12. tammikuu 2023 13:40 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset

Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 12.1.2023 klo 13.40

Nokian Renkaat on vastaanottanut 11.1.2023 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen Société Générale SA:lta (SG SA), jonka mukaisesti Société Générale SA:n omistus rahoitusvälineiden kautta sekä yhteenlaskettu omistusosuus Nokian Renkaiden osakkeista ja äänistä ylitti 5 %:n rajan 10.1.2023 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

Société Générale SA:n omistus rahoitusvälineiden kautta Nokian Renkaista nousi 7 504 145 osakkeeseen, mikä vastaa 5,40 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä sekä yhteenlaskettu omistusosuus nousi 8 029 739 osakkeeseen, mikä vastaa 5,78 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä.

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

 

% osakkeista ja äänistä
(A:n yhteis-
määrä)

% osakkeista ja äänistä 
rahoitusväli-
neiden kautta
(B:n yhteismäärä)

Yhteen-
laskettu 
%-osuus (A+B)

Kohdeyhtiön osakkeiden
ja äänten 
kokonais-
määrä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai 
rikkoutumisen jälkeen

0,38 %

5,40 %

5,78 %

138 921 750

Edellisessä liputusilmoi-
tuksessa ilmoitettu osuus

0,55 %

4,11 %

4,66 %

 

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji ISIN-koodi

Osakkeiden ja
äänten lukumäärä

Osakkeiden ja
äänten %-osuus

 

Suora 
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

FI0009005318

403 840

121 754

0,29 %

0,09 %

Yhteensä A

525 594

0,38 %

 

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitus-
välineen
luonne

Eräpäivä

Toteutusaika

Toimitustapa

Osakkeiden ja
äänten lukumäärä

Osakkeiden ja
äänten %-osuus

Right to recall lent securities

N/A

N/A

Osakeomistus

473 358

0,34 %

OTC Call Option on Basket

03/01/2033

03/01/2033 asti

Nettoarvon tilitys

352 182

0,26 %

OTC Call Option

03/01/2033

03/01/2033 asti

Nettoarvon tilitys

480 000

1,07 %

OTC Put Option

03/01/2033

03/01/2033 asti

Nettoarvon tilitys

686 400

1,21 %

Listed Call Warrant

03/01/2033

03/01/2033 asti

Nettoarvon tilitys

1 825 805

1,31 %

Listed Put Warrant

03/01/2033

03/01/2033 asti

Nettoarvon tilitys

686 400

1,21 %

 

 

 

Yhteensä B

504 145

5,40 %

 

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia, tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi

% osakkeista ja äänistä 

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta

Molemmat yhteensä, %

Société Générale S.A.

0,29 %

2,87 %

3,16 %

Société Générale Effekten Gmbh

0,00 %

2,53 %

2,53 %

Codéis Securities S.A.

0,09 %

0,00 %

0,09 %

 

Lisätietoja:
Päivi Antola
Johtaja, viestintä, sijoittajasuhteet ja brändi
Puh. +358 10 401 7327, [email protected]