7. helmikuu 2023 17:50 kategoriassa Pörssitiedotteet

Korjaus Nokian Renkaat Oyj:n Tilinpäätöstiedotteeseen 2022

Nokian Renkaat Oyj Tilinpäätöstiedote 2022, 7.2.2023 klo 17.50

Korjaus 7.2.2023 klo 14.00 julkaistuun tilinpäätöstiedotteeseen. Tiedotteen taulukossa sivulla 2 vuoden 2022 segmentit yhteensä liikevaihto (luvut ilman Venäjää) oli väärin. Oikea luku on 1 350,5 miljoonaa euroa.

Korjattu pörssitiedote on kokonaisuudessaan alla:

Nokian Renkaat Oyj Tilinpäätöstiedote 2022: 
Toimintakyky säilyi vahvana poikkeuksellisessa liiketoimintaympäristössä 

Tämä tiedote on tiivistelmä Nokian Renkaiden 2022 Tilinpäätöstiedotteesta. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/.

Loka−joulukuu 2022 

 • Liikevaihto oli 411,3 milj. euroa (loka−joulukuu 2021: 512,6) ja laski 19,8 %. Vertailukelpoisilla valuutoilla liikevaihto laski 22,2 % johtuen toimituskyvyn heikkenemisestä henkilöautorenkaissa.
 • Segmentit yhteensä liikevoitto oli 13,5 milj. euroa (88,0), ei merkittävää valuuttavaikutusta. Lasku johtui toimituskyvyn heikkenemisestä henkilöautorenkaissa sekä muuttuneesta tehdasmixistä. Liikevoitto oli -13,5 milj. euroa (53,0). Ei-IFRS-rajaukset olivat -27,0 milj. euroa (-35,0).
 • Segmentit yhteensä osakekohtainen tulos oli 0,11 euroa (0,49). Osakekohtainen tulos oli
  -0,11 euroa (0,27).
 • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat olivat 318,6 milj. euroa (492,6).

Tammi−joulukuu 2022 

 • Liikevaihto oli 1 776,1 milj. euroa (tammi−joulukuu 2021: 1 714,1) ja kasvoi 3,6 %. Vertailukelpoisilla valuutoilla liikevaihto laski 2,2 %. Vuoden alkaessa kysyntä oli hyvä kaikilla markkinoilla. Ukrainan sota alkoi vaikuttaa toimintaympäristöön helmikuun lopussa. Renkaiden tuonti Venäjältä Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan päättyi heinäkuussa.
 • Segmentit yhteensä liikevoitto oli 221,2 milj. euroa (324,8). Valuutoilla oli noin 31 milj. euron positiivinen vaikutus. Lasku johtui toimituskyvyn heikkenemisestä henkilöautorenkaissa sekä muuttuneesta tehdasmixistä tuotannon pienentyessä Venäjällä. Liikevoitto oli -116,2 milj. euroa (268,2). Ei-IFRS-rajaukset olivat -337,4 milj. euroa (-56,7). 
 • Kesäkuussa hallitus päätti aloittaa yhtiön hallitun vetäytymisen Venäjältä. Osana vetäytymisprosessia yhtiö teki toisella vuosineljänneksellä 300,7 milj. euroa arvonalennuksia ja alaskirjauksia. Sopimus Venäjän liiketoimintojen myynnistä allekirjoitettiin lokakuussa. Myyntiprosessi on kesken. Kaupan toteutuminen vaatii venäläisten viranomaisten hyväksynnän ja muiden edellytysten täyttymisen, mikä aiheuttaa huomattavia epävarmuuksia liittyen kaupan lopulliseen ajankohtaan, hintaan, ehtoihin ja toteutumiseen.
 • Segmentit yhteensä osakekohtainen tulos oli 1,30 euroa (1,84). Osakekohtainen tulos oli -1,27 euroa (1,49).
 • Segmentit yhteensä sijoitetun pääoman tuotto oli 10,3 % (15,8 %).
 • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat olivat -4,3 milj. euroa (396,5).
 • Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2022 maksetaan osinkoa 0,35 euroa osakkeelta toukokuussa. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään toisen, enintään 0,20 euron osakekohtaisen osinkoerän jakamisesta joulukuussa (osinko tilikaudelta 2021: 0,55).

Ohjeistus vuodelle 2023

Vuonna 2023 Nokian Renkaiden segmentit yhteensä liikevaihdon odotetaan olevan 1 300–1 500 milj. euroa ja segmentit yhteensä liikevoittoprosentin 6–8 %. Segmentit yhteensä liikevoiton odotetaan syntyvän vuoden jälkimmäisellä puoliskolla johtuen liiketoiminnan kausiluonteisuudesta.

Vuodesta 2023 alkaen segmentit yhteensä liikevaihto ja segmentit yhteensä liikevoitto eivät sisällä Venäjän liiketoimintoja tai muita eriä, jotka eivät ilmennä Nokian Renkaiden liiketoiminnan operatiivista kehitystä.

