5. tammikuu 2023 15:20 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset

Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 5.1.2023 klo 15.20

Nokian Renkaat on vastaanottanut 5.1.2023 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen Norges Bankilta (The Central Bank of Norway), jonka mukaisesti Norges Bankin (The Central Bank of Norway) yhteenlaskettu omistusosuus Nokian Renkaista ylitti 5 %:n rajan 4.1.2023 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

Norges Bankin (The Central Bank of Norway) omistusten määrä Nokian Renkaista nousi 7 018 427 osakkeeseen, mikä vastaa 5,05 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä.

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

 

% osakkeista ja äänistä
(A:n yhteis-
määrä)

% osakkeista ja äänistä 
rahoitusväli-
neiden kautta
(B:n yhteismäärä)

Yhteen-
laskettu 
%-osuus (A+B)

Kohdeyhtiön osakkeiden
ja äänten 
kokonais-
määrä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai 
rikkoutumisen jälkeen

4,99 %

0,06 %

5,05 %

138 921 750

Edellisessä liputusilmoi-
tuksessa ilmoitettu osuus

4,61 %

0,33 %

4,94 %

 

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji ISIN-koodi

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

 

Suora 
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

FI0009005318

6 434 370

 

4,63 %

 

FI0009005318

(collateral shares)

501 449

 

0,36 %

 

Yhteensä A

6 935 819

4,99 %

 

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitus-
välineen
luonne

Eräpäivä

Toteutusaika

Toimitustapa

Osakkeiden ja
äänten lukumäärä

Osakkeiden ja
äänten %-osuus

Lainassa olevat osakkeet (oikeus takaisinottoon)

N/A

Milloin tahansa

Osaketoimitus

82 608

0,06 %

 

 

 

Yhteensä B

82 608

0,06 %

 

Tietoja liputusvelvollisesta:
Liputusvelvollinen ei ole minkään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön määräysvallassa eikä ilmoitusvelvollisella ole määräysvaltayhteisöjä, joilla on suora tai välillinen osuus kohdeyhtiössä. 

Lisätietoja:
Päivi Antola
Johtaja, viestintä, sijoittajasuhteet ja brändi
Puh. +358 10 401 7327, [email protected]