15. maaliskuu 2023 14:45 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset

Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 15.3.2023 klo 14.45

Nokian Renkaat on vastaanottanut 14.3.2023 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen Société Générale SA:lta (SG SA), jonka mukaisesti Société Générale SA:n omistus rahoitusvälineiden kautta sekä yhteenlaskettu omistusosuus Nokian Renkaiden osakkeista ja äänistä ylitti 5 %:n rajan 13.3.2023 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

Société Générale SA:n omistus rahoitusvälineiden kautta Nokian Renkaista nousi 8 829 003 osakkeeseen, mikä vastaa 6,36 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä sekä yhteenlaskettu omistusosuus nousi 8 890 543 osakkeeseen, mikä vastaa 6,40 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä.

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

% osakkeista ja äänistä
(A:n yhteis-
määrä)
% osakkeista ja äänistä 
rahoitusväli-
neiden kautta
(B:n yhteismäärä)
Yhteen-
laskettu 
%-osuus (A+B)
Kohdeyhtiön osakkeiden
ja äänten 
kokonais-
määrä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai 
rikkoutumisen jälkeen
0,04 6,36 6,40 138 921 750
Edellisessä liputusilmoi-
tuksessa ilmoitettu osuus
0,05 4,78 4,83

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji ISIN-koodi Osakkeiden ja
äänten lukumäärä
Osakkeiden ja
äänten %-osuus
Suora 
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI0009005318
Ordinary shares
61 540 0,04 %
Yhteensä A 61 540 0,04 %

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitus-
välineen

luonne
Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa Osakkeiden ja
äänten lukumäärä
Osakkeiden ja
äänten %-osuus
Right to recall lent securities N/A N/A Osakeomistus 175 556 0,13 %
Contract for difference N/A N/A Nettoarvon tilitys 5 730 0,00 %
OTC Call Option on Basket 03/01/2033 03/01/2033 asti Nettoarvon tilitys 113 725 0,08 %
OTC Call Option 03/01/2033 03/01/2033 asti Nettoarvon tilitys 1 261 000 0,91 %
OTC Put Option 03/01/2033 03/01/2033 asti Nettoarvon tilitys 2 956 230 2,13 %
Listed Call Warrant 03/01/2033 03/01/2033 asti Nettoarvon tilitys 1 360 532 0,98 %
Listed Put Warrant 03/01/2033 03/01/2033 asti Nettoarvon tilitys 2 956 230 2,13 %
Yhteensä B 8 829 003 6,36 %

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia, tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi % osakkeista ja äänistä  % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Molemmat yhteensä, %
Société Générale S.A. 0,04 % 3,24 % 3,28 %
Société Générale Effekten Gmbh 0,00 % 3,12 % 3,12 %

Lisätietoja:
Päivi Antola
Johtaja, viestintä, sijoittajasuhteet ja brändi
Puh. +358 10 401 7327, [email protected]