25. marraskuu 2011 07:00 kategoriassa Pörssitiedotteet
Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 25.11.2011 klo 09.00

Nokian Raskaat Renkaat sopeuttaa tuotantoaan heikkenevää kysyntää vastaavaksi
- henkilöautonrenkaiden vahva kysyntä ennallaan


Nokian Raskaiden Renkaiden tuotantomäärät sopeutetaan heikkenevää kysyntää vastaavaksi. Sopeutustarpeen taustalla on raskaiden renkaiden tilauskannan ja vuoden 2012 kysyntäennusteen lasku.

Sopeuttamistoimien on alustavasti arvioitu sisältävän siirtymisen katkeavaan kolmivuorotyöhön ja noin 100 työntekijän ja 15 toimihenkilön työpanoksen vähentämisen toistaiseksi, pääosin lomauttamalla ja mahdollisesti irtisanomisin. Toimenpiteiden on arvioitu alkavan tammi-helmikuussa 2012 ja jatkuvan toistaiseksi.

Asiaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut aloitetaan lain edellyttämässä järjestyksessä. Neuvottelut koskevat Nokian Raskaiden Renkaiden koko henkilöstöä eli noin 260 henkilöä.

Henkilöautonrenkaiden tilauskanta on vahva, eikä merkkejä heikentymisestä ole nähtävissä. Nokian Renkaat Oyj säilyttää 4.11.2011 antamansa ohjeistuksen ennallaan: vuonna 2011 yhtiöllä on edellytykset vahvaan liikevaihdon kasvuun sekä liikevoiton merkittävään parantamiseen vuoteen 2010 verrattuna.

Nokian Renkaat Oyj
Antti-Jussi Tähtinen
Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Lisätiedot:
Johtaja Jarmo Puputti
Nokian Raskaat Renkaat Oy
puh. 010 401 7995.

Jakelu: NASDAQ OMX, media ja www.nokiantyres.com