12. joulukuu 2018 11:00 kategoriassa Pörssitiedotteet

Muutoksia Nokian Renkaiden toimintamallissa ja johdossa

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 12.12.2018 klo 11.00 

Nokian Renkaiden strategia Euroopassa on olla jatkossakin markkinajohtaja Pohjoismaissa sekä kasvaa markkinoita nopeammin Keski-Euroopassa. Näiden tavoitteiden edistämiseksi yhtiö jakaa Euroopan liiketoiminta-alueen kahteen liiketoiminta-alueeseen: Keski-Eurooppa ja Pohjoismaat. Anna Hyvönen, Vianorista vastaava johtaja ja Nokian Renkaiden johtoryhmän jäsen, on nimitetty Pohjoismaista ja Vianorista vastaavaksi johtajaksi (SVP, Nordics and Vianor). Pontus Stenberg, joka on toiminut Euroopasta vastaavana johtajana ja Nokian Renkaiden johtoryhmän jäsenenä, jättää yhtiön jatkaakseen uraansa Nokian Renkaiden ulkopuolella. Hannu Liitsola, joka on toiminut Keski-Euroopan toimitusjohtajana, on nimitetty väliaikaiseksi Keski-Euroopan liiketoiminta-alueesta vastaavaksi johtajaksi (Head of Business Area Central Europe).

Sekä Anna Hyvönen että Hannu Liitsola raportoivat toimitusjohtaja Hille Korhoselle. Muutokset tulevat voimaan välittömästi.

Nokian Renkaiden Pohjoismaiden liiketoiminta-alue ja Vianorin liiketoimintayksikkö tulevat toimimaan itsenäisinä yksiköinä saman johtajan alaisuudessa. Muutoksella haetaan synergioita sekä strategisella että operatiivisella tasolla läpi yksiköiden.

“Yksi Pohjoismainen toimintamalli, sisältäen sekä Nokian Renkaiden että Vianorin brändillä tapahtuvan liiketoiminnan, mahdollistaa Anna Hyvösen johtamana asemamme vahvistamisen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Rakenteelliset ja toiminnalliset synergiat ovat ilmeisiä ja tavoitteemme on myös entisestään selkeyttää rooleja jakelussa Pohjoismaiden liiketoiminta-alueen ja Vianorin välillä,” sanoo Hille Korhonen, Nokian Renkaiden toimitusjohtaja. “Haluan kiittää Pontus Stenbergiä hänen panoksestaan yhtiön menestyksen eteen viimeisten kahdeksan vuoden aikana, ja toivotamme Pontukselle kaikkea hyvää jatkossa.”

“Matka paikallisesta rengasvalmistajasta kansainvälisesti tunnetuksi autoalan erikoisosaajaksi on ollut merkittävä, ja olen iloinen että olen ollut osa tuota matkaa,” toteaa Pontus Stenberg.

Nokian Renkaat Oyj

Päivi Antola
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja

Lisätietoja: Hille Korhonen, toimitusjohtaja, puh. 010 401 7733 

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokiantyres.com