2. toukokuu 2013 15:00 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset
Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 2.5.2013 klo 15.00

Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista



Nokian Renkaat Oyj on 2.5.2013 vastaanottanut Bridgestone Europe NV:n ja Bridgestone Corporationin ilmoituksen, jonka mukaan yhtiöt ovat sopineet, että Bridgestone Europe NV siirtää omistamansa Nokian Renkaat Oyj:n osakkeet Bridgestone Corporationin omistukseen 7.5.2013. Tämä sopimus laskee Bridgestone Europe NV:n omistuksen Nokian Renkaat Oyj:stä alle 5 %:n rajan ja nostaa Bridgestone Corporationin omistuksen yli 15 %:iin Nokian Renkaat Oyj:n osakekannasta.

Nokian Renkaat Oyj
Antti-Jussi Tähtinen
Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki, media ja www.nokiantyres.com