9. joulukuu 2015 16:30 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 9.12.2015 klo 16.30

Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Nokian Renkaat on vastaanottanut BlackRock Inc.:lta 8.12.2015 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön hallinnoimien rahastojen omistusosuus Nokian Renkaista on noussut yli 5 %:n rajan 7.12.2015 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. BlackRock Inc:n hallinnoimat rahastot omistavat nyt yhteensä 6 772 404 kpl Nokian Renkaiden osaketta, mikä edustaa yhteensä 5,02 %:n osuutta yhtiön yhteensä 134 691 134 osakkeesta ja äänimäärästä.

Lue pörssitiedote kokonaisuudessaan täältä.