6. toukokuu 2022 10:50 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset

Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 6.5.2022 klo 10.50

Nokian Renkaat on vastaanottanut 5.5.2022 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen JPMorgan Chase & Co.:lta, jonka mukaisesti JPMorgan Chase & Co.:n hallinnoimien rahastojen ja tilien yhteenlaskettu omistusosuus sekä välillinen osakeomistus Nokian Renkaiden osakkeiden kokonaismäärästä nousi yli 5 %:n rajan 3.5.2022 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

JPMorgan Chase & Co.:n hallinnoimien rahastojen ja tilien välillinen osakeomistus Nokian Renkaista nousi 6 949 895 osakkeeseen, mikä vastaa 5,00 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä. JPMorgan Chase & Co. omisti kaupantekohetkellä yhteensä 7 683 878 Nokian Renkaiden osaketta, mikä edustaa yhteensä 5,53 %:n osuutta yhtiön yhteensä 138 921 750 osakkeesta ja äänimäärästä. 

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

 

% osakkeista ja äänistä
(A:n yhteis-
määrä)

% osakkeista ja äänistä
rahoitusväli-
neiden kautta
(B:n yhteismäärä)

Yhteen-
laskettu
%-osuus (A+B)

Kohdeyhtiön osakkeiden
ja äänten
kokonais-
määrä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai
rikkoutumisen jälkeen

5,00 %

0,53 %

5,53 %

138 921 750

 

Edellisessä liputusilmoi-
tuksessa
ilmoitettu osuus

0,04 %

1,71 %

1,75 %

 

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji
ISIN-koodi

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Osakkeiden ja äänten %-osuus

 

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

FI0009005318

 

6 949 895

 

5,00 %

A YHTEENSÄ

 

6 949 895

 

5,00 %

 

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen
luonne

Eräpäivä

Toteutusaika

Toimitustapa

Osakkeiden ja
äänten lukumäärä

Osakkeiden ja
äänten %-osuus

Cash-settled Equity Swap

n/a

n/a

Käteinen

107 835

0,08 %

Cash-settled Equity Swap

29/07/2022

29/07/2022

Käteinen

161 089

0,12 %

Cash-settled Equity Swap

28/11/2022

28/11/2022

Käteinen

20 677

0,01 %

Cash-settled Equity Swap

14/03/2023

14/03/2023

Käteinen

 8 006

0,01 %

Cash-settled Equity Swap

04/04/2023

04/04/2023

Käteinen

 11 356

0,01 %

Cash-settled Equity Swap

13/04/2023

13/04/2023

Käteinen

 16 973

0,01 %

Cash-settled Equity Swap

28/04/2023

28/04/2023

Käteinen

 234 077

0,17 %

Cash-settled Equity Swap

03/05/2023

03/05/2023

Käteinen

 19 062

0,01 %

Cash-settled Equity Swap

23/05/2023

23/05/2023

Käteinen

 3 698

0,00 %

Cash-settled Equity Swap

31/05/2023

31/05/2023

Käteinen

 3 942

0,00 %

Cash-settled Equity Swap

02/06/2023

02/06/2023

Käteinen

 139 239

0,10 %

Cash-settled Equity Swap

04/07/2023

04/07/2023

Käteinen

 1 008

0,00 %

Cash-settled Equity Swap

18/03/2027

18/03/2027

Käteinen

 6

0,00 %

Cash-settled Equity Swap

02/04/2027

02/04/2027

Käteinen

 7 015

0,01 %

 

 

 

Yhteensä B

733 983

0,53 %

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia, tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi

% osakkeista ja äänistä

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta

Molemmat yhteensä, %

JPMorgan Chase & Co.

 

 

 

 

JPMorgan Chase Holdings LLC

 

 

 

JPMorgan Asset Management Holdings Inc.

 

 

 

JPMorgan Asset Management International Limited

 

 

 

JPMorgan Asset Management (UK) Limited

 

 

 

 

 

 

 

JPMorgan Chase & Co.

 

 

 

 

JPMorgan Chase Bank, National Association

 

 

 

J.P. Morgan International Finance Limited

 

 

 

J.P. Morgan Capital Holdings Limited

 

 

 

J.P. Morgan Securities plc

 

 

 

 

 

 

 

JPMorgan Chase & Co.

 

 

 

 

JPMorgan Chase Holdings LLC

 

 

 

JPMorgan Asset Management Holdings Inc.

 

 

 

J.P. Morgan Investment Management Inc.

 

 

 

 

 

 

 

JPMorgan Chase & Co.

 

 

 

 

JPMorgan Chase Holdings LLC

 

 

 

J.P. Morgan Broker-Dealer Holdings Inc.

 

 

 

J.P. Morgan Securities LLC

 

 

 

 

 

 

 

JPMorgan Chase & Co.

 

 

 

 

JPMorgan Chase Bank, National Association

 

 

 

J.P. Morgan International Finance Limited

 

 

 

J.P. Morgan Structured Products B.V.

 

 

 

 

Lisätiedot: 

Määräysvallassa olevien yritysten ketju:

JPMorgan Chase & Co.

JPMorgan Chase Holdings LLC (100%)

JPMorgan Asset Management Holdings Inc. (100%)

JPMorgan Asset Management International Limited (100%)

JPMorgan Asset Management (UK) Limited (100%)

 

JPMorgan Chase & Co.

JPMorgan Chase Bank, National Association (100%)

J.P. Morgan International Finance Limited (100%)

J.P. Morgan Capital Holdings Limited (100%)

J.P. Morgan Securities plc (100%)

 

JPMorgan Chase & Co.

JPMorgan Chase Holdings LLC (100%)

JPMorgan Asset Management Holdings Inc. (100%)

J.P. Morgan Investment Management Inc. (100%)

 

JPMorgan Chase & Co.

JPMorgan Chase Holdings LLC (100%)

J.P. Morgan Broker-Dealer Holdings Inc. (100%)

J.P. Morgan Securities LLC (100%)

 

JPMorgan Chase & Co.

JPMorgan Chase Bank, National Association (100%)

J.P. Morgan International Finance Limited (100%)

J.P. Morgan Structured Products B.V. (100%)

 

Nokian Renkaat Oyj

Päivi Antola
Konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puh. +358 10 401 7327


Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokianrenkaat.fi