20. huhtikuu 2022 12:30 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset

Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 20.4.2022 klo 12.30

Nokian Renkaat on vastaanottanut 19.4.2022 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen JPMorgan Chase & Co.:lta, jonka mukaisesti JPMorgan Chase & Co.:n hallinnoimien rahastojen ja tilien yhteenlaskettu omistusosuus sekä välillinen osakeomistus Nokian Renkaiden osakkeiden kokonaismäärästä nousi yli 5 %:n rajan 14.4.2022 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

JPMorgan Chase & Co.:n hallinnoimien rahastojen ja tilien välillinen osakeomistus Nokian Renkaista nousi 8 196 398 osakkeeseen, mikä vastaa 5,90 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä. JPMorgan Chase & Co. omisti kaupantekohetkellä yhteensä 8 889 755 Nokian Renkaiden osaketta, mikä edustaa yhteensä 6,40 %:n osuutta yhtiön yhteensä 138 921 750 osakkeesta ja äänimäärästä. 

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

 

% osakkeista ja äänistä
(A:n yhteis-
määrä)

% osakkeista ja äänistä
rahoitusväli-
neiden kautta
(B:n yhteismäärä)

Yhteen-
laskettu
%-osuus (A+B)

Kohdeyhtiön osakkeiden
ja äänten
kokonais-
määrä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai
rikkoutumisen jälkeen

5,90 %

0,50 %

6,40 %

138 921 750

 

Edellisessä liputusilmoi-
tuksessa
ilmoitettu osuus

n/a

n/a

n/a

 

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji
ISIN-koodi

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Osakkeiden ja äänten %-osuus

 

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

FI0009005318

 

8 196 398

 

5,90 %

A YHTEENSÄ

 

8 196 398

 

5,90 %

 

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen
luonne

Eräpäivä

Toteutusaika

Toimitustapa

Osakkeiden ja
äänten lukumäärä

Osakkeiden ja
äänten %-osuus

Cash-settled Equity Swap

n/a

n/a

Käteinen

107 835

0,08 %

Cash-settled Equity Swap

21/04/2022

21/04/2022

Käteinen

100 000

0,49 %

Cash-settled Equity Swap

20/05/2022

20/05/2022

Käteinen

674 000

0,12 %

Cash-settled Equity Swap

29/07/2022

29/07/2022

Käteinen

164 659

0,18 %

Cash-settled Equity Swap

14/03/2023

14/03/2023

Käteinen

251 078

0,04 %

Cash-settled Equity Swap

04/04/2023

04/04/2023

Käteinen

60 439

0,31 %

Cash-settled Equity Swap

13/04/2023

13/04/2023

Käteinen

425 388

0,00 %

Cash-settled Equity Swap

03/05/2023

03/05/2023

Käteinen

1 160

0,00 %

Cash-settled Equity Swap

17/05/2023

17/05/2023

Käteinen

1 457

0,00 %

Cash-settled Equity Swap

02/06/2023

02/06/2023

Käteinen

5 858

0,00 %

Cash-settled Equity Swap

18/03/2027

18/03/2027

Käteinen

4 237

0,00 %

Cash-settled Equity Swap

02/04/2027

02/04/2027

Käteinen

5 613

0,04 %

 

 

 

Yhteensä B

693 357

0,50 %

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia, tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi

% osakkeista ja äänistä

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta

Molemmat yhteensä, %

JPMorgan Chase & Co.

 

 

 

 

JPMorgan Chase Holdings LLC

 

 

 

JPMorgan Asset Management Holdings Inc.

 

 

 

JPMorgan Asset Management International Limited

 

 

 

JPMorgan Asset Management (UK) Limited

 

 

 

 

 

 

 

JPMorgan Chase & Co.

 

 

 

 

JPMorgan Chase Bank, National Association

 

 

 

J.P. Morgan International Finance Limited

 

 

 

J.P. Morgan Capital Holdings Limited

 

 

 

J.P. Morgan Securities plc

 

 

 

 

 

 

 

JPMorgan Chase & Co.

 

 

 

 

JPMorgan Chase Bank, National Association

 

 

 

 

 

 

 

JPMorgan Chase & Co.

 

 

 

 

JPMorgan Chase Holdings LLC

 

 

 

JPMorgan Asset Management Holdings Inc.

 

 

 

J.P. Morgan Investment Management Inc.

 

 

 

 

 

 

 

JPMorgan Chase & Co.

 

 

 

JPMorgan Chase Holdings LLC

 

 

 

J.P. Morgan International Finance Limited

 

 

 

J.P. Morgan SE

 

 

 

 

 

 

 

JPMorgan Chase & Co.

 

 

 

JPMorgan Chase Holdings LLC

 

 

 

The Bear Stearns Companies LLC

 

 

 

J.P. MORGAN MANSART MANAGEMENT LIMITED

 

 

 

 

 

 

 

JPMorgan Chase & Co.

 

 

 

JPMorgan Chase Holdings LLC

 

 

 

J.P. Morgan Broker-Dealer Holdings Inc.

 

 

 

J.P. Morgan Securities LLC

 

 

 

 

Lisätiedot: 
Määräysvallassa olevien yritysten ketju:

JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase Holdings LLC (100%)
JPMorgan Asset Management Holdings Inc. (100%)
JPMorgan Asset Management International Limited (100%)
JPMorgan Asset Management (UK) Limited (100%)

JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase Bank, National Association (100%)
J.P. Morgan International Finance Limited (100%)
J.P. Morgan Capital Holdings Limited (100%)
J.P. Morgan Securities plc (100%)

JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase Bank, National Association (100%)

JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase Holdings LLC (100%)
JPMorgan Asset Management Holdings Inc. (100%)
J.P. Morgan Investment Management Inc. (100%)

JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase Holdings LLC (100%)
J.P. Morgan International Finance Limited (100%)
J.P. Morgan SE (100%)

JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase Holdings LLC (100%)
The Bear Stearns Companies LLC (100%)
J.P. MORGAN MANSART MANAGEMENT LIMITED (100%)

JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase Holdings LLC (100%)
J.P. Morgan Broker-Dealer Holdings Inc. (100%)
J.P. Morgan Securities LLC (100%)

 

Nokian Renkaat Oyj

Päivi Antola
Konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puh. +358 10 401 7327


Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokianrenkaat.fi