15. syyskuu 2022 10:25 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset

Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 15.9.2022 klo 10.25

Nokian Renkaat on vastaanottanut 14.9.2022 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen JPMorgan Chase & Co.:lta, jonka mukaisesti JPMorgan Chase & Co.:n hallinnoimien rahastojen ja tilien yhteenlaskettu omistusosuus Nokian Renkaiden osakkeiden kokonaismäärästä nousi yli 5 %:n rajan 13.9.2022 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

JPMorgan Chase & Co.:n yhteenlaskettu osakeomistus Nokian Renkaista nousi 6 991 435 osakkeeseen, mikä vastaa 5,03:n % osuutta yhtiön yhteensä 138 921 750 osakkeesta ja äänimäärästä. 

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

 

% osakkeista ja äänistä
(A:n yhteis-
määrä)

% osakkeista ja äänistä
rahoitusväli-
neiden kautta
(B:n yhteismäärä)

Yhteen-
laskettu
%-osuus (A+B)

Kohdeyhtiön osakkeiden
ja äänten
kokonais-
määrä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai
rikkoutumisen jälkeen

1,14 %

3,89 %

5,03 %

138 921 750

 

Edellisessä liputusilmoi-
tuksessa
ilmoitettu osuus

2,26 %

0,80 %

3,06 %

 

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji
ISIN-koodi

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Osakkeiden ja äänten %-osuus

 

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

FI0009005318

 

1 589 958

 

1,14 %

A YHTEENSÄ

 

1 589 958

 

1,14 %

 

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen
luonne

Eräpäivä

Toteutusaika

Toimitustapa

Osakkeiden ja
äänten lukumäärä

Osakkeiden ja
äänten %-osuus

Cash-settled Equity Swap

09/11/2022

09/11/2022

Käteinen

 694 609

 0,50 %

Cash-settled Equity Swap

23/01/2023

23/01/2023

Käteinen

 431 170

 0,31 %

Cash-settled Equity Swap

30/01/2023

30/01/2023

Käteinen

 409 000

 0,29 %

Cash-settled Equity Swap

31/01/2023

31/01/2023

Käteinen

 335 565

 0,24 %

Cash-settled Equity Swap

08/02/2023

08/02/2023

Käteinen

 2 733

 0,00 %

Cash-settled Equity Swap

14/03/2023

14/03/2023

Käteinen

 8 432

 0,01 %

Cash-settled Equity Swap

23/03/2023

23/03/2023

Käteinen

 1 206 402

 0,87 %

Cash-settled Equity Swap

28/04/2023

28/04/2023

Käteinen

 652 451

 0,47 %

Cash-settled Equity Swap

12/05/2023

12/05/2023

Käteinen

 300

 0,00 %

Cash-settled Equity Swap

31/07/2023

31/07/2023

Käteinen

 148 133

 0,11 %

Cash-settled Equity Swap

03/08/2023

03/08/2023

Käteinen

 1 501

 0,00 %

Cash-settled Equity Swap

15/08/2023

15/08/2023

Käteinen

 52 368

 0,04 %

Cash-settled Equity Swap

04/09/2023

04/09/2023

Käteinen

 17 998

 0,01 %

Cash-settled Equity Swap

13/09/2023

13/09/2023

Käteinen

 229 685

 0,17 %

Cash-settled Equity Swap

27/09/2023

27/09/2023

Käteinen

 8 585

 0,01 %

Cash-settled Equity Swap

03/10/2023

03/10/2023

Käteinen

 94 190

 0,07 %

Cash-settled Equity Swap

02/11/2023

02/11/2023

Käteinen

 41 057

 0,03 %

Cash-settled Equity Swap

18/06/2024

18/06/2024

Käteinen

 958 049

 0,69 %

Cash-settled Equity Swap

02/04/2027

02/04/2027

Käteinen

 105 447

 0,08 %

Cash-settled Equity Swap

28/07/2027

28/07/2027

Käteinen

 695

 0,00 %

Cash-settled Equity Swap

04/10/2027

04/10/2027

Käteinen

 3 107

 0,00 %

 

 

 

Yhteensä B

 5 401 477

 3,89 %

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia, tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi

% osakkeista ja äänistä

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta

Molemmat yhteensä, %

JPMorgan Chase & Co.

 

 

 

JPMorgan Chase Bank, National Association

 

 

 

J.P. Morgan International Finance Limited

 

 

 

J.P. Morgan Capital Holdings Limited

 

 

 

J.P. Morgan Securities plc

 

 

 

 

 

 

 

JPMorgan Chase & Co.

 

 

 

JPMorgan Chase Holdings LLC

 

 

 

J.P. Morgan GT Corporation

 

 

 

 

 

 

 

JPMorgan Chase & Co.

 

 

 

JPMorgan Chase Bank, National Association

 

 

 

J.P. Morgan International Finance Limited

 

 

 

J.P. Morgan Structured Products B.V.

 

 

 

 

Lisätiedot: 

Määräysvallassa olevien yritysten ketju:

JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase Bank, National Association (100%)
J.P. Morgan International Finance Limited (100%)
J.P. Morgan Capital Holdings Limited (100%)
J.P. Morgan Securities plc (100%)

JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase Holdings LLC (100%)
J.P. Morgan GT Corporation (100%)

JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase Bank, National Association (100%)
J.P. Morgan International Finance Limited (100%)
J.P. Morgan Structured Products B.V. (100%)

 

Nokian Renkaat Oyj

Päivi Antola
Johtaja, viestintä, sijoittajasuhteet ja brändi
Puh. +358 10 401 7327


Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokianrenkaat.fi