15. helmikuu 2023 09:15 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset

Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 15.2.2023 klo 9.15

Nokian Renkaat on vastaanottanut 14.2.2023 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen Norges Bankilta (The Central Bank of Norway), jonka mukaisesti Norges Bankin (The Central Bank of Norway) suora omistusosuus Nokian Renkaiden osakkeista ja äänistä laski alle 5 %:n rajan 13.2.2023 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

Norges Bankin (The Central Bank of Norway) suora omistusosuus Nokian Renkaista laski 6 771 721 osakkeeseen, mikä vastaa 4,88 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä.

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

 

% osakkeista ja äänistä
(A:n yhteis-
määrä)

% osakkeista ja äänistä 
rahoitusväli-
neiden kautta
(B:n yhteismäärä)

Yhteen-
laskettu 
%-osuus (A+B)

Kohdeyhtiön osakkeiden
ja äänten 
kokonais-
määrä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai 
rikkoutumisen jälkeen

4,88 %

0,13 %

5,01 %

138 921 750

Edellisessä liputusilmoi-
tuksessa ilmoitettu osuus

5,20 %

0,00 %

5,20 %

 

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji ISIN-koodi

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

 

Suora 
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

FI0009005318

332 229

 

4,56 %

 

FI0009005318
(collateral shares)

439 492

 

0,32 %

 

 

 

 

 

 

Yhteensä A

771 721

4,88 %

 

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitus-välineen
luonne

Eräpäivä

Toteutusaika

Toimitustapa

Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus

Lainassa olevat osakkeet (oikeus takaisinottoon)

N/A

Milloin tahansa

Osake-omistus

184 749

0,13 %

 

 

 

Yhteensä B

184 749

0,13 %


Tietoja liputusvelvollisesta:
Liputusvelvollinen ei ole minkään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön määräysvallassa eikä ilmoitusvelvollisella ole määräysvaltayhteisöjä, joilla on suora tai välillinen osuus kohdeyhtiössä.
 

Lisätietoja:
Päivi Antola
Johtaja, viestintä, sijoittajasuhteet ja brändi
Puh. +358 10 401 7327, [email protected]