11. toukokuu 2022 11:35 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset

Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 11.5.2022 klo 11.35

Nokian Renkaat on vastaanottanut 10.5.2022 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen Société Générale SA:lta (SG SA), jonka mukaisesti Société Générale SA:n yhteenlaskettu omistusosuus Nokian Renkaista laski alle 5 %:n rajan 6.5.2022 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

Société Générale SA:n omistusten määrä Nokian Renkaista laski 6 391 935 osakkeeseen, mikä vastaa 4,60 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä.

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

 

% osakkeista ja äänistä
(A:n yhteis-
määrä)

% osakkeista ja äänistä 
rahoitusväli-
neiden kautta
(B:n yhteismäärä)

Yhteen-
laskettu 
%-osuus (A+B)

Kohdeyhtiön osakkeiden
ja äänten 
kokonais-
määrä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai 
rikkoutumisen jälkeen

1,29 %

3,31 %

4,60 %

138 921 750

Edellisessä liputusilmoi-
tuksessa ilmoitettu osuus

1,69 %

3,42 %

5,11 %

 

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji ISIN-koodi

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Osakkeiden ja äänten %-osuus

 

Suora 
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

FI0009005318

1 799 007

 

1,29 %

 

SUBTOTAL A

1 799 007

 

1,29 %

 

 

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitus-
välineen
luonne

Eräpäivä

Toteutusaika

Toimitustapa

Osakkeiden ja
äänten lukumäärä

Osakkeiden ja
äänten %-osuus

Right to recall lent securities

N/A

N/A

Physical

1 500 914

1,08 %

OTC Call Option

17/06/2022

17/06/2022

Cash

431

0,00 %

OTC Call Option

03/01/2033

03/01/2033 asti

Cash

404 000

0,29 %

OTC Put Option

17/06/2022

17/06/2022

Cash

79 049

0,06 %

OTC Put Option

03/01/2033

03/01/2033 asti

Cash

1 062 400

0,76 %

Listed Call Warrant

17/06/2022

17/06/2022

Cash

1 085

0,00 %

Listed Call Warrant

03/01/2033

03/01/2033 asti

Cash

403 600

0,29 %

Listed Put Warrant

17/06/2022

17/06/2022

Cash

79 049

0,06 %

Listed Put Warrant

03/01/2033

03/01/2033 asti

Cash

1 062 400

0,76 %

 

 

 

Yhteensä B

4 592 928

3,31 %

 

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia, tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi

% osakkeista ja äänistä 

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta

Molemmat yhteensä, %

Société Générale S.A.

1,29 %

2,20 %

3,49 %

Société Générale Effekten Gmbh

0,00 %

1,11 %

1,11 %

 

Nokian Renkaat Oyj

Päivi Antola
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puh. +358 10 401 7327

 
Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokianrenkaat.fi