9. toukokuu 2022 13:40 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset

Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 9.5.2022 klo 13.40

Nokian Renkaat on vastaanottanut 6.5.2022 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen JPMorgan Chase & Co.:lta, jonka mukaisesti JPMorgan Chase & Co.:n hallinnoimien rahastojen ja tilien välillinen osakeomistus Nokian Renkaiden osakkeiden kokonaismäärästä laski alle 5 %:n rajan 4.5.2022 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

JPMorgan Chase & Co.:n hallinnoimien rahastojen ja tilien välillinen osakeomistus Nokian Renkaista laski 6 873 980 osakkeeseen, mikä vastaa 4,95 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä. JPMorgan Chase & Co. omisti kaupantekohetkellä yhteensä 7 640 072 Nokian Renkaiden osaketta, mikä edustaa yhteensä 5,50 %:n osuutta yhtiön yhteensä 138 921 750 osakkeesta ja äänimäärästä. 

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

 

% osakkeista ja äänistä
(A:n yhteis-
määrä)

% osakkeista ja äänistä
rahoitusväli-
neiden kautta
(B:n yhteismäärä)

Yhteen-
laskettu
%-osuus (A+B)

Kohdeyhtiön osakkeiden
ja äänten
kokonais-
määrä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai
rikkoutumisen jälkeen

4,95 %

0,55 %

5,50 %

138 921 750

 

Edellisessä liputusilmoi-
tuksessa
ilmoitettu osuus

5,00 %

0,53 %

5,53 %

 

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji
ISIN-koodi

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Osakkeiden ja äänten %-osuus

 

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

FI0009005318

 

6 873 980

 

4,95 %

A YHTEENSÄ

 

6 873 980

 

4,95 %

 

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen
luonne

Eräpäivä

Toteutusaika

Toimitustapa

Osakkeiden ja
äänten lukumäärä

Osakkeiden ja
äänten %-osuus

Cash-settled Equity Swap

n/a

n/a

Käteinen

107 835

0,08 %

Cash-settled Equity Swap

29/07/2022

29/07/2022

Käteinen

164 263

0,12 %

Cash-settled Equity Swap

28/11/2022

28/11/2022

Käteinen

20 677

0,01 %

Cash-settled Equity Swap

14/03/2023

14/03/2023

Käteinen

8 006

0,01 %

Cash-settled Equity Swap

04/04/2023

04/04/2023

Käteinen

10 354

0,01 %

Cash-settled Equity Swap

13/04/2023

13/04/2023

Käteinen

14 463

0,01 %

Cash-settled Equity Swap

28/04/2023

28/04/2023

Käteinen

261 466

0,19 %

Cash-settled Equity Swap

03/05/2023

03/05/2023

Käteinen

19 062

0,01 %

Cash-settled Equity Swap

23/05/2023

23/05/2023

Käteinen

3 698

0,00 %

Cash-settled Equity Swap

31/05/2023

31/05/2023

Käteinen

3 942

0,00 %

Cash-settled Equity Swap

02/06/2023

02/06/2023

Käteinen

140 197

0,10 %

Cash-settled Equity Swap

04/07/2023

04/07/2023

Käteinen

1 008

0,00 %

Cash-settled Equity Swap

18/03/2027

18/03/2027

Käteinen

6

0,00 %

Cash-settled Equity Swap

02/04/2027

02/04/2027

Käteinen

7 015

0,01 %

Cash-settled Equity Swap

06/05/2027

06/05/2027

Käteinen

100

0,00 %

 

 

 

Yhteensä B

766 092

0,55 %

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia, tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi

% osakkeista ja äänistä

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta

Molemmat yhteensä, %

JPMorgan Chase & Co.

 

 

 

 

JPMorgan Chase Holdings LLC

 

 

 

JPMorgan Asset Management Holdings Inc.

 

 

 

JPMorgan Asset Management International Limited

 

 

 

JPMorgan Asset Management (UK) Limited

 

 

 

 

 

 

 

JPMorgan Chase & Co.

 

 

 

 

JPMorgan Chase Bank, National Association

 

 

 

J.P. Morgan International Finance Limited

 

 

 

J.P. Morgan Capital Holdings Limited

 

 

 

J.P. Morgan Securities plc

 

 

 

 

 

 

 

JPMorgan Chase & Co.

 

 

 

 

JPMorgan Chase Holdings LLC

 

 

 

JPMorgan Asset Management Holdings Inc.

 

 

 

J.P. Morgan Investment Management Inc.

 

 

 

 

 

 

 

JPMorgan Chase & Co.

 

 

 

 

JPMorgan Chase Holdings LLC

 

 

 

J.P. Morgan Broker-Dealer Holdings Inc.

 

 

 

J.P. Morgan Securities LLC

 

 

 

 

 

 

 

JPMorgan Chase & Co.

 

 

 

 

JPMorgan Chase Bank, National Association

 

 

 

J.P. Morgan International Finance Limited

 

 

 

J.P. Morgan Structured Products B.V.

 

 

 

 

Lisätiedot: 

Määräysvallassa olevien yritysten ketju:

JPMorgan Chase & Co.

JPMorgan Chase Holdings LLC (100%)

JPMorgan Asset Management Holdings Inc. (100%)

JPMorgan Asset Management International Limited (100%)

JPMorgan Asset Management (UK) Limited (100%)

 

JPMorgan Chase & Co.

JPMorgan Chase Bank, National Association (100%)

J.P. Morgan International Finance Limited (100%)

J.P. Morgan Capital Holdings Limited (100%)

J.P. Morgan Securities plc (100%)

 

JPMorgan Chase & Co.

JPMorgan Chase Holdings LLC (100%)

JPMorgan Asset Management Holdings Inc. (100%)

J.P. Morgan Investment Management Inc. (100%)

 

JPMorgan Chase & Co.

JPMorgan Chase Holdings LLC (100%)

J.P. Morgan Broker-Dealer Holdings Inc. (100%)

J.P. Morgan Securities LLC (100%)

 

JPMorgan Chase & Co.

JPMorgan Chase Bank, National Association (100%)

J.P. Morgan International Finance Limited (100%)

J.P. Morgan Structured Products B.V. (100%)

 

Nokian Renkaat Oyj

Päivi Antola
Konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puh. +358 10 401 7327


Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokianrenkaat.fi