

 

 

 

 

 

 

 

JPMorgan Chase & Co.

 

 

 

JPMorgan Chase Bank National Association

 

 

 

J.P. Morgan International Finance Limited

 

 

 

J.P. Morgan Structured Products B.V.

 

 

 

 

Lisätiedot: 

Määräysvallassa olevien yritysten ketju:

JPMorgan Chase & Co.

JPMorgan Chase Bank, National Association (100%)
J.P. Morgan International Finance Limited (100%)
J.P. Morgan Capital Holdings Limited (100%)
J.P. Morgan Securities plc (100%)

JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase Holdings LLC (100%)
J.P. Morgan Broker-Dealer Holdings Inc. (100%)
J.P. Morgan Securities LLC (100%)

JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase Bank, National Association (100%)
J.P. Morgan International Finance Limited (100%)
J.P. Morgan Structured Products B.V. (100%)

Lisätietoja:
Päivi Antola
Johtaja, viestintä, sijoittajasuhteet ja brändi
Puh. +358 10 401 7327 [email protected]