Oikaistut vertailutiedot vuosilta 2021 ja 2022 ilman Venäjää

Nokian Renkaat on oikaissut ei-IFRS-luvut vuosilta 2021 ja 2022 vastaamaan paremmin tapaa, jolla Nokian Renkaiden johto seuraa liiketoimintaa yhtiön ilmoitettua vetäytyvänsä Venäjältä. Vetäytymisprosessi on kesken. Yhtiön tasetta ei oikaista.

Milj. euroa

2022
raportoidut luvut

2022
segmentit
yhteensä
luvut
ilman Venäjää

2021
raportoidut luvut

2021
segmentit
yhteensä
luvut
ilman Venäjää

Liikevaihto

1776,1

1350,5

1714,1

1393,1

Segmentit yhteensä liikevoitto

221,2

17,8

324,8

210,1

Segmentit yhteensä liikevoitto-%

12,5%

1,3%

19,0%

15,1%

Nokian Renkaat julkistaa yksityiskohtaisemmat oikaistut vertailutiedot vuosilta 2021 ja 2022 erillisenä tiedotteena.

Toimitusjohtaja Jukka Moisio:

”Vuosi 2022 oli poikkeuksellinen ja täynnä isoja muutoksia. Olen ylpeä Nokian Renkaiden tiimistä, joka osoitti erityistä vahvuutta ja sinnikkyyttä näiden ennenkokemattomien tapahtumien keskellä, reagoiden nopeasti muuttuviin tilanteisiin ja samalla huolehtien niin asiakkaistaan kuin toinen toisistaan.

Vuoden aikana aloimme rakentaa Nokian Renkaita ilman Venäjää, kasvatimme tuotantoa Suomessa ja Yhdysvalloissa ja toimme markkinoille uusia korkealuokkaisia tuotteita ydinsegmenteissämme. Tuotevalikoimamme on nyt vahvempi kuin koskaan. Teimme myös päätöksen uuden henkilöautorenkaita valmistavan ja alamme ensimmäisen hiilidioksidipäästöttömän tehtaan rakentamisesta Romaniaan sekä päätöksen yhteistyön aloittamisesta renkaiden sopimusvalmistajien kanssa. Nämä toimet ovat äärimmäisen tärkeitä kapasiteetin ja tulevaisuuden kasvumme kannalta.

Vaikka toimintaympäristömme oli haastava, saavutimme vuoden 2022 aikana paljon. Raskaiden Renkaiden liikevaihto, kannattavuus ja tuottavuus nousivat ennätystasolle. Vianor teki ennätysliikevaihdon ja henkilöautorenkaiden myyntivolyymi Pohjois-Amerikassa oli korkeimmalla tasolla koskaan yrityksemme historiassa. Paransimme työturvallisuutta ennätystasolle ja pääsimme mukaan kestävän kehityksen Dow Jones Sustainability Europe -indeksiin, ollen yksi alamme parhaiten sijoittuneista yrityksistä.

Vuonna 2023 keskitymme tuotantokapasiteetin lisäämiseen, kilpailukykyiseen premium-tuoteportfolioomme ja asiakkaiden palvelemiseen. Vuoden ensimmäinen puolisko on haastava heikon tarjonnan vuoksi mutta strategisten projektien edetessä odotamme volyymimme alkavan jälleen kasvaa vuoden 2023 toiselta vuosipuoliskolta eteenpäin. Vuosi 2023 tulee olemaan Nokian Renkaille uusi alku kohti kahden miljardin euron liiketoimintaa pitkällä aikavälillä.”

Avainluvut 

Milj. euroa

10–
12
/22

10–12/21

Muutos
%

VV*
Muutos
%

2022 

2021  

Muutos
%

VV*
Muutos
%

Liikevaihto

411,3

512,6

-19,8%

-22,2%

1776,1

1714,1

3,6%

-2,2%

Liikevoitto

-13,5

53,0

 

 

-116,2

268,2

 

 

Liikevoitto-%

-3,3%

10,3%

 

 

-6,6%

15,6%

 

 

Voitto ennen veroja

-38,5

49,9

 

 

-146,3

258,2

 

 

Tilikauden voitto

-15,7

37,1

 

 

-175,5

206,2

 

 

Tulos/osake, euroa

-0,11

0,27

 

 

-1,27

1,49

 

 

Segmentit yhteensä liikevoitto

13,5

88,0

 

 

221,2

324,8

 

 

Segmentit yhteensä liikevoitto-%

3,3%

17,2%

 

 

12,5%

19,0%

 

 

Segmentit yhteensä EBITDA

51,3

122,7

 

 

366,9

454,6

 

 

Segmentit yhteensä tulos/osake, euroa

0,11

0,49

 

 

1,30

1,84

 

 

Segmentit yhteensä ROCE, %

 

 

 

 

10,3%

15,8%

 

 

Omavaraisuusaste, %

 

 

 

 

64,9%

68,4%

 

 

Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat

318,6

492,6

 

 

-4,3

396,5

 

 

Gearing, %

 

 

 

 

9,8%

-6,1%

 

 

Korollinen nettovelka

 

 

 

 

140,9

-98,7

 

 

Bruttoinvestoinnit

70,1

60,1

 

 

129,7

119,6

 

 

* Vertailukelpoisilla valuutoilla

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen (ei-IFRS-luvut) laskentakaavat on esitetty hallituksen toimintakertomuksessa Nokian Renkaiden vuoden 2021 taloudellisessa katsauksessa.

