3. kesäkuu 2022 12:15 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset

Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 3.6.2022 klo 12.15

Nokian Renkaat on vastaanottanut 2.6.2022 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen JPMorgan Chase & Co.:lta, jonka mukaisesti JPMorgan Chase & Co.:n hallinnoimien rahastojen ja tilien välillinen ja yhteenlaskettu osakeomistus Nokian Renkaiden osakkeiden kokonaismäärästä laski alle 5 %:n rajan 1.6.2022 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

JPMorgan Chase & Co.:n hallinnoimien rahastojen ja tilien välillinen osakeomistus Nokian Renkaista laski 3 144 586 osakkeeseen, mikä vastaa 2,26 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä. JPMorgan Chase & Co. omisti kaupantekohetkellä yhteensä 4 254 058 Nokian Renkaiden osaketta, mikä edustaa yhteensä 3,06 %:n osuutta yhtiön yhteensä 138 921 750 osakkeesta ja äänimäärästä. 

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

 

% osakkeista ja äänistä
(A:n yhteis-
määrä)

% osakkeista ja äänistä
rahoitusväli-
neiden kautta
(B:n yhteismäärä)

Yhteen-
laskettu
%-osuus (A+B)

Kohdeyhtiön osakkeiden
ja äänten
kokonais-
määrä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai
rikkoutumisen jälkeen

2,26 %

0,80 %

3,06 %

138 921 750

 

Edellisessä liputusilmoi-
tuksessa
ilmoitettu osuus

5,10 %

2,40 %

7,50 %

 

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji
ISIN-koodi

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Osakkeiden ja äänten %-osuus

 

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

FI0009005318

 

3 144 586

 

2,26 %

A YHTEENSÄ

 

3 144 586

 

2,26 %

 

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen
luonne

Eräpäivä

Toteutusaika

Toimitustapa

Osakkeiden ja
äänten lukumäärä

Osakkeiden ja
äänten %-osuus

Cash-settled Equity Swap

n/a

n/a

Käteinen

145 611

0,10 %

Cash-settled Equity Swap

29/07/2022

29/07/2022

Käteinen

181 301

0,13 %

Cash-settled Equity Swap

14/03/2023

14/03/2023

Käteinen

8 006

0,01 %

Cash-settled Equity Swap

04/04/2023

04/04/2023

Käteinen

4 856

0,00 %

Cash-settled Equity Swap

13/04/2023

13/04/2023

Käteinen

23 523

0,02 %

Cash-settled Equity Swap

28/04/2023

28/04/2023

Käteinen

659 850

0,47 %

Cash-settled Equity Swap

03/05/2023

03/05/2023

Käteinen

19 062

0,01 %

Cash-settled Equity Swap

02/06/2023

02/06/2023

Käteinen

11 271

0,01 %

Cash-settled Equity Swap

26/06/2023

26/06/2023

Käteinen

4 796

0,00 %

Cash-settled Equity Swap

04/07/2023

04/07/2023

Käteinen

3 827

0,00 %

Cash-settled Equity Swap

02/04/2027

02/04/2027

Käteinen

41 604

0,03 %

Cash-settled Equity Swap

06/05/2027

06/05/2027

Käteinen

29

0,00 %

Cash-settled Equity Swap

26/05/2027

26/05/2027

Käteinen

5 736

0,00 %

 

 

 

YHTEENSÄ B

1 109 472

0,80 %

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia, tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi

% osakkeista ja äänistä

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta

Molemmat yhteensä, %

JPMorgan Chase & Co.

 

 

 

 

JPMorgan Chase Holdings LLC

 

 

 

JPMorgan Asset Management Holdings Inc.

 

 

 

JPMorgan Asset Management International Limited

 

 

 

JPMorgan Asset Management (UK) Limited

 

 

 

 

 

 

 

JPMorgan Chase & Co.

 

 

 

 

JPMorgan Chase Bank, National Association

 

 

 

J.P. Morgan International Finance Limited

 

 

 

J.P. Morgan Capital Holdings Limited

 

 

 

J.P. Morgan Securities plc

 

 

 

 

 

 

 

JPMorgan Chase & Co.

 

 

 

 

JPMorgan Chase Holdings LLC

 

 

 

JPMorgan Asset Management Holdings Inc.

 

 

 

J.P. Morgan Investment Management Inc.

 

 

 

 

 

 

 

JPMorgan Chase & Co.

 

 

 

 

JPMorgan Chase Bank, National Association

 

 

 

J.P. Morgan International Finance Limited

 

 

 

J.P. Morgan Structured Products B.V.

 

 

 

 

 

 

 

JPMorgan Chase & Co.

 

 

 

JPMorgan Chase Holdings LLC

 

 

 

J.P. Morgan Broker-Dealer Holdings Inc.

 

 

 

J.P. Morgan Securities LLC

 

 

 

 

 Lisätiedot: 

Määräysvallassa olevien yritysten ketju:

JPMorgan Chase & Co.

JPMorgan Chase Holdings LLC (100%)

JPMorgan Asset Management Holdings Inc. (100%)

JPMorgan Asset Management International Limited (100%)

JPMorgan Asset Management (UK) Limited (100%)

 

JPMorgan Chase & Co.

JPMorgan Chase Bank, National Association (100%)

J.P. Morgan International Finance Limited (100%)

J.P. Morgan Capital Holdings Limited (100%)

J.P. Morgan Securities plc (100%)

 

JPMorgan Chase & Co.

JPMorgan Chase Holdings LLC (100%)

JPMorgan Asset Management Holdings Inc. (100%)

J.P. Morgan Investment Management Inc. (100%)


JPMorgan Chase & Co.

JPMorgan Chase Bank, National Association (100%)

J.P. Morgan International Finance Limited (100%)

J.P. Morgan Structured Products B.V. (100%)

 

JPMorgan Chase & Co.

JPMorgan Chase Holdings LLC (100%)

J.P. Morgan Broker-Dealer Holdings Inc. (100%)

J.P. Morgan Securities LLC (100%)

 

Nokian Renkaat Oyj

Päivi Antola
Konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puh. +358 10 401 7327


Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokianrenkaat.fi