14. maaliskuu 2023 13:00 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset

Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 14.3.2023 klo 13.00

Nokian Renkaat on vastaanottanut 13.3.2023 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen Bank of America Corporationilta, jonka mukaisesti Bank of America Corporationin yhteenlaskettu omistusosuus Nokian Renkaiden osakkeista ja äänistä nousi yli 5 %:n rajan 10.3.2023 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

Bank of America Corporationin yhteenlaskettu omistusosuus Nokian Renkaista nousi 7 539 722 osakkeeseen, mikä vastaa 5,427315 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä.

Bank of America Corporationin osuus ilmoituksen mukaan:

 

% osakkeista ja äänistä
(A:n yhteis-
määrä)

% osakkeista ja äänistä
rahoitusväli-
neiden kautta
(B:n yhteismäärä)

Yhteen-
laskettu
%-osuus (A+B)

Kohdeyhtiön osakkeiden
ja äänten
kokonais-
määrä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai
rikkoutumisen jälkeen

1,1013224

4,325991

5,427315

138 921 750

 

Edellisessä liputusilmoi-
tuksessa
ilmoitettu osuus

n/a

n/a

n/a

 

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji
ISIN-koodi

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten

%-osuus

 

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

FI0009005318

0

1 529 802

0

1,101197

US65528V1070

0

177

0

0,000127

A Yhteensä

1 529 979

1,101324

 

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitus-välineen luonne

Eräpäivä

Toteutus-aika

Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys)

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Right to Recall

N/A

N/A

N/A

825 247

0,594037

Swaps

16/03/2023 -

15/02/2028

N/A

Nettoarvon ylitys

5 184 496

3,731954

B Yhteensä

 

 

 

6 009 743

4,325991

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia, tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi

% osakkeista ja äänistä 

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta

Molemmat yhteensä

Bank of America Corporation

 

 

 

NB Holdinqs Corporation

 

 

 

BofAML Jersey Holdings Limited

 

 

 

BofAML EMEA Holdings 2 Limited

 

 

 

ML UK Capital Holdings Limited

 

 

 

Merrill Lvnch International

 

 

 

 

 

 

 

Bank of America Corporation

 

 

 

NB Holdinqs Corporation

 

 

 

BAC North America Holdina Company

 

 

 

Bank of America, National Association

 

 

 

 

 

 

 

Bank of America Corporation

 

 

 

NB Holdings Corporation

 

 

 

BofA Securities, Inc

 

 

 

Merrill Lynch Professional Clearing Corp

 

 

 

 

 

 

 

Bank of America Corporation

 

 

 

NB Holdinqs Corporation

 

 

 

BofA Securities, Inc

 

 

 


Lisätietoja:
Päivi Antola
Johtaja, viestintä, sijoittajasuhteet ja brändi
Puh. +358 10 401 7327, [email protected]