Tässä tilinpäätöstiedotteessa on käytetty seuraavia ruplan valuuttakursseja: 85,3 vuoden 2021 lopussa, 98,0 tammi−maaliskuun 2022 keskikurssi, 84,5 tammi−kesäkuun 2022 keskikurssi, 76,3 tammi−syyskuun 2022 keskikurssi, 70,4 tammi−joulukuun 2022 keskikurssi ja 77,9 vuoden 2022 lopussa (lähde: Refinitiv). 

LIIKETOIMINTAYKSIKÖT

Henkilöautonrenkaat

Milj. euroa

10–
12
/22

10– 12/21

Muutos
%

VV*
Muutos
%

2022  

2021  

Muutos
%

VV*
Muutos
%

Liikevaihto

236,0

342,8

-31,2%

-35,9%

1133,8  

1199,2  

2,9%

-5,4%

Liikevoitto

-31,8

64,6

 

 

-149,3

263,4

 

 

Liikevoitto-%

-13,5%

18,9%

 

 

-12,1%

22,0%

 

 

Segmentin liikevoitto

-13,8

77,7

 

 

178,9

298,7

 

 

Segmentin liikevoitto-%

-5,8%

22,1%

 

 

14,5%

24,9%

 

 

* Vertailukelpoisilla valuutoilla
   

Raskaat Renkaat

Milj. euroa

10–12/22

10–12/21

Muutos
%

VV*
Muutos
%

2022

2021

Muutos
%

VV*
Muutos
%

Liikevaihto

64,8

65,3

-0,8%

-1,3%

273,5

254,0

7,7%

6,1%

Liikevoitto

1,8

2,9

 

 

39,2

39,1

 

 

Liikevoitto-%

2,8%

4,4%

 

 

14,3%

15,4%

 

 

Segmentin liikevoitto

6,3

4,1

 

 

43,8

40,3

 

 

Segmentin liikevoitto-%

9,8%

6,2%

 

 

16,0%

15,9%

 

 

* Vertailukelpoisilla valuutoilla
 

Vianor, omat pisteet

Milj. euroa

10–12/22

10–12/21

Muutos
%

VV*
Muutos
%

2022

2021

Muutos
%

VV*
Muutos
%

Liikevaihto

129,4

123,1

5,1%

9,4%

362,0

342,9

5,6%

7,3%

Liikevoitto

10,7

-11,4

 

 

2,8

-15,0

 

 

Liikevoitto-
%

8,3%

-9,3%

 

 

0,8%

-4,4%

 

 

Segmentin liikevoitto

10,7

8,4

 

 

3,1

4,1

 

 

Segmentin liikevoitto-%

8,3%

6,8%

 

 

0,9%

1,2%

 

 

Omat palvelupisteet, kpl, ajanjakson lopussa

 

 

 

 

173

175

 

 

* Vertailukelpoisilla valuutoilla
 

PUHELINKONFERENSSI

Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille, analyytikoille ja medialle järjestetään 7.2.2023 klo 15.00. Toimitusjohtaja Jukka Moisio sekä talous- ja rahoitusjohtaja Teemu Kangas-Kärki esittelevät katsauksen.

Tilaisuuteen voi osallistua soittamalla 5−10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua:

Suomi 09 2319 5437
Ruotsi +46 (0)8 50520424
UK +44 (0)33 0551 0200
Kansainvälinen numero +44 (0)20 3037 9299

Osallistujatunnus: Nokian Tyres

Tilaisuutta voi myös kuunnella https://nokiantyres.videosync.fi/2022-q4-results

Puhelinkonferenssin äänitallenne ja sen tekstiversio ovat saatavilla yhtiön internetsivuilta myöhemmin.

TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

Nokian Renkaiden taloudellinen katsaus 2022 on saatavana englanniksi ja suomeksi osoitteessa www.nokianrenkaat.fi 27.2.2023 alkavalla viikolla.

Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu julkaistaan 25.4.2023.

YHTIÖKOKOUS 2023

Nokian Renkaat Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 26.4.2023.

Tiedotteet ja yritysinformaatio ovat saatavilla www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/.
 

Lisätietoja:
Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 401 7742
Teemu Kangas-Kärki, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 401 7750
Päivi Antola, konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 401 7327


Liitteet